MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM z Instytutu Nauk Politycznych została Poczesnym Profesorem Politechniki Lwowskiej. To jeden z najlepszych i najważniejszych ukraińskich uniwersytetów.

W Auli Głównej Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika, ozdobionej płótnami Jana Matejki, 25 października dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM z rąk prof. Jurija Bobało - rektora Lwowskiej Politechniki odebrała tytuł Poczesnego Profesora (Profesora Honorowego) tej uczelni. Tytuł ten senat politechniki nadał jej jednogłośnie. Laudację wygłosiła prof. Jarina Turczyn - dyrektorka Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych.

Za jakie zasługi senat Politechniki Lwowskiej przyznał prof. Astramowicz-Leyk tytuł Poczesnego Profesora?

Dr hab. Teresa Astramowicz Leyk od 6 lat jako reprezentantka Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych UWM intensywnie współpracuje z Politechniką Lwowską. Współorganizowała w tym czasie 6 edycji forów polsko-ukraińskich obywających się naprzemiennie w Olsztynie i Lwowie. Udział w nich biorą nie tylko pracownicy naukowi i studenci obu uczelni, ale także samorządowcy, politycy i dyplomaci. Jet inicjatorką nadawania podwójnych dyplomów i opiekunką stażystów ze Lwowa. Do tej pory zajmowała się 20 osobami, pomagając im nie tylko uzyskać staże, ale także stypendia, nawiązywać kontakty naukowe w Polsce i prowadzić badania np. nad mniejszością ukraińską w Polsce, a w czasie lockdownu także „matkowała” izolowanym studentom. Zorganizowała 2 polsko-ukraińskie konferencje naukowe. Pod jej redakcją ukazało się 10 polsko-ukraińskich monografii. Teresa Astramowicz-Leyk jest ponadto radną sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego i w działania na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej jest też bardzo mocno zaangażowana jako samorządowiec.

W uroczystości uczestniczył Tomasz Kowal, wicekonsul RP we Lwowie oraz rodzina nagrodzonej.

Profesor Teresa Astramowicz-Leyk jest pierwszą kobietą z tym zaszczytnym tytułem w ponad 200-letniej historii Lwowskiej Politechniki (zał. 1816 r.). Tytuł ten otrzymał także były rektor tej uczelni i były prezydent Polski - Ignacy Mościcki. Dotychczas jedyną kobietą wyróżnioną tytułem Doktora Honoris Causa była Maria Skłodowska-Curie w 1912 r. Przy wejściu do auli znajduje się kamienna tablica z nazwiskami wszystkich poczesnych profesorów PL. Nazwisko naukowczyni z Kortowa też już tam jest.

Źródło: http://www.uwm.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt