MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA) wybrała siedmiu naukowców na członków Komitetu ds. Nominacji. W tym gronie jest jeden Polak – prof. Lucjan Pawłowski z Politechniki Lubelskiej.

Dr Marlena Krohn jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem.

4 marca amerykański Senat ogłosił projekt ustawy, której celem jest ograniczenie pomocy z funduszy federalnych dla tych uczelni, które mają u siebie Instytut Konfucjusza. Wprawdzie zakaz finansowania nie ma charakteru bezwzględnego, ale wiadomo co się za nim kryje. Tak w Stanach Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej podnoszony jest zarzut, że Instytuty Konfucjusza są nie tylko narzędziem chińskiej propagandy, ale nawet szpiegostwa.

Polska zapewnia właściwe warunki prawne i organizacyjne do rekrutacji i kształcenia cudzoziemców na uczelniach. Mało realne jest jednak osiągnięcie w tym roku zaplanowanej w rządowych dokumentach liczby 100 tys. studiujących cudzoziemców - ocenia NIK.

Wspólne projekty naukowo-badawcze oraz zaangażowanie Głównego Urzędu Miar w program kształcenia w dziedzinach związanych z metrologią zakłada porozumienie między Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego a GUM.

Z 1039 czasopism 959 zaproponowała Komisja Ewaluacji Nauki. Decyzją ministra na tej liście znalazło się 78 pozycji – to jest mniej niż 10 proc. ogółu – powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Sześć dodatkowych, strategicznych inicjatyw realizowanych będzie przez krajowe ośrodki badawcze, dzięki zwiększeniu budżetu o prawie 350 mln zł - poinformował Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Sieć Badawcza Łukasiewicz podpisały porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej. Jej celem jest zwiększenie zaangażowania nauki w rozwój gospodarczy Polski. Łukasiewicz i SGH będą współpracować przy ocenie nowoczesnych technologii i prognozowaniu kierunków rozwoju innowacji. Zakres wspólnych działań obejmuje również inicjatywy zmierzające do wzmocnienia kompetencji pracowników obydwu organizacji i promocji potencjału polskich naukowców.

Konferencje online odbędą się 30 marca oraz 13 kwietnia 2021 r. jako część ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Przystań w sieci”. W całej Polsce dołączyło do niego już blisko 3000 nauczycieli i 36 000 uczniów, którzy pogłębiają wiedzę na temat bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu, realizując kursy e-learningowe dostępne na platformie www.przystanwsieci.pl.

RoboLAB. Tak nazywa się nowy, unikatowy projekt Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych Podkarpacia, a w niedalekiej przyszłości także innych regionów. W ramach tego nowatorskiego przedsięwzięcia, jego uczestnicy konstruować będą m.in. roboty i uczestniczyć w międzynarodowych zawodach.

Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, zrządzanie danymi i sztuczną inteligencją w celu usprawnienia procesów produkcyjnych - to nasza przyszłość. Mieszkańcy będą potrzebowali inteligentnie zaprojektowanych miast, dostępu do zdrowego jedzenia oraz umiejętnego korzystania z zasobów naturalnych, które są źródłem dobrostanu psychicznego. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajdziesz kierunki przygotowujące do zawodów przyszłości!

W sobotę, 13 marca o 10.00 wystartował Salon Szkół Wyższych z cennymi informacjami dla kandydatów na studia techniczne, ścisłe i rolnicze. Koniecznie dołącz, aby spotkać się ze studentami interesujących Cię kierunków i świetnymi wykładowcami!

Od 2018 roku dwukrotnie wzrósł w Polsce odsetek firm, dla których czwarta rewolucja przemysłowa stała się niezbędnym elementem strategii biznesowej. Mimo to cyfryzacja polskiego przemysłu produkcyjnego jest nadal na alarmująco niskim poziomie. Jedną z przyczyn może być ograniczony dostęp do pracowników posiadających odpowiednie kompetencje - mówią eksperci z Bergman Engineering.

Zamykają swoje z biznesy z powodu pandemii i wracają na etat - co z nimi zrobić?

Biznesmeni, przedstawiciele sektora rządowego, szefowie największych polskich firm oraz licealiści i studenci wzięli udział w pierwszej edycji Our Future Forum. Zebrali się w Warszawie, by odpowiedzieć na pytanie, jak zwiększać szanse edukacyjne młodych Polaków i jak pomóc im stawiać pierwsze kroki na rynku pracy. Forum, które transmitowane było online, oglądało ponad 4 tysiące widzów.

Polscy uczniowie nie chcą już wracać do szkół – w rocznicę od wprowadzenia nauki zdalnej to coraz częściej zauważane i bardzo niepokojące zjawisko. Między innymi o tym mówili uczestnicy debaty zorganizowanej online 9 marca przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Tematem rozmowy, w której uczestniczyli znakomici psycholodzy, terapeuci, psychiatrzy i pedagodzy, były konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego oraz edukacji dzieci i młodzieży w Polsce.

W roku 2021 uczelnia świętuje jubileusz 30-lecia. Niemal trzy dekady temu, w 1991 roku, został reaktywowany Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w tym samym roku narodziła się idea utworzenia w tym symbolicznym miejscu, na granicy, polsko-niemieckiej placówki naukowej. I tak oto Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspólnie powołali Collegium Polonicum w Słubicach. Na przestrzeni trzech dekad Collegium Polonicum ukończyło ponad 3500 absolwentów.

Gdański Uniwersytet Medyczny wspólnie z Politechniką Gdańską i Gemini Polska rozpoczynają działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w e-zdrowiu, a także udostępnianie pracownikom, studentom i doktorantom narzędzi oraz wiedzy przydatnych przy tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie opieki farmaceutycznej. Celem trójstronnego porozumienia jest wspólne prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, które – dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii – przyczynią się do poprawy zdrowia Polaków. List intencyjny podpisali 4 marca br. prof. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki GUMed, prof. Janusz Nieznański – prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG, a ze strony Gemini Polska – Artur Łakomiec, prezes Zarządu i Artur Sznek, członek Zarządu.

W dobie galopującej digitalizacji napędzanej zmianami związanymi z nową, pandemiczną „normalnością”, globalnym problemem jest niedostatek kobiet pracujących w sektorze IT&TECH. Na ten problem już kilkanaście lat temu zwróciła uwagę Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, tworząc akcję Dziewczyny na Politechniki! i inne pionierskie programy dla dziewczyn i kobiet potrzebujących merytorycznego wsparcia w wejściu na rynek pracy i rozwijaniu swojej kariery zawodowej.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) jest siecią skupiającą wyższe uczelnie z Europy. Obecnie zrzesza ponad 850 członków z 46 krajów. Uniwersytet Gdański, po kilku latach nieobecności, ponownie został przyjęty do stowarzyszenia. 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt