MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Szczeciński zostały najbardziej prodoktoranckimi uczelniami w Polsce, prowadzącymi szkołę doktorską lub studia doktoranckie, w konkursie PRODOK 2021. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie otrzymał nagrodę specjalną.

Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się w 20 listopada w auli budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego podczas konferencji „Model funkcjonowania szkół doktorskich” połączonej z jubileuszem Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Konkurs zorganizowała Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Celem konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni i instytutu Polskiej Akademii Nauk, które stwarzają najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców.

Wybrano także laureatów w pozostałych kategoriach konkursu PRODOK 2021. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN został najbardziej prodoktoranckim instytutem Polskiej Akademii Nauk. II miejsce zajął w tej kategorii Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Za najlepszy Samorząd Doktorantów uznano ex-aequo Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej. Drugie miejsce zajął Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. Trzecie miejsce należy ex-aequo do Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej.

Konkurs PRODOK 2021 został objęty patronatem oraz wsparciem merytorycznym przez: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezesa Polskiej Akademii Nauk, rektora Szkoły Głównej Handlowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Fundację Edukacyjną Perspektywy, przewodniczącego Rady Naukowego Centrum Badań i Rozwoju, dyrektora Biura Programów dla Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Źródło: https://krd.edu.pl

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt