MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Obszary zainteresowań badawczych prof. Zbigniewa Zwolińskiego to geografia fizyczna, geomorfologia, geoekologia, geoinformacja, systemy informacji geograficznej, INSPIRE, obszary polarne, tropiki, pustynie, geomorfologiczne zjawiska ekstremalne.

Zasadniczym przedmiotem zainteresowań badawczych prof. Zwolińskiego są transdyscyplinarne badania współczesnych procesów geoekologicznych w warunkach zmian glokalnych, głównie zmian klimatu, nasilających się zjawisk ekstremalnych i narastającej antropopresji w różnych strefach morfoklimatycznych: Spitsbergen, Polska, Amazonia, Australia i Oceania, Antarktyka.

Sieć Naukowa Analiz Geoprzestrzennych wchodzi w skład struktury Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS) działającym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zadaniem Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych jest konsolidacja programu badawczego z zakresu geoinformacji w Polsce.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest partnerem Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych od 24 czerwca 2020 roku. Umowę o współpracy w ramach Sieci podpisały 24 jednostki naukowo-badawcze środowiska akademickiego zajmujące się szeroko rozumianą informacją geograficzną w Polsce, zainteresowane wspólną koordynacją badań naukowych w zakresie obszaru badawczego „nauki geoinformacyjne”/”nauki o geoinformacji” (GIScience).

https://amu.edu.pl 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt