MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Prof. Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego oraz kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, został prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT).

Dziesięć lat temu utworzono w Polsce niezależną agencję grantową, której celem jest finansowanie najlepszych projektów w zakresie badań podstawowych. Narodowe Centrum Nauki, świętujące właśnie swój jubileusz, oficjalnie rozpoczęło działalność 4 marca 2011 r., a już kilkanaście dni później ogłosiło pierwsze konkursy. 

Komitet Polityki Naukowej (KPN), pod kierownictwem prof. Marka Pawełczyka, rekomenduje potrzebę kontynuowania przez środowiska akademickie oraz wspierania inicjatyw tworzenia i wykorzystania instytucji federacji oraz innych form konsolidacji. Jednocześnie przedstawia szereg istotnych zaleceń.

Zadbanie o stabilną sytuację kadrową i zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – to główne wyzwania z jakimi mierzą się obecnie dyrektorzy szkół niepublicznych. Z badania „Barometr Edukacji Niepublicznej”, przeprowadzonego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, wynika również, że dyrektorzy są raczej zadowoleni z kondycji własnych szkół, ale nie z sytuacji w polskim szkolnictwie.

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób funkcjonowania oraz pokazała nowe korzyści płynące z rozwoju technologii. Jak skutecznie zaadaptować się do szybko zmieniającego się świata, a przy okazji uporządkować wszechobecny chaos? Odpowiedź na to pytanie można uzyskać już 21-22 września podczas V edycji konferencji Masters&Robots organizowanej przez Digital University. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji światowych autorytetów.

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu powołano wczoraj Koalicję na rzecz organizacji zawodów EuroSkills 2027 Polska.

Życie kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, obejmuje 80 lat XX w. – pisze Ewa K. Czaczkowska w jednym z pierwszych rozdziałów książki „Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej” wydanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Stulecia obfitującego w niezwykle dramatyczne i doniosłe wydarzenia w dziejach Polski i świata – odzyskanie przez Polskę niepodległości, dwie wojny światowe, wojnę polsko-bolszewicką, zmiany granic i przemiany ustrojowe po II wojnie światowej. Wyszyński wszystkich tych wydarzeń doświadczył i w różny sposób w nich uczestniczył.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołał prof. Marka Rockiego na członka Rady Konsultacyjnej PKA.

Uniwersytet Gdański został wybrany do udziału w programie LOTUS Leadership Development w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu LOTUS (Leadership and Organization for Teaching and Learning at European Universities).

Holandia walczy z brakiem mieszkań dla studentów. Ich niedobór ma się podwoić do 2024 roku.

W University World News, prestiżowym serwisie w języku angielskim dotyczącym światowego szkolnictwa wyższego, ukazał się artykuł Waldemara Siwińskiego i Kazimierza Bilanowa pt. „Poland - Ambitious universities are testing a federation model” o próbach tworzenia federacji uczelni akademickich w Polsce. Mają one pomóc uczelniom w rozwoju badań, wspięciu się na wyższe pozycje w rankingach i zwiększeniu międzynarodowej visibility. Autorzy pokazują podejmowane w Polsce działania w szerszym międzynarodowym kontekście.

Rektor Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, prof. dr hab. Krystian Kiełb został wybrany przez Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola nowym Przewodniczącym.

Jest to pierwszy raz, kiedy żona amerykańskiego prezydenta podjęła się niełatwego zadania łączenia obowiązków Pierwszej Damy z kontynuowaniem swojej kariery zawodowej.

Podczas gdy Wielka Brytania znajduje się na drugim miejscu na świecie pod względem popularności wśród studentów zagranicznych, inne kraje szybko ją zyskują. W ostatnim czasie brytyjskie uniwersytety przegrywają w wyścigu o cudzoziemców z powodu wysokich kosztów.

Na polsko-niemieckim pograniczu powstanie nowa siedziba instytutu badawczego CASUS, którego partnerem jest Uniwersytet Wrocławski.

Ruszył nabór wniosków do nowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój czasopism naukowych". W ramach tej inicjatywy krajowi wydawcy czasopism naukowych mogą uzyskać wsparcie finansowe maksymalnie do 120 tys. zł.

Wystartowała rejestracja na 9 edycję międzynarodowych, bezpłatnych warsztatów z programowania: „Koduj z Gigantami – Starcie Gigantów”, czyli programistyczny bój bohaterów najlepszych gier, organizowanych przez szkołę GIGANCI PROGRAMOWANIA.

Około 1000 wydarzeń z różnych dziedzin nauki, ale też kultury i sztuki, odbędzie się w ramach XXIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (DFN), który w czwartek rozpocznie się we Wrocławiu. W tym roku, z powodu epidemii, wszystkie imprezy festiwalowe po raz kolejny odbędą się w Internecie.

9 września br. mija 82. rocznica bombardowania Lublina przez niemieckie lotnictwo Luftwaffe. Dzięki projektowi dr. Jakuba Kuny z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej już dziś można zobaczyć, jak wyglądało miasto w latach wojennych. Projekt stanowi istotne uzupełnienie dotychczasowej dokumentacji kartograficznej miasta oraz otwiera nowe, unikatowe możliwości dla wszystkich osób zajmujących się badaniem historii Lublina.

Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczeciński we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Arkadiusza Kraski W NAS SIŁA, R3 Polska, Wydziałem Prawa i Administracji US zrealizowali projekt ekologiczny Be ECO with US. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności oraz kompetencji z zakresu ochrony środowiska.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt