MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Tej jesieni liczba nowych zapisów międzynarodowych studentów na amerykańskich uczelniach spadła o 43%, a ich całkowita liczba o 16%. To już czwarty rok z rzędu, kiedy odnotowywany jest spadek. Według MarketWatch ​​na tegoroczne liczby znaczący wpływ miała pandemia. 

Uniwersytety naciskają, aby studenci zagraniczni powrócili do kampusów na początku 2021 roku. Badania wskazują, że Australia może ich stracić na rzecz krajów, które mają konkretne plany umożliwiające im powrót na uczelnie.

Przebudowa struktur administracji i odbiurokratyzowanie ich, przywrócenie autonomii wydziałów, otwartość na dialog ze wszystkimi członkami społeczności akademickiej, dywersyfikacja ścieżek kariery akademickiej ze znaczącym wzmocnieniem nowej, atrakcyjnej ścieżki kariery dydaktycznej – to tylko niektóre zamierzenia nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotra Stepnowskiego, wybranego imponującą większością głosów elektorów (104 do 26) 23 listopada.

Rada NCN jednomyślnie deklaruje kontynuowanie działań, które zapewnią apolityczność funkcjonowania nauki w Polsce.

Politechnika Gdańska rozpoczęła budowę Centrum Kompetencji STOS, w którym znajdzie się m.in. jeden z najszybszych superkomputerów w Polsce. Koszt inwestycji to blisko 156 mln zł. Obiekt ma być gotowy w I połowie 2022 r.

Premier Mateusz Morawiecki powołał Wojciecha Pawlaka na dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego NASK – przekazano na stronie instytutu.

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak wiadomo przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0) wprowadziły nowe wymogi dotyczące kształcenia nauczycieli. Szkoły wyższe, które prowadzą kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, będą musiały posiadać co najmniej kategorię naukową B w dyscyplinie, do której przypisany jest kierunek studiów. Uczelnie z oceną C nie będą mogły prowadzić ich samodzielnie. Od uczelni zawodowych nie wymagało się uczestnictwa w procesach parametryzacyjnych,  nie było to obligatoryjne – wyjaśnia prof. Tłokiński.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przejmie kielecką Wszechnicę Świętokrzyską, uczelnię niepubliczną istniejącą od 1994 roku. W listopadzie br. rektorzy – prof. Mieczysław Adamczyk oraz prof. Stanisław Głuszek podpisali list intencyjny, który zapowiada przejęcie majątku i studentów Wszechnicy przez UJK.

Wykłady, ćwiczenia i lektoraty to za mało? Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zadba o rozwój naukowy oraz zawodowy swoich studentów nadprogramowo – w szczególny i unikalny sposób. Do 30 listopada studenci mogą zgłaszać się do Programu Tutoringu Akademickiego – programu dla najbardziej ambitnych.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła 24 listopada Top-15 Kobiet w 5G – nierangowaną listę wybitnych kobiet, które zawodowo zajmują się tematyką 5G, przyglądając się jej z różnych perspektyw. Natomiast podczas Summitu, 8 grudnia o 20.25 rozpocznie się gala TOP 15-Kobiet 5G, organizowana w formule hybrydowej. Będzie to okazja do poznania laureatek i dziedzin, którymi się zajmują.

Transparentny i uczciwy system zatrudnienia, awansów, wynagrodzeń, podwyżek i premii, równouprawnienie w wynagradzaniu i dostępie do stanowisk, decentralizacja części uprawnień w zakresie zarządzania Uniwersytetem, przywrócona autonomia wydziałów i zwiększenie uprawnień dziekanów, demokratyzacja wyboru osób na kierowniczych stanowiskach, pełna dostępność rektora dla wszystkich pracowników – to tylko niektóre z kilkudziesięciu celów, których realizację zapowiedział w swoim programie wyborczym prof. dr hab. Krzysztof Stepnowski, wybrany dziś (23 listopada) na rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Zwyciężył w stosunku głosów 104 do 26

Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polski wyraża przekonanie, że uczelnie w ramach swej autonomii i istniejącego porządku prawnego, w tym Konstytucji RP,  gwarantującej wolność i prawa obywatelskie, zapewniają respektowanie wolności akademickich w sposób i w stopniu wynikającym z utrwalonych tradycji uniwersytetu. Oznacza to brak uzasadnienia dla podejmowania przez ustawodawcę prób wkraczania w tę sferę, czemu KRASP musiałaby się zdecydowanie przeciwstawić – stwierdziło w swoim „Stanowisku w sprawie wolności akademickich” Zgromadzenie Plenarne KRASP, które obradowało (online) 20 listopada w Częstochowie.

Transparentność zarobków, zatrudnienia i awansów, odbiurokratyzowanie uczelni – to ważne punkty programu prof. Piotra Stepnowskiego. Znaczące zmiany w strukturze uczelni, m.in. rozdzielenie obowiązków pomiędzy pięciu prorektorów postuluje drugi z kandydatów, prof. Krzysztof Bielawski. Już 23 listopada dowiemy się, który z programów zyskał więcej głosów elektorów.

Nie ma obecnie konieczności tworzenia nowych regulacji dla obrony wolności akademickich - piszą rektorzy z KRASP w liście do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Deklarują przy tym wolę "upowszechniania dobrych praktyk dotyczących ochrony wolności i praw akademickich".

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową, podczas której oglosimy listę TOP 15 Kobiet w 5G

Pozycja naszych uczelni w międzynarodowych rankingach akademickich to w Polsce temat gorący! Zwłaszcza jesienią, gdy już ukazały się aktualne edycje rankingów Wielkiej Czwórki - Rankingu Szanghajskiego oraz rankingów THE, QS i USNews – i wiadomo, że znowu nie poszło nam najlepiej... Czy można coś zrobić, abyśmy w 2021 roku mieli więcej powodów do satysfakcji? Otóż można! Jeśli się już teraz zmobilizujemy!

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 - przygotowywany rokrocznie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy - ogłoszony zostanie 27 stycznia wspólnie z naszym Partnerem Głównym, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz z partnerami rankingów wojewódzkich m.in. z: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Gdańską, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy obliczyło, że student zagraniczny wydaje na edukację w tym kraju średnio 6-8 tysięcy dolarów rocznie. Powołuje się na obliczenia Ukraińskiego Państwowego Centrum Edukacji Międzynarodowej.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt