MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
„Edukacja w kryzysie? I co dalej?”, „Ocenianie jako element kultury szkolnej – refleksje w kontekście edukacji zdalnej”, „Polityka oparta na faktach - koncepcja, przykłady”, „Podobni czy różnorodni, czyli jak dzielić uczniów na oddziały klasowe?”, „Zdalne nauczanie w opiniach rodziców ósmoklasistów”, „Matura z biologii w cieniu pandemii”, „Nowe komunikacje w czasie pandemii: publiczności, konwencje, style”

To tylko 7 spośród 43 tytułów wystąpień w czasie bardzo udanej trzydniowej zdalnej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej (18-20 XI 2021) zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w  Krakowie.

Konferencje Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej od ćwierć wieku łączą przedstawicieli instytucji badawczych i edukacyjnych, uczelni oraz szkół wszystkich poziomów, ośrodków doskonalenia nauczycieli, komisji egzaminacyjnych. PTDE swoją działalnością wspiera tworzenie metodologii diagnoz edukacyjnych, ich realizację (na każdym szczeblu kształcenia) i upowszechnianie.

W XXVII KDE uczestniczyło ponad 110 badaczy, nauczycieli, akademików, doradców metodycznych, egzaminatorów i samorządowców. Aktywna obecność na XXVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej badaczy z różnych kontynentów została doceniona przez uczestników, którzy wskazywali na potrzebny światowy wymiar problematyki badawczej prezentowanej na Konferencji.

Diagnostyka edukacyjna zajmuje się opisem i wyjaśnianiem sposobów rozpoznawania sytuacji emocjonalnej i poznawczej ucznia, w tym zmian, jakie w nim zachodzą pod wpływem działania edukacyjnego. Rejestruje stan i wyjaśnia kontekst osiągnięć uczniów.

Wszystkich zainteresowanych diagnostyką edukacyjną zapraszamy na stronę PTDE (www.ptde.org), gdzie wkrótce udostępnione zostaną teksty wystąpień konferencyjnych lub ich streszczenia.

 

Marek Legutko

http://www.ptde.org/ 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt