MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
 

Komisja Europejska chce, by uczelnie europejskie były bardziej otwarte na świat: lepiej przygotowywały studentów do pracy zagranicą i były atrakcyjne dla kandydatów spoza UE. W 11 lipca KE zainaugurowała strategię „Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie”.

Sytuacja w szkolnictwie wyższym na świecie diametralnie się zmienia, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, przy czym nasila się konkurencja ze strony państw takich jak Chiny czy Indie. Wymaga to gruntownej zmiany sposobu funkcjonowania 4 tys. europejskich uniwersytetów, nie tylko pod kątem ich działalności międzynarodowej, ale także sposobu świadczenia przez nie usług edukacyjnych dla studentów europejskich w poszczególnych państwach – czytamy w przesłanym PAP komunikacie Przedstawicielstwa KE w Polsce.

– Europejskie uniwersytety muszą otworzyć się na świat – mówi Andrulla Wasiliu, unijna komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. – (...) Instytucje te muszą aktywnie promować międzynarodową mobilność studentów i pracowników, oferować innowacyjne programy nauczania na światowym poziomie, a także prezentować doskonały poziom nauczania i badań naukowych.

Jej zdaniem, choć wiele europejskich uniwersytetów nawiązało współpracę z innymi instytucjami w UE, niewiele opracowało zdecydowaną strategię pogłębiania współpracy z partnerami spoza Europy. – To powinno się jak najszybciej zmienić. Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w tworzeniu ich międzynarodowych sieci współpracy w szkolnictwie wyższym. Nie ma tu jednego modelu działania dla wszystkich – poszczególne państwa muszą wykorzystać swoje własne atuty – zaznacza komisarz.

W komunikacie przypomniano, że w ramach nowego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+ przeznaczy się ponad 400 mln euro rocznie na wspieranie międzynarodowej wymiany studentów i pogłębionej współpracy między uniwersytetami europejskimi a instytucjami partnerskimi na całym świecie.

W programie Erasmus+, którego inaugurację zaplanowano na styczeń 2014 r., szczególnie ważne będzie umożliwianie studentom spoza Europy odbycie części studiów na europejskich uczelniach. Studentom z Europy program ten da możliwość studiowania w innych częściach świata. Oprócz finansowania wewnątrzunijnej wymiany 3 mln studentów i pracowników naukowych, Erasmus+ umożliwi udział 135 tys. studentów i pracowników w wymianie między Unią a innymi częściami świata – to o 100 tys. osób więcej, niż w ramach obecnego programu Erasmus Mundus.

Na uczelniach w UE studiuje ponad 19 mln osób. Komisja podkreśla, że szkoły wyższe powinny zachęcać do otwarcia się na świat również tych studentów, którzy nie są mobilni. Na razie – według danych KE – stanowią oni 85 proc. wszystkich studiujących. Oznacza to, że uniwersytety muszą opracowywać programy nauczania o charakterze międzynarodowym, propagować znajomość języków obcych i korzystanie z zasobów cyfrowych do celów edukacyjnych.

Jak spodziewają się przedstawiciele KE, liczba studentów na świecie ze 100 mln w 2000 r. wzrośnie do 400 mln w 2030 r., przy czym wzrost ten będzie szczególnie silny w Azji i Ameryce Południowej. Do Europy przyjeżdża obecnie około 45 proc. studentów międzynarodowych, jednak w państwach konkurencyjnych rośnie tempo inwestycji w szkolnictwie wyższym. Największa liczba mobilnych studentów międzynarodowych pochodzi z Chin, Indii i Korei Południowej – czytamy w komunikacie.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt