MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Politechnika Opolska zajęła trzecie miejsce w rankingu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej TOP 10 2021 uczelni kształcących architektów.

W Polsce istnieje wiele rankingów uczelni kształcących architektów, nie uwzględniają one jednak kluczowego kryterium, jakim jest uzyskiwanie przez absolwentów samodzielności zawodowej. W celu monitorowania edukacji i poprawy jej jakości IARP przeprowadziła w tym zakresie własną klasyfikację. Kryterium był wynik egzaminu na uprawnienia projektowe – czytamy w najnowszym numerze czasopisma „Zawód: architekt”, w którym opublikowano wyniki rankingu.

W zestawieniu wzięto pod uwagę zdawalność egzaminu wśród absolwentów studiów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, a samym rankingiem objęto 35 uczelni kształcących architektów. Na podstawie danych przekazanych przez komisje okręgowe uczelniom przydzielano punkty za każdego absolwenta, który zakończył egzamin wynikiem pozytywnym. Dla każdej uczelni zsumowano liczby punktów zarówno za pozytywne, jak i negatywne wyniki oraz za liczbę wszystkich absolwentów. W rankingu tym absolwenci architektury Politechniki Opolskiej wypadli bardzo dobrze, pokonując w kilku zestawieniach największe i najstarsze uczelnie w kraju.

W najważniejszym rankingu – IARP TOP 10 2021 uczelni kształcących architektów Politechnika Opolska zajęła trzecie miejsce ze zdawalnością na poziomie 75%, czyli taką samą, jak znajdująca się na drugiej pozycji Politechnika Łódzka. W tym miejscu decydowała ogólna ilość zdających absolwentów danej uczelni, czyli im większy kierunek, tym wyższa pozycja wśród uczelni ex equo. Pierwsze miejsce zajęła Politechnika Lubelska ze zdawalnością 81%.

Natomiast w rankingu z podziałem na stopień studiów, w rankingu dla studiów I stopnia Politechnika Opolska zajęła czwarte miejsce z tą samą zdawalnością co dużo większe: Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka i Politechnika Lubelska.
Co ciekawe, absolwenci naszej uczelni zdawali egzamin głównie w Izbach: Śląskiej, Łódzkiej i Dolnośląskiej.

Kryterium rankingu jak i jego wyniki jednoznacznie wskazują, że nasi architekci otrzymują bardzo dobre wykształcenie, które jest mierzone konkretnymi wynikami – podkreśla prof. Zbigniew Zembaty, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, który dodaje, że student architektury traktowany jest bardzo indywidualnie, a zajęcia przebiegają w kameralnej atmosferze, dzięki czemu studenci są bardzo dobrze przygotowani do trudnych egzaminów zawodowych.

 

Źródło: https://wu.po.opole.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt