MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Adam Krętowski podkreślił podczas inauguracji nowego roku akademickiego, że jednym z głównych celów uczelni jest rozwój medycyny wysokiej jakości. Jednocześnie marzeniem społeczności akademickiej UMB jest budowa nowego centrum dydaktyki.

- Jednym z celów strategicznych naszej uczelni jest rozwój medycyny wysokiej jakości, w tym onkologii i nowoczesnej chirurgii. W tym kontekście ostatni rok akademicki, mimo pandemii, był ważny pod względem planowanych, rozpoczętych i kontynuowanych inwestycji – powiedział rektor uczelni prof. Adam Krętowski.

W swoim przemówieniu rektor poinformował, że uczelnia stara się o pieniądze na Uniwersyteckie Centrum Onkologii i przebudowę klinik zakaźnych. Sprawnie przebiega budowa uniwersyteckiego centrum psychiatrii, co może przyspieszyć przyjęcie pierwszych pacjentów w połowie przyszłego roku. Podkreślił również, że misją uczelni jest wysoka jakość kształcenia kadry medycznej i służba społeczeństwu. Prof. Adam Krętowski przypomniał że trwają budowy m.in.: ośrodka wsparcia badań klinicznych, laboratoriów centrum genomu, biobanku, centrum prewencji i medycyny spersonalizowanej, medycyny regeneracyjnej, centrum obrazowania molekularnego i radiofarmacji, a także ośrodka przeciwdziałania zdrowotnym i społecznym skutkom procesu starzenia. Zaznaczył, że "marzeniem" uczelni jest budowa Centrum Dydaktyki Przedklinicznej. Miałoby ono powstać pod dziedzińcem Pałacu Branickich.

Od nowego roku akademickiego ruszyły studia drugiego stopnia na kierunku biostatystyka oraz "moduł epidemiologii w zakresie zdrowia publicznego". Obecnie na UMB kształci się ogółem ok. 6 tys. osób. Na pierwszy rok, na 16 kierunków przyjęto 1,7 tys. osób, co jest rekordem w historii uczelni.

Rektor Adam Krętowski poinformował, że w 2020 roku naukowcy z UMB znacząco zwiększyli liczbę i jakość publikacji umieszczanych w coraz lepszych czasopismach rejestrowanych w bazie Web of Science. Według danych tej prestiżowej bazy bibliograficznej w ostatnim roku badacze z naszej Alma Mater opublikowali 612 prac o łącznym współczynniku oddziaływania IF 2725, co stanowi wzrost o blisko 40% w porównaniu do roku przed pandemią. W tym okresie roczna liczba cytowań zarejestrowanych w Web of Science Core Collection wzrosła do 16 340 czyli o ponad 40%. Da się zauważyć podwojenie liczby prac z punktacją powyżej 140 pkt.

Uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego 2021/22 na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zaszczyciła światowej sławy chirurg i transplantolog, prof. dr hab. Maria Siemionow z Uniwersytetu Illinois w Chicago. Profesor Siemionow wygłosiła wykład inauguracyjny zatytułowany: „Nowe terapie komórkowe w medycynie regeneracyjnej”.  W swojej prezentacji odniosła się do udanej operacji całkowitego przeszczepu twarzy, którą przeprowadziła jako jedna z pierwszych w świecie wraz z zespołem w Cleveland Clinic.

https://www.umb.edu.pl/

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt