MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Ośmioro naukowców i ekspertów specjalizujących się w tematyce klimatu i miasta, w tym dr Magdalena Lazarus z Wydziału Biologii UG oraz dr Krzysztof Szczepaniak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, powołanych zostało do Rady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu.

Założenia stworzonego przez Gdańsk planu adaptacji do zmian klimatycznych aktualizowane są na spotkaniach Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. W skład powołanej niedawno Rady Forum weszli naukowcy specjalizujący się w tematyce klimatu i miasta, w tym dr Magdalena Lazarus z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Krzysztof Szczepaniak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

- Zadaniem rady jest przedstawienie konkretnych działań mitygacyjnych i adaptacyjnych, jakie może przyjąć Gdańsk w związku ze zmieniającym się klimatem. Problemem jest rosnąca średnia temperatura powierza, wzrost poziomu wody w morzu, a także nasilające się gwałtowne zjawiska pogodowe. Te problemy szczególnie dotykają Gdańska ze względu na położenie geograficzne i ukształtowanie powierzchni – tłumaczy dr. Magdalena Lazarus. - Jako biolog pracuję nad rozwiązaniami związanymi z ochroną przyrody w obszarze Pomorza również w kontekście przemian klimatycznych – dodaje.

Naukowczynię Wydziału Biologii UG szczególnie interesują zagadnienia zmiany zasięgów gatunków, rozprzestrzeniania się gatunków obcych geograficznie, wpływu obniżania się poziomu wód gruntowych na stan zachowania siedlisk przyrodniczych.

W obszarze zainteresowań naukowych dra Krzysztofa Szczepaniaka  znajdują się natomiast innowacyjne instrumenty finansowania inwestycji przedsiębiorstw i samorządów, analiza i ocena kosztów oraz ryzyka inwestycji sektora publicznego i prywatnego, a także rozwój działań i projektów mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu aktywności gospodarczej człowieka na środowisko naturalne.

Zespół Rady jest interdyscyplinarny, a powołani eksperci reprezentują różne instytucje. Do Rady, poza dwojgiem naukowców z UG, zaproszeni zostali także:

  • prof. Jacek Piskozub - Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk
  • prof. Michał Szydłowski - Katedra Hydrotechniki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  • dr inż Piotr Szmytkiewicz - Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
  • dr Tadeusz Jędrzejczyk - dyrektor Departamentu Zdrowia Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
  • prof. Piotr Lorens - Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, architekt Miasta Gdańska
  • prof. Mirosław Miętus - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, przewodniczący Rady

Wypracowane rozwiązania - rekomendacje do wdrożenia określonych działań i uwzględnienie ich w Gdańskim Planie Adaptacji do Zmian Klimatu, Rada Forum przedstawić ma wiosną 2022 r.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG

 

Źródło: https://ug.edu.pl

29.10.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt