MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, 27 października spotkała się Kapituła Rankingu Liceów i Techników. Obrady, które odbyły w sali Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, prowadziła prof. Barbara Marcinkowska, rektor APS i przewodnicząca Kapituły.

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę państwa powitać w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej i że możemy spotkać się osobiście – powiedziała prof. Marcinkowska otwierając posiedzenie. Wzięli w nim udział przedstawiciele trzech grup składających się na to gremium: dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, członkowie Komisji ds. Kształcenia KRASP oraz reprezentanci olimpiad przedmiotowych.

Dział Rankingów Perspektyw przedstawił stan prac nad aktualnym zestawieniem. Dzięki danym na temat egzaminu maturalnego i zawodowego otrzymanym już z OKE oraz danym z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Ministerstwa Edukacji i Nauki, można już przystąpić do ostatecznych obliczeń.

Przedyskutowano także ewentualne modyfikacje metodologii. Kapituła uznała, że zmiany są uzasadnione jedynie wejściem w życie nowych przepisów dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, a siłą Rankingu jest jego stabilność i porównywalność wyników „rok do roku”.

Metodologia RLiT 2022 pozostanie bez zmian:

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględni szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których do matury w maju/czerwcu 2022 roku, na arkuszach standardowych, przystąpi po raz pierwszy minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo będą nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostaną wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe będą unormowane do 100, gdzie 100 otrzyma szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Ranking Techników uwzględni szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których do matury w maju/czerwcu 2022 roku, na arkuszach standardowych, przystąpi po raz pierwszy minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo będą nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostaną wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostaną unormowane do 100, gdzie 100 otrzyma szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Kapituła Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 zdecydowała także, że zostaną utrzymane dotychczasowe wagi rankingowe.

Dla Liceów Ogólnokształcących są to:

1) wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych – 30%

2) wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – 45%

3) sukcesy w olimpiadach – 25%

Dla Techników:

1) wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych – 20%

2) wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – 30%

3) wyniki egzaminów zawodowych – 30%

4) sukcesy w olimpiadach – 20%

 

Uroczyste ogłoszenie wyników 24. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy odbędzie się 12 stycznia 2022 r.

www.licea.perspektywy.pl

www.technika.perspektywy.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt