MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Politechnika Białostocka zaprasza 21 grudnia 2021 roku od godziny 10 do obserwowania na kanale YouTube panelu dyskusyjnego „Kobiety w edukacji i nauce na kanwie wystawy Pionierki”. W rozmowie dotyczącej roli kobiet w nauce wezmą udział między innymi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej oraz prof. Małgorzata Dajnowicz, prezes zarządu Instytutu Studiów Kobiecych.

Wystawa „Pionierki” od września 2020 roku podróżuje po regionie. To prezentacja 20 wybitnych kobiet – od Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej noblistki, poprzez postać pisarki Elizy Orzeszkowej, lekarki, która przeżyła uwięzienie w Auschwitz–Birkenau Ireny Białówny po Zofię Daszyńską-Golińską – ekonomistkę i socjolożkę. Od 4 listopada do 28 lutego 2022 roku wystawę można oglądać w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16.

W rozmowie uczestniczki wymienią się opiniami o obecności kobiet w nauce,  ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin jak informatyka, zarządzanie, czy budownictwo. Uczestniczki będą zwracały uwagę na osiągnięcia kobiet, ale też bariery w rozwoju kariery naukowej.

W panelu wezmą udział:

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej

prof. Małgorzata Dajnowicz, Wojewódzki Konserwator Zabytków

dr hab. inż. Dorota Mozyrska, prof PB, Dziekan Wydziału Informatyki

dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału inżynierii Zarządzania.

Panel „Kobiety w edukacji i nauce na kanwie wystawy Pionierki” będzie transmitowany na kanale YouTube Politechniki Białostockiej

Początek transmisji o godz. 10.

Dziennikarzy zapraszamy do rozmowy z uczestniczkami panelu o godz. 11 do studia Platon TV, ul. Wiejska 45A, wejście od parkingu od strony ul. Świerkowej.

O wystawie

PIONIERKI. Kobiety w edukacji i nauce

Celem wystawy jest popularyzacja osiągnięć kobiet polskich, które jako prekursorki odkrywały i poznawały możliwości jakie daje edukacja, w tym akademicka, także tych, które były nowatorkami w osiągnięciach naukowych oraz zawodach o szczególnym zaufaniu społecznym. Poprzez ekspozycję wystawy kształtowana będzie i rozwijana oraz upowszechniana wiedza oraz świadomość społeczna na temat wkładu kobiet w rozwój edukacji i nauki w Polsce oraz na świecie. Prezentacja wybitnych kobiet jako pionierek w zawodach i funkcjach publicznych o szczególnym prestiżu ma mieć walor edukacyjny i promować proaktywne postawy Polek współcześnie.

Instytut Studiów Kobiecych pozostaje organizacją, która współpracując przede wszystkim ze środowiskiem naukowym z kraju i zagranicy skutecznie podejmuje i upowszechnia badania naukowe nad tematyką kobiecą oraz realizuje projekty naukowe, edukacyjne oraz kulturalne o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Inicjatywy Instytutu kierowane są do społeczności uniwersyteckiej oraz pozaakademickiej, zainteresowanej zwłaszcza szeroko rozumianą problematyką miejsca kobiet w społeczeństwie, zarówno w dziejach jak i współczesności.

https://pb.edu.pl/

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt