MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Do 9. edycji egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 326 602 osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Tegoroczni absolwenci – 314 485 osób – stanowili 96% wszystkich zdających. Do egzaminu w maju przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych (12 117 osób, 3,7%) w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego lub uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Egzamin zdało 81% tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju br. (informacja o wynikach nie obejmuje absolwentów, którzy przystąpili do matury w czerwcu br.). 40 351 osób (13%) ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. (nie zdali tylko 1 egzaminu maturalnego). 19 077 osób (6%) nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.

Rozkład wyników egzaminu maturalnego w różnych typach szkół przedstawia się następująco:

  • w liceach ogólnokształcących na 200 298 zdających maturę uzyskało 90%, tj. 179 431, prawo do ponownego przystąpienia osób ma 8%, czyli 15 389 osób;
  • w liceach profilowanych na 6 785 zdających maturę uzyskało 60%, tj. 4 072 osób, prawo do ponownego przystąpienia ma 26%, 1 771 osób;
  • w technikach na 98 267 osób zdających maturę uzyskało 71%, tj. 69 379 osób, prawo do ponownego przystąpienia ma 20%, 19 906 osób;
  • w liceach uzupełniających na 7 078 zdających maturę uzyskało 24%, tj. 1 711, osób, prawo do ponownego przystąpienia ma 36%, tj. 2 580 osób;
  • w technikach uzupełniających na 2 057 zdających maturę uzyskało 23%, tj. 464 osób, prawo do ponownego przystąpienia ma 34%, tj. 705 osób.

32,10% maturzystów zdawało tylko przedmioty obowiązkowe, 25,72% – jeden przedmiot dodatkowy; 23,45% – 2 przedmioty dodatkowe; 14,14% – trzy przedmioty dodatkowe;, 4,00% – 4 przedmioty dodatkowe; 0,53% – 5 przedmiotów dodatkowych; 0,07% – 6 przedmiotów dodatkowych.

Nie odbiega od wyników poprzednich egzaminów maturalnych tzw. odsetek sukcesów, czyli procentu zdanych trzech egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym. W odniesieniu do egzaminu pisemnego z j. polskiego wynosi on 96%; matematyki – 85%, języków obcych – w granicach 100%, w tym najczęściej zdawany j. angielski- 95%.

Najczęściej wybieranymi przedmiotami dodatkowymi na poziomie podstawowym była geografia (13%); wiedza o społeczeństwie (9%); biologia (8%); fizyka (5%); historia (3%); chemia (3%). Na poziomie rozszerzonym maturzyści najczęściej jako dodatkowe zdawali przedmioty: język angielski (24%); matematyka (17%); język polski (10%); geografia (9%); biologia ((9%); chemia (7%); wiedza o społeczeństwie (5%).

Maturalne wybory w latach 2010 – 2013

W dziewięcioletniej historii nowego egzaminu maturalnego widać trendy dotyczące maturalnych wyborów. Od lat w czołówce najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze są: geografia, wiedza o społeczeństwie i biologia, a spośród języków obcych nowożytnych – język angielski. Co więcej, szczególnie w ostatnich czterech latach ta tendencja nasila się. Można więc mówić o maturalnej strategii, w którą wpisany jest wybór przedmiotów dodatkowych, skutecznie podnoszących szanse na wybrane kierunki studiów czy uczelnie.

Warto zestawić ze sobą liczbę abiturientów przystępujących do egzaminu maturalnego w danym roku, oraz liczbę osób ponownie przystępujących. W 2010 roku maturę zdawały 366 623 osoby, w tym 96 proc. (351 852) zdających po raz pierwszy i 14 771 zdających ponownie. Odpowiednio w 2011 roku: 355 116 zdających, w tym 97 proc. (343 824) maturzystów i 11 292 absolwentów z lat ubiegłych; w 2012 – 342 531 zdających, w tym 96 proc. (330 018) „świeżych maturzystów” i 12 513 przystępujących kolejny raz. W 2013 roku do matury przystąpiło 326 602 osoby, w tym 96% tegorocznych maturzystów i 12 117 zadających ponownie. Jak widać proporcje w tych dwóch grupach są bardzo stabilne.

Język angielski

Praktycznie egzamin pisemny z języka obcego można zdawać dwa razy: jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym oraz jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Język angielski w obu tych możliwościach jest wybierany najczęściej. W 2010 roku w części obowiązkowej pisemnej 81 proc. maturzystów wybrało język angielski; w 2011 roku – 83,1 proc.; w 2012 – 84 proc., a w 2013 – 81 proc.

Natomiast na język angielski jako przedmiot dodatkowy w 2010 roku zdecydowało się 22 822 osób na poziomie podstawowym i 54 289 – na poziomie rozszerzonym. W kolejnych latach wyglądało to następująco:

  • 2011 rok – 1 889 osób zdawało na poziomie podstawowym, 58 761 – na poziomie rozszerzonym,
  • 2012 rok – 2 502 zdawało na poziomie podstawowym, 74 741 – na poziomie rozszerzonym,
  • 2013 rok – 292 927 tegorocznych absolwentów zdawało na poziomie podstawowym, 80 619 – na poziomie rozszerzonym, w tym 36 000 absolwentów z lat poprzednich zdawało na poziomie podstawowym i 13 000 na rozszerzonym

Geografia

Jest najpopularniejszym egzaminem zdawanym jako przedmiot dodatkowy we wszystkich rocznikach zdających maturę w nowej formule. W 2010 roku na geografię zdecydowało się 83 090 maturzystów – 48 889 na poziomie podstawowym i 34 201 na poziomie rozszerzonym. W 2011 zdawało 80 027 – 48 738 na poziomie podstawowym i 31 289 na poziomie rozszerzonym. W roku 2012 – 76 683 – w tym 45 180 na poziomie podstawowym i 31 503 na poziomie rozszerzonym.

W 2013 roku do egzaminu z geografii przystąpiło 80 200 osób – 47 700 na poziomie podstawowym i 32 500 na poziomie rozszerzonym. W rozbiciu na bardziej szczegółowe dane: spośród 73 000 tegorocznych maturzystów 44 000 (12 proc.) zdawało ją na poziomie podstawowym i 29 000 (7,9 proc.) na poziomie rozszerzonym, natomiast wśród 7 200 absolwentów z lat ubiegłych 3 700 na poziomie podstawowym i 3 500 na poziomie rozszerzonym. Pierwszym, nasuwającym się z tego zestawienia danych wnioskiem jest rosnąca z roku na rok liczba zdających na poziomie rozszerzonym, i to bez względu na ogólną liczbę maturzystów.

Biologia

Do biologii jako przedmiotu egzaminu dodatkowego w 2010 roku przystąpiło 72 929 osób, w tym 33 171 na poziomie podstawowym i 39 758 na poziomie rozszerzonym. W 2011 roku biologię zdawało 66 074, w tym 27 141 na poziomie podstawowym i 38 933 na poziomie rozszerzonym. W 2012 z biologia zmierzyło się 65 246 uczniów, – 26 403 na poziomie podstawowym i 38 843 na poziomie rozszerzonym.

Natomiast w 2013 na egzamin z biologii zdecydowało się 76 800 osób, w tym 30 500 na poziomie podstawowym i 46 300 na poziomie rozszerzonym. W podziale pomiędzy absolwentami z tego roku i z lat poprzednich wygląda to następująco: do biologii przystąpiło 62 000 (17 proc.) tegorocznych maturzystów – 25 500 (7 proc.) na poziomie podstawowym i 36 500 (10 proc.) na poziomie rozszerzonym oraz 5000 powtarzających na poziomie podstawowym i 9 800 na poziomie rozszerzonym.

Nie jest tajemnicą, że większość osób zdających maturę z biologii wybiera się na studia medyczne, które stawiają kandydatom wysokie wymagania. To może wyjaśniać przeważający wybór przez maturzystów poziomu rozszerzonego z biologii, jest to wyraźna tendencja utrzymująca się od lat.

W tym roku maturzyści zadeklarowali przystąpienie do 10 przedmiotów dodatkowych, natomiast absolwenci z lat poprzednich do 8.

Zaobserwowane w wyborach maturalnych tendencje wynikają przede wszystkim z kryteriów rekrutacyjnych określanych przez szkoły wyższe, które traktują pewne grupy przedmiotów jako zamienne. Na przykład wiele kierunków studiów wskazuje jako przedmioty do wyboru przez maturzystę geografię lub wos – to jeden z powodów popularności tych przedmiotów.

Warto także podkreślić, że od wprowadzenia matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, cieszy się ona niesłabnącą popularnością wśród maturzystów. Wszyscy maturzyści przystępują do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, który przez wiele uczelni jest wskazywany jako jedno z kryteriów rekrutacyjnych, niezależnie od wybranego kierunku studiów. Oprócz tego około 15 proc. wszystkich maturzystów przystępuje do egzaminu z matematyki również na poziomie rozszerzonym, co jest dodatkowym argumentem przemawiającym za szczególną popularnością tego przedmiotu.

Jak wynika ze statystyki zebranych deklaracji – coraz większa grupa maturzystów decyduje się przystąpić do egzaminów z przedmiotów ścisłych, np. chemii, fizyki, matematyki na poziomie rozszerzonym, ponieważ coraz większym zainteresowaniem cieszą się kierunki inżynierskie i ścisłe.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt