MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym i nauce jest niezbędna, bo w innym przypadku większość uczelni może utracić uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich – powiedział wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

Według raportu „Studenci Zagraniczni w Polsce 2020”, opublikowanego przez „Perspektywy”, w roku akademickim 2019/20 studiowało w Polsce 82 194 studentów zagranicznych ze 179 krajów (wzrost o 5%). Zagraniczni studenci stanowią obecnie 6,83% ogółu studentów w naszym kraju (dwanaście lat temu było ich zaledwie 0,82%, a w roku akademickim 2018/19 – 6,37%). Dominują studenci z Ukrainy, ale ich liczba nieznacznie spadła.

Rozmowa z Tomaszem Burdzikiem, przewodniczącym Zespołu do spraw Równego Traktowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD).

W XVII edycji Builder Award 2020 prof. Krzysztof Wilde otrzymał nagrodę Polskiego Herkulesa w uznaniu dotychczasowej działalności naukowej, dydaktycznej i eksperckiej w dziedzinie inżynierii lądowej.

Uniwersytet Łódzki, jako jedyna szkoła wyższa w kraju, znalazł się w gronie pracodawców, którzy otrzymali certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” za 2020.

Kierunek nanotechnologia Politechniki Łódzkiej otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz europejski certyfikat jakości EUR-ACE European Accreditation of Engineering Programmes.

Akademia WSB uzyskała prestiżowe członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów.

Lęk, samotność, nuda i depresja – oto, z czym zmierzyli się zagraniczni studenci studiujący w Holandii w pierwszym semestrze roku akademickiego. Emocjonalny „rollercoaster” spowodowały zamknięte w większości uniwersytety i lockdown.

Doświadczeni naukowcy mogą zgłaszać się do udziału w konkursie na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri.

W Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego Uniwersytetu Opolskiego placówce można liczyć na wszelkiego rodzaju wsparcie. Zapewnia ono studentom i pracownikom Uniwersytetu Opolskiego pomoc psychologiczną i terapeutyczną.

Rok 2020 był owocny pod względem wynalazczej aktywności naukowców związanych z Uniwersytetem Śląskim. W tym okresie dokonana została rekordowa liczba zgłoszeń do ochrony w urzędach patentowych.

Pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostali powołani do komisji problemowych działających w strukturze Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020–2023.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego krytycznie odniósł się do trybu przygotowania wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wprowadzonymi 9 i 18 lutego 2021 r. przez MEiN, bez konsultacji z Komisją Ewaluacji Nauki, zmianami w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – napisało Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Politechnika Łódzka jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, otrzymała prestiżowy tytuł „Uczelnia w Chmurze Microsoft”. Jest to wyróżnienia za modelowe wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i technologii w działalności uczelni. 

Relacje z absolwentami zagranicznymi. Czym są? Na czym polegają? Dlaczego warto się w nie angażować i nawiązywać kontakt z naszymi absolwentami za granicą? Jak utrzymywanie kontaktu z absolwentami wpływa na uczelnię? W jaki sposób może być pomocne lub korzystne? Jak uczynić pierwsze kroki w tych relacjach i jak je utrzymywać? Co sprzyja ich rozwojowi i trwaniu? Co uczelnie mają do zaoferowania swoim absolwentom zagranicznym? Jak utrzymywać relacje z absolwentami różnych kierunków studiów i z różnych stron świata? Relacje z absolwentami a wsparcie rozwoju kariery – zatrudnialność absolwentów – czy i jak uczelnia może pomóc? Studenci studiują na konkretnej uczelni, ale mieszkają i żyją w mieście i regionie – miejskie, aglomeracyjne i regionalne podejście do relacji z absolwentami zagranicznymi.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pomyślnie zakończył procedurę  międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej  (Institutional Evaluation Programme, EUA-IEP) która przeprowadzona została przez ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association, EUA), największej organizacji zrzeszającej uniwersytety w Europie.

„Noc Sów” to wydarzenie edukacyjne odbywające się co roku w wielu miejscach Polski, organizowane przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Głównym celem inicjatywy jest wieloaspektowa edukacja na temat sów. Od kilku lat "Noc Sów" organizowana jest również na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Już 10 marca rusza XXIII edycja największych Inżynierskich Targów Pracy w Małopolsce, organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków. W tym roku, w trosce o zdrowie uczestników i prelegentów, wydarzenie będzie przeprowadzone w formie online.

Rusza Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej skierowany do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. Działania z programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz program wsparcia gdańskiej humanistyki zapowiedział w swoim programie wyborczym prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt