MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
W poniedziałek i wtorek w kampusie Politechniki Łódzkiej odbędzie się wyjątkowy piknik integrujący całą społeczność akademicką – studentów, kadrę akademicką i pracowników administracyjnych – zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. Będzie to pierwsze takie wydarzenie od momentu wybuchu pandemii COVID-19. 

Przedsięwzięcie pod nazwą Gryz Kultury / Culture Bite to dwa dni pełne atrakcji, które zorganizowane zostaną w Parku Klepacza. Pierwszy dzień wydarzenia prowadzony będzie w języku angielskim, a drugi w języku polskim, tak by zapobiec wykluczeniu jakiegokolwiek członka społeczności PŁ. Podział wydarzenia ze względu na języki jest też uzasadniony tym, że większość studentów zagranicznych studiujących w PŁ na pełnym cyklu kształci się właśnie na kierunkach polskojęzycznych. 

Organizatorzy z Centrum Współpracy Międzynarodowej zaplanowali wiele atrakcji. Degustacje polskich przysmaków, gry integracyjne, pokazy muzyki ludowej czy projekcje filmowe – to tylko niektóre z przewidywanych punktów programu. Obydwa dni zostaną uroczyście otwarte przez rektora uczelni, prof. Krzysztofa Jóźwika. 

Celem wygranego przez uczelnię projektu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia Politechniki Łódzkiej, m.in. poprzez promocję uczelni jako atrakcyjnego miejsca do pracy, studiowania i prowadzenia badań przez zagranicznych studentów, doktorantów i kadrę akademicką. W ramach Welcome TULbox 2.0., poza spotkaniami integracyjnymi dla społeczności akademickiej powstanie kurs e-learningowy, przygotowujący studentów zagranicznych do funkcjonowania w środowisku akademickim. Wyprodukowane zostaną też filmy, które posłużą do zagranicznej promocji oferty kształcenia na kanale YouTube i w mediach społecznościowych, przy współpracy z zagranicznymi blogerami i youtuberami. Projekt realizowany będzie do maja 2023 roku.  

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt