MegaBaza edukacyjna Perspektywy®W obecności Wojciecha Murdzka, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz 40 rektorów uczelni akademickich odbyła się prezentacja filmu promocyjnego w jęz. angielskim  (Polish Universities Aiming High) przygotowanego przez Perspektywy. Znani międzynarodowi eksperci i polscy rektorzy mówią w nim o ambitnych planach najlepszych polskich uczelni.

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, na czele z prof. Arkadiuszem Mężykiem, spotkało się z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki – ministrem Przemysławem Czarnkiem oraz wiceministrem Wojciechem Murdzkiem. Było to pierwsze spotkanie władz KRASP kadencji 2020-24 z władzami Ministerstwa w tym składzie.

Salon Maturzystów Perspektywy 2021 trwa do 29 września. Przed nami jeszcze Łódzki i Świętokrzyski Salon Maturzystów, Dolnośląski i Opolski Salon Maturzystów oraz Wielkopolski Salon Maturzystów. Wciąż można się rejestrować na poszczególne Salony.

Instytut Innowacji i Technologii – spółka celowa Politechniki Białostockiej – uzyskał status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Taki tytuł, nadany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, posiadają dotychczas 52 przedsiębiorstwa w kraju!

Program studiów magisterskich International Security Studies (ISS) w Collegium Civitas został nagrodzony „Laurem Europejskim” za innowacyjne i unikatowe rozwiązania w zakresie umiędzynarodowienia studiów.

Dzięki niej każdy student otrzyma cyfrową europejską legitymację studencką, ważną w całej wspólnocie. Aplikacja jest dostępna we wszystkich językach Unii Europejskiej – informuje Komisja Europejska.

Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowały projekt, który będzie dopuszczał kształcenie lekarzy w uczelniach zawodowych.

Uniwersytet Łódzki jako jedyna uczelnia w kraju, znalazł się w ścisłym gronie 20 polskich firm i instytucji, których starania o zapewnienie optymalnych warunków zatrudnionym osobom.

Program edukacji żywieniowej pojawi się na wszystkich wydziałach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci SUM już od października będą zdobywać tę ważną wiedzę.

Przy ul. Batorego 8 w Warszawie zostanie zbudowany nowy gmach dydaktyczny SGH.

Politechnika Białostocka i Polski Klaster Budowlany rozszerzają współpracę. Wspólnie wykształcą managerów specjalistów, którzy wprowadzą cyfryzację do polskich przedsiębiorstw budowlanych.

Otwarto nowy budynek Wydziału Chemicznego "Alchemium - magia chemii jutra" To pierwszy etap większej inwestycji, na którą uczelnia otrzymała 100 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Inicjowanie wspólnych badań naukowych, wykorzystanie wiedzy i technologii z obszaru metrologii naukowej, transfer wiedzy to niektóre z założeń podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Uniwersytetem Gdańskim.

Po raz kolejny odbyło się Zgromadzenie Związku Uczelni Fahrenheita. Przedstawiciele trzech gdańskich uczelni spotkali się na Uniwersytecie Gdańskim.

W Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się 23 września 2021 uroczystość nadania doktoratu honoris causa Profesorowi Michałowi Kleiberowi - wybitnemu polskiemu naukowcowi, byłemu prezesowi Polskiej Akademii Nauk oraz byłemu ministrowi nauki i informatyzacji, a od wielu lat przewodniczącemu Kapituły Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. – Profesor Michał Kleiber jest przede wszystkim człowiekiem wielkiego umysłu, mistrzem, autorytetem moralnym – mówiła rektor Akademii WSB, prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, otwierając uroczystość. – Nadając najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa, społeczność Akademii WSB pragnie wyrazić swoje najwyższe uznanie dla dostojnego doktora, osobowości przyczyniającej się do kształtowania otaczającej nas rzeczywistości w sposób niezaprzeczalny.

Około 41% uniwersytetów na całym świecie spodziewa się wzrostu liczby międzynarodowych studentów na studiach licencjackich w roku akademickim 2021/22. Kraje, które spodziewają się większej rekrutacji studentów zagranicznych to Wielka Brytania, USA, Holandia i Hiszpania.

To już nie Oxford University ani nie Cambridge University są najlepszymi uczelniami na Wyspach. Jest nią szkocki University St Andrews. Taka detronizacja zdarzyła się po raz pierwszy od 30 lat.

Kolejna grupa polskich uczelni podejmuje wysiłki w tworzeniu swojej międzynarodowej postrzegalności (visibility). Spotkała się ona 20 września w Warszawie na seminarium rankingowym w ramach International Visibility Project (IntVP). W spotkaniu uczestniczył minister Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w MEiN.

Astronomowie zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Astronomicznym (PTA) wybrali władze na kadencję 2021-2025. Prezesem organizacji został prof. dr hab. Marek J. Sarna.

Przed nami VII edycja  Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2021, która odbędzie się w dniach 4-5 października br. w Lublinie w Filharmonii im. H. Wieniawskiego Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych, a także czołowi przedstawiciele świata polityki, gospodarki, biznesu i nauki tematy gospodarcze i biznesowe wspólnie podczas dwóch dni debat poruszą kluczowe kwestie dotyczące polskiej gospodarki.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt