MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory o egzaminie maturalnym 2015. Maturę w nowej postaci po raz pierwszy pisać będą licealiści, którzy właśnie skończyli pierwszą klasę. Pierwsi uczniowie techników zmierzą się z nią dopiero w 2016 roku. Jakie zmiany przewidziano w odświeżonym programie?

Przede wszystkim od 2015 roku każdy maturzysta będzie musiał zdać co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Skończyć ma się najbardziej krytykowany system sprawdzania kluczem odpowiedzi wypracowań z języka polskiego – każdy tekst oceniony zostanie holistycznie. Ci, którzy zdecydują się na pisanie języka polskiego na poziomie rozszerzonym będą mieli częściej do czynienia z tekstami teoretycznoliterackimi i historycznoliterackimi. Ponadto w części ustnej uczniowie nie będą musieli już przygotowywać swoich prezentacji. Zmierzą się za to z wylosowanym już na miejscu pytaniem, składającym sięz tekstu i polecenia. Zadaniem zdającego będzie przygotować spontaniczną wypowiedź argumentacyjną.  Po prezentacji odbędzie się na jej temat rozmowa z komisją.

Wszystkie zadania skupione będą znacznie bardziej na umiejętnościach złożonych oraz operowaniu wiedzą. Zdający częściej w poleceniach przeczyta takie słowa jak: uzasadnij, wyjaśnij, udowodnij. Uczniowie będą zmuszeni do posługiwania się myśleniem naukowym, gdyż na egzaminach zetkną się z zadaniami dotyczącymi eksperymentów, stawianiem hipotez i ich weryfikacją, wnioskowaniem i krytyczną analizą tekstu – to ostatnie także w fizyce, czy w językach obcych oraz filozofii.

Wprowadzona zostanie także dodatkowa forma przedstawienia wyniku maturalnego. Oprócz bezwzględnej wartości uzyskanych punktów, każdy maturzysta dowie się ile procent uczniów uzyskało taki sam lub gorszy wynik, co pomoże uczelniom w bardziej obiektywnej rekrutacji osób, które pisały egzamin w różnych latach – a więc o różnym stopniu trudności. Uproszczone zostaną także zasady przystępowania ponownie do egzaminu maturalnego.

Nowe informatory opublikowane przez CKE mają być znacznie czytelniejsze dla przyszłego maturzysty. Dzięki nim uczeń dowie się dokładnie, czego się od niego oczekuje i w jaki sposób powinien formułować swoje wypowiedzi.

Więcej informacji na stronie CKE.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt