MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Funkcjonowanie systemu edukacji, kształtowanie kompetencji jego uczestników oraz przyszłości nauczania, szczególnie w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie – to najbardziej aktualne dziś tematy, które zostaną poruszone podczas bezpłatnej konferencji online „Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość” 26 października br.

Czwarta rewolucja technologiczna oparta na cyfryzacji, robotyzacji, czy ekonomii współdzielenia przekształca rynek pracy i społeczeństwo. Innowacyjne technologie stają się elementem życia codziennego, a także zmieniają sposób funkcjonowania firm i instytucji publicznych. W takim otoczeniu, rozwój i edukacja powinny być oparte o nowy zestaw kompetencji. Dlatego wraz z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych zaprosiliśmy do dyskusji przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w badanie, opracowanie i rozwój tzw. kompetencji jutra. Lublin jest obecnie kluczową lokalizacją dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce Wschodniej, stanowiącego przykład dla pozostałych sektorów innowacyjnej gospodarki, w jaki sposób rozwijać i wdrażać kompetencje jutra – mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Przemysł 4.0

Rozwój współczesnej gospodarki jest zdeterminowany szeregiem uwarunkowań. Do najważniejszych, pozwalających na osiągnięcie przewag konkurencyjnych, należy wykorzystanie najnowszych technologii i innowacji pozwalających na wdrażanie rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0. Postęp technologiczny wpływa na wszystkie sfery życia człowieka.

- O cyfryzacji czy digitalizacji słyszał już chyba każdy z nas. To procesy, które sprawiają, że to, co cyfrowe jest powszechnie obecne w niemal każdym aspekcie naszego życia, nie tylko zawodowego. Jeszcze do niedawna polskich przedsiębiorców trzeba było mocno przekonywać do korzyści płynących z robotyzacji procesów przemysłowych. Teraz przedsiębiorcy widzą benefity płynące z dokonywania transformacji cyfrowych i chcą wdrożeń w swoich spółkach. Robotyzacja wcale nie wiąże się ze wzrostem bezrobocia
i spadkiem zapotrzebowania na pracę. Jest całkiem przeciwnie. Cyfrowy rozwój w firmie daje impuls do rozwoju kompetencji pracowników i otwiera przed nimi możliwość udziału w procesie produkcji
w innowacyjny i bardziej efektywny sposób.
To ważny temat, bo rozwój innowacji i biznesu w naszym mieście oznacza lepszą jakość życia jego mieszkańców – mówi dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Ekosystem edukacyjny

W warunkach transformacji cyfrowej kluczowym zasobem staje się wiedza, a kompetencją ludzi i organizacji – sposób i szybkość jej pozyskiwania i wykorzystywania. Na rynku pracy kształtowanym przez procesy automatyzacji i platformizacji odnajdą się tacy pracownicy, którzy bazując na zaawansowanych kompetencjach poznawczych, społecznych i technicznych (w tym cyfrowych), będą potrafili dostosowywać profil swoich umiejętności do szybko zmieniających się oczekiwań pracodawców.

- Dzisiejszy świat poprzez nieustający rozwój technologii wymusza na nas ciągłe uczenie się i dostosowywanie do zmieniających się warunków życia i pracy. Zdobyty przez nas w ramach systemu edukacji zawód nie wystarcza już, by zapewnić stabilne zatrudnienie w całym okresie aktywności zawodowej. Coraz większego znaczenia nabywają wysokiej jakości kwalifikacje, których zestawy umożliwiają nam wykonywanie zadań zawodowych łączących najczęściej różne obszary kompetencyjne. Wśród tych kwalifikacji pojawiają się takie, o których jeszcze kilka lat temu nie myślelibyśmy w kategoriach metakompetencji, jak chociażby projektowanie czy drukowanie w technologii  3D, które w perspektywie najbliższych 5 lat może stanowić jedną z kluczowych umiejętności absolwentów szkół średnich czy wyższych – dodał Piotr Fałek Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług dla Biznesu.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu

Lublin jest obecnie kluczową lokalizacją dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce Wschodniej. To właśnie w tym sektorze kompetencje jutra obecnie są już implementowane i wykorzystywane. Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest doskonałym przykładem dla pozostałych sektorów innowacyjnej gospodarki, w jaki sposób rozwijać i wdrażać kompetencje jutra w firmach, jednostkach i ośrodkach.

Konferencja „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość” skierowana jest do szerokiego grona przedstawicieli oświaty, w tym organów prowadzących szkół zawodowych, szkół średnich, uczelni wyższych oraz jednostek wspierających rozwój edukacji, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli przemysłu, a także pracowników poszukujących nowych kompetencji i ścieżek rozwoju zawodowego. Ważną grupę odbiorców stanowią również firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu tworzące oprogramowanie oraz technologie dla przemysłu.

Wydarzenia towarzyszące

Konferencji „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość” towarzyszyć będą warsztaty dedykowane trzem grupom:

  • Warsztaty dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu podczas, których zaprezentowany zostanie program POWER 2.21 oferujący mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcie w kwocie 8,500 PLN dla jednego pracownika, w ramach podniesienia kompetencji jutra.
  • Warsztaty dla przedstawicieli oświaty podczas, których przedstawione zostaną  możliwości wykorzystania kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK w edukacji oraz dobre praktyki instytucji edukacyjnych, które już dokonały modyfikacji w tym zakresie.
  •  Warsztaty dla studentów podczas, których firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu przybliżą jakie kompetencje jutra już są wykorzystywane w bieżącej współpracy oraz korzyści płynące z rozpoczęcia kariery w tym sektorze.

Informacje organizacyjne

Konferencja wraz z wydarzeniami towarzyszącymi odbędzie się wyłącznie online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: www.kompetencjejutra.lublin.eu.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt