MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej, członek Komitetu Polityki Naukowej i do niedawna jego przewodniczący, prezydent International Institute of Acoustics and Vibration, dołączył do elitarnego grona członków Polskiej Akademii Nauk.

Za zaangażowanie i ogromną pracę związaną z popularyzacją wiedzy medycznej w odpowiedzi na pandemię COVID-19 Nagrodę Główną w konkursie Popularyzator Nauki otrzymał w piątek dr hab. Piotr Rzymski. Przyznano też nagrody w kategoriach naukowiec, animator, instytucja, media i zespół.

Uproszczenie procesu wizowego i likwidacja biurokratycznych barier utrudniających zatrudnianie pracowników naukowych z zagranicy oraz ściślejsza współpraca zaangażowanych resortów to kluczowe postulaty zawarte w stanowisku o Komitetu Polityki Naukowej w sprawie działań niezbędnych do rozwoju umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Jako cenne i wymagające wsparcia KPN uznaje zaangażowanie oraz współpracę różnych instytucji i organizacji, w szczególności NAWA, KRASP, RGNiSW, NCN i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w promowanie Polski jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia badań naukowych i kształcenia, a także konsolidowanie środowiska naukowego wokół umiędzynarodowienia – czytamy w dokumencie. 

Dziekan Szkoły Biznesu  Uniwersytetu Temple w Filadelfi, Moshe Porat aby poprawić pozycję swojej szkoły w prestiżowym amerykańskim rankingu akademickim US News & World Report Best Colleges, przez lata fałszował dane, jakie wysyłał w odpowiedzi na ankietę organizacji rankingowej. 

Według raportu She Figures, zawierającego wyniki badania monitorującego równość płci w badaniach i innowacjach w UE, w ostatnich latach wzrosła liczba studentek i absolwentek studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Niemniej jednak kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane w badaniach i innowacjach.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało 30 mln zł Politechnice Gdańskiej, Uniwersytetowi Gdańskiemu i Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu na realizację inwestycji oraz działań rozwojowych i badawczych

Politechnika Łódzka bierze udział w projekcie FRONTSH1P, którego budżet wynosi 19 milionów Euro, a lista konsorcjantów obejmuje 34 instytucje z Polski oraz Włoch, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Niemiec, Szwajcarii.

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska została prezydentem Polskiego Komitetu Geotechniki.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na Horyzontalne Punkty Kontaktowe do Programu Ramowego Horyzont Europa. HPK będą wspierać beneficjentów i wnioskodawców programu Horyzont Europa w latach 2022-27. Wnioski należy składać do 13 grudnia 2021 roku.

Już w najbliższych konkursach Horyzontu Europa Plan Równości Płci jest obowiązkowy dla uczelni, jednostek badawczych oraz podmiotów administracji publicznej. W wielu instytucjach trwają obecnie intensywne prace nad przygotowaniem i wdrożeniem Planów, co rodzi wiele pytań. Dlatego zapraszamy Państwa na specjalną, dodatkową, specjalną sesję Q&A podczas której eksperci odpowiedzą na najczęściej zadawane pytania związane z Planami Równości Płci, będzie też możliwość zadania pytań na bieżąco (ograniczona czasowo).

Jak epidemia koronawirusa wpłynęła na nasze relacje osobiste i społeczne? Czy udało się zachować bliskość? A może grozi nam epidemia „covidowych” rozwodów? O tym rozmawiać będą 6 grudnia o 16.00 na UAM uczestnicy debaty pod hasłem „Relacje w dobie COVID-u”.  

Jak poinformował rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. Mirosław Kalinowski, w najbliższych tygodniach na uczelni zostanie utworzone Centrum Badań nad Polakami Ratującymi Żydów i Żydami Ratującymi Polaków. Centrum będzie samodzielną jednostką badawczą funkcjonującą w strukturze uniwersytetu.

Dzisiejszym studentom nie zazdrości niczego, a w wolnym czasie najbardziej lubi oglądać stare filmy europejskie – co jeszcze zdradza prof. dr hab. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku?

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski marzenie ma, zdawałoby się, proste: Chciałbym, by skończyła się pandemia i byśmy już nie musieli nosić maseczek.

Cieszy mnie, gdy przyczyniam się do sukcesów studentów i pracowników mojej uczelni oraz do wzrostu pozycji Politechniki w rankingach – zdradza prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej.

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ została wybrana na prezydenta-elekta europejskiej organizacji The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). Funkcję prezydenta będzie pełnić w latach 2023-2025.

Prof. Arkadiusz Wójs, rektor PWr podpisał „Plan Równości dla Politechniki Wrocławskiej na lata 2022-2024”. Uczelnia jest jedną z pierwszych w Polsce, która przyjęła tego typu dokument. 

W czasie spotkania KRAUM, które odbyło się w dniach 24-26 listopada, rektorzy przyjęli uchwały w sprawie nadania Uniwersytetowi Rzeszowskiemu i działającemu w jego ramach Kolegium Nauk Medycznych oraz Uniwersytetowi Zielonogórskiemu i działającemu w jego ramach Collegium Medicum, statusu członków zwyczajnych KRAUM.

1 grudnia 2021 roku Politechnika Białostocka otworzy Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego. To specjalnie przygotowana ekspozycja gromadząca urządzenia i aparaturę techniczną, filmy, fotografie, dokumenty  i wiele przedmiotów związanych z historią i współczesnością Uczelni. Najcenniejszym eksponatem jest żarówka Edisona.

Prezydium  Konferencji  Rektorów  Publicznych  Uczelni  Zawodowych wyraża  zdecydowane  poparcie  dla  rozwiązań  legislacyjnych, umożliwiających uruchomienie  w  Publicznych  Uczelniach  Zawodowych kształcenia na kierunku lekarskim.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt