MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Startuje nowy program EKS dysponujący budżetem 1 miliarda 9 milionów euro na wsparcie działań wolontariuszy i realizację młodzieżowych projektów lokalnych.

Wiadomość, że popularne wśród studentów Szkoły Nauki Języka Angielskiego (ELT) na Malcie będą mogły jedynie nauczać wyłącznie online, gdy tymczasem szkoły podstawowe i średnie zaczną się ponownie otwierać, wywołało zaskoczenie.

Dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) został powołany na Członka Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021-2022.

Z upoważnienia ministra rozwoju, pracy i technologii dr Paweł Zagrajek z SGH powołany został w skład Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego.

Profesor Waldemar Kamrat z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki na członka Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Politechnika Warszawska otrzymała wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers.

Nowy projekt „A model for Interactive (A)Synchronous Learning in Online STEM Education e-CLOSE” będzie realizowany przez Politechnikę Łódzką w międzynarodowym towarzystwie.

Narodowe Centrum Nauki współtworzyło warunki do osiągania przez polskie placówki naukowe zakładanych efektów. Jednak niezbyt sprawnie identyfikowało nieprawidłowości, które miały miejsce w czasie realizacji umów - powiedział wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba.

Polska Akademii Nauk (PAN) na pewno będzie obecna w Krajowym Planie Odbudowy na etapie jego uszczegóławiania - zapewnił wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.

Kto stoi za sukcesem badawczym? W jaki sposób warto rozumieć hasło „jedność w różnorodności”? Jaką rolę pełni uczelnia w kontekście rozwoju kariery naukowej badaczy? O zarządzaniu nauką, łódzkim doświadczeniu różnorodności i wyzwaniach ewaluacji opowiadała w podkaście KRASP prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ.

Rozpoczęła się rekrutacja na kolejną edycję studiów MBA Kaizen Industry 4.0 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Program, tworzony wspólnie z Kaizen Institute Poland oraz Instytutem Industry 4.0, jest skierowany do osób zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i rozwiązań mających na celu usprawnienie produkcji.

W sobotę 10 kwietnia upłynął setny dzień 2021 roku, a tym samym - setny dzień nowej kadencji w Parlamencie Studentów RP. - Jest to zatem doskonały moment na napisanie krótkiego podsumowania z pierwszych trzech miesięcy działalności - komentuje Mateusz Grochowski, przewodniczący PSRP.

22 kwietnia: 20 uczelni organizuje wspólnie Ogólnopolski Dzień Otwarty online pod hasłem Kierunki przyszłości 2021. Gdy teraźniejszość i przyszłość są niepewne, decydując się na wybór studiów, najlepiej jest szukać kierunków opartych na solidnym fundamencie wiedzy, otwierających różnorodne możliwości zawodowe, a przede wszystkim kształcących kompetencje poszukiwane w czasach kryzysu, czyli: kreatywność, niezależność myślenia, inicjatywność, elastyczność czy zdolność podejmowania ryzyka. Innymi słowy: studiów przyszłości! A właśnie takie kierunki studiów oferuje 20 znakomitych polskich uczelni technicznych i wydziałów nauk ścisłych, które już 22 kwietnia zaprezentują się w czasie Ogólnopolskiego Dnia Otwartego dla Dziewczyn Kierunki przyszłości 2021.

Jak będzie wyglądał UAM za 10 lat? - odpowiedź na to pytanie znajdzie się w Strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2020-2030. Właśnie rozpoczęły się konsultacje nad przygotowanym dokumentem.

Kończysz studia licencjackie? W takim razie najwyższy czas pomyśleć o studiach magisterskich!

Gdy kilka dni temu ujawniony został projekt ustawy dotyczącej powołania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej, opinia publiczna nie kryła zaskoczenia. Bo co właściwie kryje się za tym pomysłem? Czy działalność Polskiej Akademii Nauk będzie powoli wygaszana, czy w jej miejsce powstanie instytucja zupełnie zależna od władz państwowych, które przejmą kontrolę nad nauką i badaniami?

W czwartek 8 kwietnia, pod przewodnictwa prof. Michała Kleibera, obradowała Kapituła Rankingu Szkół Perspektywy 2021. Przyjęto metodologię i uszczegółowiono zasady obliczeń.

Prof. dr hab. Andrzej Rychard został dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN na kolejną kadencję. Kieruje Instytutem od 2012 roku.

Trzecia fala koronawirusa po raz kolejny wystawia kraje i systemy opieki zdrowotnej na próbę. Jest to szczególnie widoczne w Bułgarii, gdzie jednym z głównych problemów jest brak personelu medycznego.

Ogłoszenie wyników rankingu, na łamach miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” i w serwisie ranking.perspektywy.pl, planowane jest na połowę czerwca, w formule konferencji prasowej, której - jeśli warunki pozwolą - towarzyszyć będzie temu tradycyjna Gala Rankingu w Warszawie.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt