MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Dr inż. arch. Marta Rusnak, dr inż. Andrzej Żak i dr inż. Sławomir Czarnecki zostali wybrani do prezydium Academii Iuvenum PWr. Przez najbliższy rok  będą kierować pracą elitarnego gremium młodych naukowców. Jakie mają plany? Co chcieliby zmienić?

Academia Iuvenum (AI) to jeden z programów tworzących nowy system doskonałości na naszej uczelni. W pierwszym składzie Academii znalazło się 24 młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 lat i są niedługo po doktoracie (co najmniej rok). To reprezentanci wszystkich dyscyplin naukowych prowadzonych na PWr.

Gremium zostało wyłonione na podstawie oceny dotychczasowego dorobku i planu naukowego na najbliższe lata. Academia zaczęła działać od 1 października – w jej gronie znaleźli się przedstawiciele dwunastu wydziałów naszej uczelni.

Przewodniczy im trzyosobowe prezydium w składzie: dr inż. arch. Marta Rusnak z Wydziału Architektury (przewodnicząca), dr inż. Andrzej Żak z Wydziału Mechanicznego (zastępca przewodniczącej), dr inż. Sławomir Czarnecki z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego (sekretarz).

– Mamy świadomość, że przecieramy szlaki, bo Academia Iuvenum to nowe gremium na PWr. Chcemy od razu zaznaczyć, że traktujemy się w tym zespole równorzędnie. Naszą rolą jako prezydium jest głównie organizacja pracy. W wyznaczaniu kierunku działania będziemy uczestniczyć wszyscy – mówi dr Marta Rusnak.

Rozmowa z władzami Academii Iuvenum na stronie: https://wroclaw.tech/

4.10.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt