MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
W dniach 4-6 lipca br. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Polskiej Akademii Nauk (PAN).

W spotkaniu udział wzięło 20 Magnificencji Rektorów z całej Polski, Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbieta Bieńkowska, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Marek Ratajczak, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki – prof. Michał Karoński, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Józef Lubacz, Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – prof. Antoni Tajduś, Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – prof. Maciej Zabla, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Leszek Grabarczyk, a także członek Zarządu TVP S.A – Marian Zalewski.

Wspólne posiedzenie Prezydiów KRASP i PAN poświęcone było finansowaniu badań z wykorzystaniem środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym m.in. inteligentnym specjalizacjom. Poruszona została również ocena zasad ewaluacji i parametryzacji jednostek naukowych oraz kwestie zmian legislacyjnych dotyczących ścieżki kariery naukowej, także ważny temat nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych w kontekście badań naukowych. Opracowane zostało wspólne stanowisko KRASP-PAN w kwestii open access oraz omówione zostały zakresy kompetencji komisji ds. etyki (ministerialnych, środowiskowych, zespół rzeczników przy MNiSW). Podjęto także temat współpracy KRASP z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z TVP S.A.
W dniu 5 lipca 2013 r. Prezydia KRASP i PAN przyjęły następujące stanowiska:

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt