MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Powołania do składu rady naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych wręczył w środę w siedzibie resortu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Otrzymało je dziewięć osób.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut funkcjonuje pod nadzorem MEiN.

W środę, w siedzibie resortu, powołania do składu rady naukowej tej instytucji wręczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak poinformował resort, podczas swojego przemówienia minister zwrócił się z prośbą do nowych członków rady o intensywną pracę w zakresie rozwoju badań edukacyjnych i wykorzystanie potencjału IBE.

"Przekazuję serdeczne gratulacje, a także prośbę o intensywną pracę na rzecz instytutu i dbanie o jego rozwój, aby IBE mógł zdecydowanie bardziej i z większym rozmachem służyć polskiej edukacji i na wielu innych frontach" – podkreślił minister Przemysław Czarnek.

Do składu rady naukowej powołano: Arkadiusza Jabłońskiego, Artura Mamcarza-Plisieckiego, Piotra Stanisława Mazura, Agnieszkę Regulską, Marka Torbicza, Rafała Wiśniewskiego, Bogusława Doparta, Barbarę Kiereś, Piotra Tomasza Nowakowskiego.

W prezydium rady naukowej IBE zasiadają: Dr. hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL, dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. UR, dr Michał Sitek i Jerzy Bielecki.

Podczas uroczystości minister Czarnek wręczył także listy gratulacyjne pozostałym członkom rady. Po wręczeniu powołań nastąpiło pierwsze plenarne posiedzenie rady naukowej IBE pod przewodnictwem dyrektora Roberta Ptaszka.

 

Źródło: https://naukawpolsce.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt