MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Wyjazdy terenowe, zajęcia praktyczne, programy kształcenia odpowiadające zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy, małe grupy wykładowe, a także praktyki u najważniejszych pracodawców Regionu. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego daje także swoim studentom możliwość studiowania drugiego kierunku lub specjalności zupełnie za darmo! To wyjątek wśród szkół wyższych.

Zarządzanie kadrami, finansami, administracją oraz psychologia w zarządzaniu; socjoterapia i resocjalizacja, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna czy opieka i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych – to tylko niektóre z propozycji studiów licencjackich oferowanych przez UZZM. Kandydaci na studia inżynierskie mogą wybierać pomiędzy eksploatacją złóż, maszynami górniczymi, wiertnictwem górniczym, a także zarządzaniem bezpieczeństwem pracy oraz procesami produkcji.

Wiadomo, że pracodawcy oczekują – oprócz aktualnej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych czy technicznych - także kompletu miękkich kompetencji i praktycznych umiejętności. Dlatego UZZM tak tworzy swój program kształcenia, by je w pełni realizować. Dzięki studiom przyszli pracownicy uczą się np. bezkonfliktowo współdziałać w grupie, umiejętnie kierować zespołem czy biegle prowadzić negocjacje. Kompetencje te przydadzą się w każdej pracy i na każdym stanowisku, bez względu na profil firmy. Absolwenci uczelni w pełni potwierdzają sensowność programowych założeń.

Oprócz zajęć teoretycznych mieliśmy wiele ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych. To niezwykle pomogło mi w starcie zawodowym – twierdzi Krzysztof Myszyński, absolwent Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy.

Studia licencjackie na UZZM dają solidną podstawę do kontynuacji nauki na studiach magisterskich. Nauczyłam się tu wytężonej pracy, ale owocnej i spędzonej w przyjaznej atmosferze, w miejscu, gdzie student jest przede wszystkim indywidualną Osobą – przez duże „O” – dodaje Anna Olszowiak, absolwentka Resocjalizacji i Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej.

Dariusz Lubryka, absolwent  Ratownictwa i Eksploatacji w  Warunkach Zagrożeń pracował już podczas studiów – Niewątpliwie podniosłem w ten sposób swoje  kwalifikacje zawodowe, usystematyzowałem wiedzę w zakresie górnictwa, poszerzyłem horyzonty. Bardzo istotny był dla mnie fakt, że wielu wykładowców pracujących na tej uczelni jest lub było związanych z przemysłem wydobywczym. Dla mnie bowiem sprawą kluczową jest współpraca przemysłu i nauki.

Rekrutacja na UZZM potrwa do września lub do wyczerpania limitu miejsc. Nabór na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie.

Pełna oferta UZZM dostępna jest na stronie www.uzzm.pl.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt