MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


29 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem prorektorów UG oraz przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW). Celem posiedzenia Rady było omówienie aktualnej sytuacji uczelni, związanej z rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 oraz ustalenie harmonogramu działań zmierzających do jak najszybszego wyboru nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Udany wybór ścieżki zawodowej to sztuka dostosowania własnych pasji do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Dlatego tak ważny jest wybór kierunku studiów, który pozwoli połączyć pasję ze zdobywaniem kompetencji potrzebnych w późniejszym życiu zawodowym – tłumaczył rektor Politechniki Łódzkiej. Dodał też, że Salon Maturzystów to wyjątkowa okazja, by poznać możliwości oferowane przez polskie uczelnie.

Udział w Salonie Maturzystów da Wam szansę wstąpienia w poczet studentów naszej, ale i innych wielkopolskich uczelni – mówił rektor Politechniki Poznańskiej. – Politechnika Poznańska daje bardzo ciekawe możliwości studiowania, pewną dywersyfikację kierunków studiów, a także zapewnia atrakcje związane z życiem studenckim.

– Wśród najważniejszych rzeczy, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze uczelni, jest m.in. to, jacy są studenci danej szkoły wyższej, czy tworzą oni grupę osób, z których można być dumnym, których chce się naśladować – przekonywał rektor Politechniki Wrocławskiej.

Rektor zaczął swoje wystąpienie od przekonywania maturzystów, że tylko wybór kierunku kształcenia zgodnego z indywidualnymi zainteresowaniami może sprawić, że studia będą dla człowieka okresem, przez który przejdzie z radością i bez zbytniego wysiłku. – Zachęcam Was do tego, żebyście szukali uczelni i kierunku studiów jak najbliższego Waszym fascynacjom.

Covid-19 nie spowodował spadku popytu na studia za granicą wśród studentów z Turcji. Jednak opóźnienia w uzyskaniu wizy studenckiej utrudniają im wyjazd.

Przepisy umożliwiają obcokrajowcom z krajów UE studiującym w Danii ubieganie się o podstawowe stypendium tego kraju, jakim jest Statens Uddannelsesstøtte (SU). Dzięki niemu studenci powyżej 20 roku życia otrzymują 6 243 koron miesięcznie (przed opodatkowaniem) i mogą pokryć podstawowe koszty utrzymania.

Propozycja administracji Donalda Trumpa zakłada ograniczenie czasu pobytu studentów międzynarodowych do czterech lat, ponieważ mają tendencję do przedłużania wizy w nieskończoność. Jeżeli pochodzą oni z listy 43 krajów – z których większość to państwa Afryki Płn. i Pdn. – to ich pobyt byłby ograniczony do dwóch lat.

Konferencja IREG 2020University rankings in the time of uncertainty, 20-21 października, będzie unikalną okazją, by poznać autorów najważniejszych międzynarodowych rankingów uniwersyteckich: Bena Sowtera (QS), Phila Baty (THE), Roberta Morse'a (US News), Lu Wang (ARWU), Gero Federkeil'a (U-Multirank) czy Isidro Aquillo (Webometrics), a także dowiedzieć się od nich bezpośrednio, jakich zmian można się spodziewać w związku z wpływem pandemii COVID na szkolnictwo wyższe.

Poczet rektorów w galerii zdobiącej ściany Sali Senatu Politechniki Opolskiej powiększył się o kolejny, dziesiąty już obraz. Prof. Marek Tukiendorf, który kierował uczelnią dwukrotnie: w latach 2012-2016 i 2016-2019 otrzymał tam miejsce zgodnie z wieloletnią, akademicką tradycją, choć sama uroczystość miała przebieg inny niż zwykle.

Do 30 września wszyscy maturzyści w Polsce musieli złożyć deklarację odnośnie przedmiotów, które będą zdawać na maturze 2021. Aby im to ułatwić, Fundacja Edukacyjna Perspektywy już po raz piętnasty zorganizowała Salon Maturzystów, tym razem w formule online, w którego dziesięciu regionalnych odsłonach uczestniczyło ponad 55 tysięcy uczniów najstarszych klas liceów i techników.

W konsorcjum ENHANCE złożonym z 7 liczących się politechnik europejskich, w którym znajduje się Politechnika Warszawska, ważną rolę odegra współpraca z partnerami stowarzyszonymi. Zapewnią oni uczelniom tworzącym konsorcjum wsparcie w działaniach w obszarach: „Cyfryzacja i sztuczna inteligencja”, „Zrównoważone miasta i społeczności” i „Klimat”. Partnerzy stowarzyszeni będą pełnili rolę doradczą i wspierali upowszechnianie wyników projektu.

Polskie uczelnie nie planują obniżenia opłat za studia niestacjonarne, choć wiele zajęć w I semestrze prowadzonych będzie w trybie zdalnym. Szkoły wyższe zapewniają, że wprowadziły konkretne wymogi i standardy dot. takiej formuły studiów.

25 września na UW odbyło się spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, podczas którego omawiano sprawy związane z rozwojem potencjału badawczego krajowych uczelni. W spotkaniu wzięli udział m.in.: prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, prof. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań UW oraz prorektorzy polskich uniwersytetów odpowiedzialni za sprawy naukowe.

Od stycznia 2021 r. ruszy specjalny program pomocowy Polskiej Akademii Nauk dla młodych naukowców z Białorusi.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziewczyny (The International Day of the Girl – 11 października) 12 ambasad łączy siły, aby wesprzeć nastoletnie i dorastające dziewczęta w dążeniu do realizacji ich marzeń i zdobycia pierwszych doświadczeń w dyplomacji. 15 września ruszyła pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu dla uczennic „Zostań Panią Ambasador”.

Tylko dwa tygodnie mają tegoroczni licencjaci i młodzi inżynierowie na zgłoszenie swoich prac dyplomowych do dziesiątej edycji prestiżowego konkursu Złoty Medal Chemii. W konkursie organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont Poland na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Każdy z finalistów otrzyma możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

W ostatni dzień września od godz. 10 zapraszamy na ostatni akt największej w Polsce kampanii informacyjnej dla maturzystów – na Śląski Salon Maturzystów Perspektywy 2020. I choć to spotkanie finalne – z dziesięciu dotąd zorganizowanych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – to zgodnie z angielskim przysłowiem (ang. last but not least) z równą jak na pozostałe salony wojewódzkie pieczołowitością przygotowaliśmy i na to wydarzenie ciekawy i intensywny program.

Brytyjski dziennik „Financial Times” już po raz szesnasty publikuje ranking studiów magisterskich z zarządzania. Wśród 90 uczelni – światowych liderów kształcenia menedżerów, znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego, która w ogólnym zestawieniu jest na 39. miejscu (awans o 3 pozycje w stosunku do ubiegłego roku).

Łódzki Salon Maturzystów 2020 online startuje we wtorek o 10.00. Zapraszamy na spotkania z ekspertami okręgowych komisji egzaminacyjnych na temat matury obowiązkowej oraz z przedmiotów dodatkowych, na inspirujące webinaria pomocne w wyborze kierunku studiów i uczelni, na rozmowy ze szkołami wyższymi najczęściej wybieranymi w Waszym regionie – nie tylko z Łodzi!

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt