MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
22 listopada br. odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania Akademickiego Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Pod listem podpisały się władze uczelni, komendanci i dowódcy lubelskiej policji, żandarmerii wojskowej, brygady ochrony terytorialnej oraz brygady zmechanizowanej. Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego będzie ośrodkiem koordynującym współpracę na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego, a także wyzwań i zagrożeń, jakie są związane z tą dziedziną. Ośrodek zajmie się koordynacją m.in. konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, programów, kursów dla służb mundurowych w obszarze bezpieczeństwa RP, udostępnienia diagnozy i wsparcia psychologicznego dla służb mundurowych. Centrum będzie zajmowało się także upowszechnianiem i popularyzowaniem wyników badań oraz wiedzy o bezpieczeństwie publicznym.

W uroczystości wziął udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W swoim przemówieniu podkreślił, że trzeba pracować nad tym, by ludzie odzyskali szacunek do munduru. - Musimy jeszcze pracować nad tym, żeby ludzie mieli absolutnie należny szacunek dla munduru, do funkcjonariusza, do żołnierza i mieli przekonanie o tym, jaką ważną rolę pełnią dla bezpieczeństwa publicznego. Nigdy wcześniej, tak jak dzisiaj, nie rozumiano powagi tego zagadnienia – powiedział szef MEiN. 

Źródło: https://www.gov.pl

22.11.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt