MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Niewiele uczelni w Polsce kształci menedżerów na najwyższym poziomie. Zaledwie 11 ma międzynarodową akredytację CEEMAN IQA, która jest przyznawana czołowym szkołom biznesu i uczelniom, które kształcą w obszarze zarządzania.

W tym znakomitym gronie wyróżnionych jednostek znalazł się Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Przewodnicząca CEEMAN, prof. Danica Purg, napisała w liście gratulacyjnym, że wydział zapewnia doskonałe, właściwe i dynamiczne kształcenie menedżerskie.

Akredytacja to dobrowolne poddanie się uczelni ocenie instytucji akredytującej, która ma za zadanie stwierdzić spełnienie wysokich standardów. Jej uzyskanie jest procesem długim i skomplikowanym. Trudno ją zdobyć, ale za to łatwo stracić. Uczelnia musi stale dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji i nadążać za uwagami instytucji akredytacyjnych.

Jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej jest CEEMAN IQA. Przyznanie jej Wydziałowi Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie to dla jednostki i całej uczelni nobilitacja – mówi dziekan, dr inż. Barbara Karlikowska. Potwierdza bowiem spełnienie najwyższych standardów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu kształcenia i badań naukowych oraz stabilności finansowej.

Akredytacja CEEMAN IQA została przyznana Vistuli na maksymalny okres sześciu lat. Po tym czasie odbędzie się ocena, która będzie stanowić podstawę w procesie reakredytacji. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych prowadzi studia na kierunkach Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Ekonomia oraz Stosunki międzynarodowe.

https://www.vistula.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt