MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
W roku 2021 uczelnia świętuje jubileusz 30-lecia. Niemal trzy dekady temu, w 1991 roku, został reaktywowany Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w tym samym roku narodziła się idea utworzenia w tym symbolicznym miejscu, na granicy, polsko-niemieckiej placówki naukowej. I tak oto Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspólnie powołali Collegium Polonicum w Słubicach. Na przestrzeni trzech dekad Collegium Polonicum ukończyło ponad 3500 absolwentów.

Gdański Uniwersytet Medyczny wspólnie z Politechniką Gdańską i Gemini Polska rozpoczynają działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w e-zdrowiu, a także udostępnianie pracownikom, studentom i doktorantom narzędzi oraz wiedzy przydatnych przy tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie opieki farmaceutycznej. Celem trójstronnego porozumienia jest wspólne prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, które – dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii – przyczynią się do poprawy zdrowia Polaków. List intencyjny podpisali 4 marca br. prof. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki GUMed, prof. Janusz Nieznański – prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG, a ze strony Gemini Polska – Artur Łakomiec, prezes Zarządu i Artur Sznek, członek Zarządu.

W dobie galopującej digitalizacji napędzanej zmianami związanymi z nową, pandemiczną „normalnością”, globalnym problemem jest niedostatek kobiet pracujących w sektorze IT&TECH. Na ten problem już kilkanaście lat temu zwróciła uwagę Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, tworząc akcję Dziewczyny na Politechniki! i inne pionierskie programy dla dziewczyn i kobiet potrzebujących merytorycznego wsparcia w wejściu na rynek pracy i rozwijaniu swojej kariery zawodowej.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) jest siecią skupiającą wyższe uczelnie z Europy. Obecnie zrzesza ponad 850 członków z 46 krajów. Uniwersytet Gdański, po kilku latach nieobecności, ponownie został przyjęty do stowarzyszenia. 

Kończysz studia i nie wiesz co dalej? Przeglądając ogłoszenia o pracę, masz wrażenie, że od kandydatów świeżo po studiach oczekuje się 4 lat doświadczenia? Przerażenie, zniechęcenie, zwątpienie – to nie muszą być pierwsze wrażenia przy poszukiwaniu pracy czy stażu. Wyborowa Pernod Ricard doskonale wie, czego oczekuje i jakich stażystów szuka ale przede wszystkim, czego Ty oczekujesz od pracodawcy. Rusza kolejna edycja programu stażowego „Dobry start procentuje” – zapisz się na Dzień Otwarty i aplikuj na staż. 

Piątego marca Politechnika Wrocławska gościła wirtualnie najlepsze dolnośląskie licea ogólnokształcące i technika wyróżnione w rankingu Perspektyw 2021.  Mimo ograniczeń wynikających z formuły  online uczestnicy gali porozumiewali się, nawiązywali w swoich krótkich wystąpieniach do innych, tworzyli dobrą atmosferę. 

Najwięcej dostaje przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej – 4,2 tys. brutto. Generalnie jednak, honoraria oscylują w okolicach tysiąca złotych miesięcznie. Portal Trójmiasto.pl zebrał dane na temat wynagrodzeń członków Rad uczelni w Gdańsku i Gdyni.  

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest najlepszym szpitalem w Polsce jak wynika z rankingu World’s Best Hospitals 2021.

Z prognoz wynika, że do 2022 roku na rynku pojawi się 6,2 mln stanowisk wymagających znajomości technologii chmurowych, a do 2030 roku 77% studentów będzie potrzebowało nowych umiejętności technologicznych. Czy trzeba jeszcze jakichś innych argumentów, żeby aplikować do grona Uczelni w Chmurze Microsoft?

Przez ostatnie dekady uczelnie w krajach języka angielskiego były jak Mekka dla studentów międzynarodowych. Dochody z czesnego, jakie płacili zagraniczni studenci oraz wydatki na mieszkanie i utrzymanie przynosiły gospodarce w Stanach Zjednoczonych, Australii czy Wielkiej Brytanii miliardy dolarów lub funtów. Tymczasem przyszła pandemia Covid – 19 i postawiła brutalne pytanie: czy uda się utrzymać tę bonanzę? Odpowiedzieć na nie stara się Ellie Bothwell w artykule Will international recruitment survive Covid-19? na łamach „Times Higher Education” z 4 marca.

Jak organizować mobilność akademicką w czasie pandemii i po niej? Jak najlepiej komunikować się z zagranicznymi studentami, by utrzymać z nimi kontakt i dotrzeć do nich z pomocą, jeśli jej potrzebują? Takie tematy poruszano podczas warsztatów konsultacyjnych zorganizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz International Relations Offices Forum.

5 marca swoją funkcję w Ministerstwie Edukacji i Nauki przestaje pełnić Bartłomiej Banaszak, dotychczasowy dyrektor Departamentu Nauki MEiN. Znakomity fachowiec, który odpowiadał m.in. za funkcjonowanie „Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)”. Dziękujemy mu za zaangażowanie w sprawy nauki, otwartość oraz chęć i talent do współpracy z innymi.

Akademia jest najwyższej rangi uczelnią wojskową, lecz w jej murach swoją wiedzę rozwijają przede wszystkim studenci cywilni, do grona których możesz dołączyć także i Ty!

Zapraszamy wszystkie uczelnie akademickie do udziału w badaniu ankietowym: Internacjonalizacja w czasach pandemii (część II). Ogłoszenie Raportu z badania – przeprowadzanego przez Perspektywy wspólnie z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP w ramach programu „Study in Poland” – odbędzie się 26 kwietnia we Wrocławiu, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”. Na odpowiedzi czekamy do 12 marca włącznie.

(Nie) tylko dla maturzystów 2021: kierunki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne online 6 marca. Jak się studiuje w czasie pandemii? Jak zdaje się egzaminy? Masz w sobie potencjał humanistyczny czy biznesowy? Czy filologie obce, prawo, psychologia, dziennikarstwo, zarządzanie to kierunki dla Ciebie? To tylko niektóre z pytań towarzyszących wielu maturzystom, które omówimy 6 marca na wirtualnym spotkaniu z maturą i studiami.

W roku akademickim 2019/20 studiowało w Polsce 82 194 studentów zagranicznych ze 179 krajów, czyli o 3935 więcej niż rok wcześniej (wzrost o 5%). Trend wzrostowy utrzymuje się od 2005 roku, czyli od uruchomienia przez KRASP i Fundację Edukacyjną Perspektywy programu „Study in Poland”. Większość obcokrajowców studiuje w języku polskim (66%) lub angielskim (32,5%). Obcokrajowcy stanowią obecnie 6,83% ogółu studentów w naszym kraju (rok wcześniej było ich 6,37%, a dwanaście lat wcześniej zaledwie 0,82%. Wzrost współczynnika umiędzynarodowienia wynika również z tego, iż wzrasta liczba obcokrajowców, ale jednocześnie spada ogólna liczba studentów w Polsce. W roku akademickim 2019/20 było ich łącznie 1 203 998 osób – ponad 26 tys. mniej niż w poprzednim roku.

17 polskich uczelni akademickich znalazło się wśród najlepszych na świecie w corocznym rankingu dyscyplin („by subject”) opublikowanym 4-tego marca przez brytyjską agencję QS Quacquarelli Symonds. Nasze uczelnie znajdują się w 31 spośród 51 objętych rankingiem dyscyplin („subjects”)  - jest to wynik lepszy o 5 dyscyplin w porównaniu do zeszłorocznych edycji.

6 marca w Warszawie odbędzie się Our Future Forum organizowane przez Our Future Foundation – fundację zapewniającą pomoc polskim licealistom w aplikacji na najlepsze światowe uczelnie. Dyskusja skupi się na szansach polskiej młodzieży, systemie edukacji i walce z drenażem mózgów, a cała konferencja transmitowana będzie online na Facebooku Fundacji.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nie obowiązują żadne zasady dotyczące tego, jaki odsetek studentów ma zdać egzaminy. W związku z informacjami medialnymi ze studentami medycyny spotka się prorektor ds. studenckich - poinformował rzecznik uczelni prof. Marcin Czyżniewski.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego postuluje przywrócenie uprzedniego wykazu czasopism wraz z ich punktacją oraz ograniczenie przyszłych modyfikacji tego wykazu do tych, które przygotuje zgodnie z wypraco­waną metodologią Komisja Ewaluacji Nauki

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt