MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Obniżenie przychodów z czesnego prowadzi nieuchronnie do zapaści finansowej uczelni niepublicznych.

Wiele krajów europejskich zrezygnowało w tym roku z egzaminów końcowych w szkole średniej. Inne odkładają je na późniejszy termin. Taka sytuacja wymusza na uczelniach konieczność opracowania nowych zasad rekrutacji studentów.

Uniwersytet Jagielloński wspólne z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczyna drugi etap akcji #UJdlaSzpitala! Tym razem będzie to aukcja charytatywna ASP&UJdlaSzpitala. Pełna lista obiektów znajduje się na stronie www.artinfo.pl.

Link: http://perspektywy.pl/rektorzy/article/prof-zbigniew-gaciong-rektorem-wum

Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2020-2024 został prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. Wybory odbyły się 21 kwietnia. W głosowaniu wzięło udział 198 elektorów, prof. Gaciong otrzymał 118 głosów, wstrzymała się jedna osoba. Kontrkandydat rektora-elekta był prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, który ubiegał się o reelekcję., otrzymał 80 głosów. Głosowanie odbyło się w formie elektronicznej, przy użyciu modułu do głosowania pn. „Interankiety”.

Szkoła Biznesu PW, wspierając kadrę zarządzającą, zaprasza na otwartą debatę online z udziałem ekspertów Akademii Psychologii Przywództwa: Jacka Santorskiego, dr Joanny Heidtman i Mariusza Sujki. Spotkanie poświęcone będzie nowym podejściom do roli lidera, komunikacji i zarządzania zespołem w czasie kryzysu.

Czarna tablica informacyjna Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University z czerwonymi kołami oznaczającymi epicentra Covid-19 i danymi na temat liczby zachorowań i zgonów, znana jest dziś na całym świecie. Stała się uznanym źródłem wiedzy o postępie choroby.

fot. pap

21 kwietnia zmarła była minister edukacji narodowej, posłanka na Sejm i eurodeputowana.

15 kwietnia 2020 roku przejdzie do historii Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako dzień, kiedy odbył się pierwszy egzamin magisterski studentów anglojęzycznych w systemie online.

Od ponad miesiąca studenci nie pojawiają się na uczelniach. Masowa nieobecność to wynik regulacji, które zawiesiły realizację zajęć stacjonarnych ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 w naszym kraju. Nagła zmiana stylu życia wiąże się z licznymi konsekwencjami dla studentów: wiele osób wróciło do rodzinnych domów, zmagają się z brakiem pracy czy problemami organizacyjnymi, wynikającymi z realizacji zajęć w formie online. Pod znakiem zapytania stoi sesja i planowane obrony.

Świat jeszcze przez chwilę będzie zamknięty, ale umysły studentek kierunków technicznych i ścisłych pozostają stale otwarte. W myśl tego stwierdzenia Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" organizuje Women in Tech Days 2020 (27-29 kwietnia To wydarzenie ma nie tylko inspirować młode kobiety i wzmacniać ich motywację przy stawianiu pierwszych kroków w świecie tech, ale też dostarczać im doskonałej jakości merytorycznej wiedzy.

Rozwój technologii przyczynił się do tego, że nasze codzienne zachowania, nawyki uległy zmianie. Internet daje nam możliwość komunikowania się z rodziną, ze znajomymi, robienia zakupów, dokonywania opłat. A jak wyglądają współczesne metody nauczania czy podnoszenie kompetencji za pomocą jest efektywne i jak zachować wewnętrzną motywację i dyscyplinę w czasie pracy zdalnej?

Zapraszamy na ostatnie wykłady z cyklu Koźmiński ONLINE – wirtualne spotkania o różnorodnej tematyce! W okresie 21.04-29.04.2020, we wtorki i środy, o godz. 12.15, będzie dalsza możliwość wzbogacania swojej wiedzy w systemie wirtualnych zajęć, które poprowadzą wykładowcy z Akademii Leona Koźmińskiego.

15 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 w Collegium Civitas. Uczelnia oferuje kandydatom unikatowe i nowoczesne specjalności, takie jak cyberbezpieczeństwo, digital marketing, bezpieczeństwo klimatyczne czy analityka danych, big data i kodowanie.

Obronę prac doktorskich online i przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej - m.in. takie rozwiązania zakładają przepisy dot. szkolnictwa wyższego i nauki zawarte w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej, którą Sejm z senacką poprawką przyjął w czwartek w nocy.

Burzę wywołał komunikat MNiSW z 18 marca: Biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje władzom uczelni rozważenie możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia (wyróżnienie redakcji). Rekomendacja ma na celu ograniczenie obciążeń finansowych studentów w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia wielu miejsc takich jak np. lokale gastronomiczne, będące dla wielu studentów miejscem pracy. Przedstawiciele MNiSW apelowali przy okazji: - Pamiętajmy o wzajemnym wsparciu i solidarności!

Do końca kwietnia poznamy dziewięciu kolejnych rektorów wybranych na kadencję 2020-2024. Wybory odbędą się m.in. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i na Politechnice Śląskiej.

Wygrają te uczelnie i te grupy badawcze, które najwcześniej wyjdą z izolacji. Paradoksalnie, po pandemii prawdziwe procesy umiędzynarodowienia uczelni staną się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Jeśli pandemia w Polsce i w Europie Zachodniej przeciągnie się do jesieni czy zimy 2020, to jej konsekwencje dla współpracy międzynarodowej uczelni mogą być dalekosiężne. Nie bezpośrednio, ale pośrednio - poprzez wpływ na sektor finansów publicznych.

Sytuacja zmienia się tak dynamicznie, że dopiero lipiec/sierpień pokażą nam na czym stoimy. Wierzę, że rekrutacja przebiegnie pomyślnie i w październiku przyjmiemy dużo nowych studentów z całego świata.

Rzeczywistość zmienia się jak w kalejdoskopie, liczy się więc rzetelność i tempo przekazywania informacji oraz „wyciągnięta ręka” o każdej porze dnia i nocy.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt