MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Pomimo ogromnego spadku światowego PKB, spowodowanego pandemią COVID-19, litewski sektor nauk przyrodniczych wzrósł w ubiegłym roku o prawie 87%. Firmy zajmujące się naukami przyrodniczymi wygenerowały przychody w wysokości około 2 miliardów euro - 2,5% PKB kraju.

Na Litwie pracuje około 15 tysięcy naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi – liczba ta rośnie z dnia na dzień dzięki renomowanym uczelniom w kraju. Znaczenie ma nowoczesna infrastruktura badawcza Litwy. W ciągu ostatniej dekady w infrastrukturę nauk przyrodniczych zainwestowano ponad 1 miliard euro. Ponieważ litewski sektor biotechnologiczny wzrósł w zeszłym roku o 87%, średni przychód generowany przez każdego pracownika w tym sektorze jest imponujący i wyniósł ponad 780 000 euro w 2020 roku. Równie ważna jest współpraca między sektorem nauki i biznesu. Litwa ma ambitny cel, aby do 2030 roku stać się silnym liderem w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Litewski park przemysłowy – VCIIP – odgrywa tu kluczową rolę. Działając od sierpnia 2018 roku, przyciągnął już inwestycje o wartości ponad 67 mln euro, przyjął 17 firm i stworzył ponad 400 nowych miejsc pracy. W przyszłości będzie on gościł około 30 firm, a większość z nich będzie realizowała projekty z dziedziny nauk przyrodniczych. VCIIP jest dedykowany firmom działającym we wszystkich obszarach inteligentnej specjalizacji i innowacji, najszybciej rozwijającymi się sektorami są nauki przyrodnicze i biotechnologie. Tak więc większość firm w VCIIP działa w obszarze nauk przyrodniczych i nowych technologii. Niedawno VCIIP podpisał umowę na inwestycję przekraczającą 27 milionów euro, tj. na budowę centrum biodruku 3D, z wiodącą firmą biotechnologiczną Stem Cell Research Center.

Szczególnie obiecującym obszarem dla VCIIP jest wyspecjalizowany inkubator nauk przyrodniczych, który będzie rozwijany we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim. Utworzone zostaną sprzyjające warunki do budowy inkubatora dla młodych, obiecujących firm, realizujących projekty w naukach przyrodniczych i dziedzinach pokrewnych. Inkubator skupi się na rozwoju start-upów z dziedziny life science. Będzie on również wyposażony w kompleks laboratoriów biotechnologii molekularnej, wyspecjalizowany do pracy z mikroorganizmami, wirusami i bakteriami oraz kompleks bioinformatyczny z wysokowydajnym centrum obliczeń bioinformatycznych o otwartym dostępie. Będzie to odpowiednie miejsce nie tylko do rozwoju młodego biznesu, ale także dogodne dla ścisłej współpracy biznesu z nauką i wymiany myśli.

Opr. MTA

Źródło: https://sciencebusiness.net

28.20.2021

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt