MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


KRASP postuluje, aby ewaluacja działalności naukowej ustalona tzw. tarczą covidową na rok 2022, za okres 2017-2021, nie była przesuwana o kolejny rok. Przesunięcie takie może skutkować negatywnymi konsekwencjami, ponieważ kategoria naukowa dyscypliny ma wpływ m.in. na uprawnienia do nadawania stopni naukowych, prowadzenia szkół doktorskich, zgłaszanie kandydatów do niektórych gremiów (RDN, KEN), możliwość przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych, pozwolenie na tworzenie kierunków studiów czy prawidłowy przebieg konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Jednym z głównych celów Kolegium Rektorów Miasta Poznania jest integracja poznańskiego środowiska naukowego i zacieśnienie współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów, takich jak działalność naukowa, dydaktyczna, inwestycyjna, rozwój sportu akademickiego, opieka zdrowotna pracowników i studentów.

120 badaczy przyjedzie do Polski w ramach kontynuacji programu POLONEZ. NCN ogłosi trzy konkursy w latach 2021 i 2022.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski powołał dra hab. Sławomira Steinborna, prof. UG na stanowisko Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej. Jest to nowe stanowisko, obejmujące kompetencje kształtowania i utrwalania wysokich standardów naukowej rzetelności na Uniwersytecie Gdańskim.  

„Mikołaj zawsze przychodzi”, ten cytat z dziecięcej wypowiedzi dziś również przyświeca nam, dorosłym, którzy w tych trudnych realiach pandemii koronawirusa szukają odskoczni od codzienności i rutyny. Dlatego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu postanowił przygotować mikołajkowy upominek dla wspólnoty akademickiej, mieszkańców osiedli sąsiadujących z Uczelnią, instytucji, ale też wszystkich ciekawych świata przyrody Poznaniaków.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 ogłoszony zostanie, w związku z decyzją dotyczącą terminu ferii zimowych, 27 stycznia.

Podobno na piłce nożnej znają się wszyscy. I choć jako typowa kobieta wciąż nie wiem, o co chodzi z tym spalonym, to jednak kojarzę np., że drużyna piłkarska nazywana jest jedenastką z uwagi na liczbę zawodników. I to każe mi sądzić, że na piłce nożnej znam się jak wszyscy, czyli całkiem dobrze.

Polskie uczelnie znalazły się w niekomfortowej sytuacji, jak wynika z rozmów z jednym z rektorów uczelni, ale także z ostatnich działań polskiego rządu w kontekście autonomii akademickiej i protestów społecznych. Została zaatakowana ostatnia twierdza demokratycznego społeczeństwa. 

Rozmowa z prof. Dariuszem Surowikiem, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Blisko 50 tysięcy studentów kształci się w 32 uczelniach należących do Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. PUZ-y to szkoły wyższe działające przede wszystkim lokalnie, przygotowujące fachowców potrzebnych na miejscowym rynku pracy, silnie zrośnięte z otoczeniem gospodarczym i społecznym. I takie właśnie mają być.

Tej jesieni liczba nowych zapisów międzynarodowych studentów na amerykańskich uczelniach spadła o 43%, a ich całkowita liczba o 16%. To już czwarty rok z rzędu, kiedy odnotowywany jest spadek. Według MarketWatch ​​na tegoroczne liczby znaczący wpływ miała pandemia. 

Uniwersytety naciskają, aby studenci zagraniczni powrócili do kampusów na początku 2021 roku. Badania wskazują, że Australia może ich stracić na rzecz krajów, które mają konkretne plany umożliwiające im powrót na uczelnie.

Przebudowa struktur administracji i odbiurokratyzowanie ich, przywrócenie autonomii wydziałów, otwartość na dialog ze wszystkimi członkami społeczności akademickiej, dywersyfikacja ścieżek kariery akademickiej ze znaczącym wzmocnieniem nowej, atrakcyjnej ścieżki kariery dydaktycznej – to tylko niektóre zamierzenia nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotra Stepnowskiego, wybranego imponującą większością głosów elektorów (104 do 26) 23 listopada.

Rada NCN jednomyślnie deklaruje kontynuowanie działań, które zapewnią apolityczność funkcjonowania nauki w Polsce.

Politechnika Gdańska rozpoczęła budowę Centrum Kompetencji STOS, w którym znajdzie się m.in. jeden z najszybszych superkomputerów w Polsce. Koszt inwestycji to blisko 156 mln zł. Obiekt ma być gotowy w I połowie 2022 r.

Premier Mateusz Morawiecki powołał Wojciecha Pawlaka na dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego NASK – przekazano na stronie instytutu.

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak wiadomo przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0) wprowadziły nowe wymogi dotyczące kształcenia nauczycieli. Szkoły wyższe, które prowadzą kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, będą musiały posiadać co najmniej kategorię naukową B w dyscyplinie, do której przypisany jest kierunek studiów. Uczelnie z oceną C nie będą mogły prowadzić ich samodzielnie. Od uczelni zawodowych nie wymagało się uczestnictwa w procesach parametryzacyjnych,  nie było to obligatoryjne – wyjaśnia prof. Tłokiński.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przejmie kielecką Wszechnicę Świętokrzyską, uczelnię niepubliczną istniejącą od 1994 roku. W listopadzie br. rektorzy – prof. Mieczysław Adamczyk oraz prof. Stanisław Głuszek podpisali list intencyjny, który zapowiada przejęcie majątku i studentów Wszechnicy przez UJK.

Wykłady, ćwiczenia i lektoraty to za mało? Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zadba o rozwój naukowy oraz zawodowy swoich studentów nadprogramowo – w szczególny i unikalny sposób. Do 30 listopada studenci mogą zgłaszać się do Programu Tutoringu Akademickiego – programu dla najbardziej ambitnych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt