MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Do końca maja poznamy kolejnych rektorów wybranych na kadencję 2020-2024. Podajemy terminy, uczelnie i kandydatów.

Szukając rozwiązań zwykle odwołujemy się  do doświadczeń naszych zachodnich sąsiadów albo przyglądamy się, jak z problemem radzą sobie Amerykanie. Warto jednak czasem spojrzeć w innym kierunku. Poza polityką i wakacjami rzadko interesujemy się tym, co dzieje się w Turcji, tymczasem…

Egzamin maturalny to nie tylko kwestia rekrutacji na studia, choć dla uczelni jest to oczywiście bardzo ważne. Matura jest bowiem jednakową dla wszystkich, sprawiedliwą miarą poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia studiów, zapewniającą zarówno porównywalność wyników w skali kraju, jak i dostateczną rozdzielczość, niezbędną w rekrutacji na oblegane kierunki studiów

Jak wynika z najnowszego raportu Moody's Investors Services wybuch epidemii wpłynie negatywnie na szkolnictwo wyższe w przyszłym roku akademickim, ponieważ uniwersytety na całym świecie borykają się z niższym popytem studentów i utratą dochodów. ​​Szczególnie narażone będą uczelnie, w których zmniejszono finansowanie rządowe.

Uczelnie stoją w obliczu wielu nowych wyzwań wynikających z kryzysu związanego z epidemią. Pojawia się wiele pytań związanych z rekrutacją – jak ją zorganizować, jak dobrze przedstawić ofertę edukacyjną, jak powinna przebiegać komunikacja między pracownikami a studentami oraz jak zapewnić odpowiednią liczbę kandydatów? Aby odnieść sukces, konieczne jest opracowanie nowej strategii i dopasowanie jej do świata wirtualnego.

Dla większości Amerykanów, nawet tych z klasy średniej, koszty studiowania stanowią ogromne obciążenie finansowe, czasem na resztę życia. Dlatego uchwalona w 1965 roku ustawa o szkolnictwie wyższym (Higher Education Act) okazała się bardzo potrzebna: nie tylko wspomogła finansowo niektóre programy czy zatrudnienie w bibliotekach uniwersyteckich, ale przede wszystkim stworzyła system stypendiów oraz nisko oprocentowanych pożyczek dla studentów.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby abiturienci otrzymali świadectwa dojrzałości w połowie sierpnia (najpóźniej do końca tego miesiąca), co umożliwiłoby uczelniom przeprowadzenie pełnowartościowej rekrutacji na studia rozpoczynające się 1 października?

Jakie będzie umiędzynarodowienie polskich i światowych uczelni po pandemii? Co można robić teraz - z punktu widzenia uczelni - aby minimalizować straty i potencjalny regres na tym polu? Zadaliśmy to pytanie teoretykom i praktykom internacjonalizacji – laureatom Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”.

Ten kryzys dotknie nas wszystkich. Dotknie też procesy umiędzynarodowienia polskich uczelni.

W mediach coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że kraje europejskie szykują się na „powrót do normalności”. Do powrotu do „nowej normalności" przygotowuje się także nasz kraj, który nakreślił „plan łagodzenia restrykcji”.  Powrót do normalności, to z jednej strony poluzowanie obecnie obowiązujących ograniczeń, z drugiej zaś to opracowanie i wdrożenie nowych procedur oraz rozwiązań organizacyjnych i prawnych. Celem nadrzędnym, co oczywiste, jest „uwolnienie gospodarki” – straty związane z ograniczeniem naszej aktywności liczone są już w dziesiątkach miliardów złotych tygodniowo.

Nie wiemy jeszcze, jak głęboka będzie zapaść w obszarze międzynarodowej mobilności studentów, ale zdrowy rozsądek podpowiada, a coraz liczniejsze badania potwierdzają, że negatywne skutki pandemii Covid-19 będą w tym obszarze znaczne. Warto zatem pomyśleć, jak je zminimalizować.

 

Kształcenie zdalne stanowi dla polskich uczelni wyzwanie. Przez ostatnie dwie dekady e-learning rozwijał się w szkolnictwie wyższym w stopniu umiarkowanym, w ostatnich latach wręcz słabo. Dlatego dla każdej szkoły wyższej ważną kwestią w zaistniałej sytuacji było przygotowanie i uruchomienie na nowo całej dydaktyki.

Nikt nie wyobraża sobie całkowitego przeniesienia Erasmusa na internetowe platformy.

Obniżenie przychodów z czesnego prowadzi nieuchronnie do zapaści finansowej uczelni niepublicznych.

Wiele krajów europejskich zrezygnowało w tym roku z egzaminów końcowych w szkole średniej. Inne odkładają je na późniejszy termin. Taka sytuacja wymusza na uczelniach konieczność opracowania nowych zasad rekrutacji studentów.

Uniwersytet Jagielloński wspólne z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczyna drugi etap akcji #UJdlaSzpitala! Tym razem będzie to aukcja charytatywna ASP&UJdlaSzpitala. Pełna lista obiektów znajduje się na stronie www.artinfo.pl.

Link: http://perspektywy.pl/rektorzy/article/prof-zbigniew-gaciong-rektorem-wum

Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2020-2024 został prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. Wybory odbyły się 21 kwietnia. W głosowaniu wzięło udział 198 elektorów, prof. Gaciong otrzymał 118 głosów, wstrzymała się jedna osoba. Kontrkandydat rektora-elekta był prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, który ubiegał się o reelekcję., otrzymał 80 głosów. Głosowanie odbyło się w formie elektronicznej, przy użyciu modułu do głosowania pn. „Interankiety”.

Szkoła Biznesu PW, wspierając kadrę zarządzającą, zaprasza na otwartą debatę online z udziałem ekspertów Akademii Psychologii Przywództwa: Jacka Santorskiego, dr Joanny Heidtman i Mariusza Sujki. Spotkanie poświęcone będzie nowym podejściom do roli lidera, komunikacji i zarządzania zespołem w czasie kryzysu.

Czarna tablica informacyjna Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University z czerwonymi kołami oznaczającymi epicentra Covid-19 i danymi na temat liczby zachorowań i zgonów, znana jest dziś na całym świecie. Stała się uznanym źródłem wiedzy o postępie choroby.

fot. pap

21 kwietnia zmarła była minister edukacji narodowej, posłanka na Sejm i eurodeputowana.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt