MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


14 września 2020 roku odbyło się pierwsze w nowej kadencji 2020-2024 posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, podczas którego wybrano jego nowe władze. Przewodniczącym, zgodnie z tradycją i zapisami Statutu KRSWK, został rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jacek Popiel.

Wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie nt. matury 2021, rady specjalistów dotyczące wyboru studiów, spotkania z uczelniami z całej Polski, specjalny blok dla rodziców i nauczycieli: 17 września rozpoczęła się kampania Salon Maturzystów Perspektywy 2020 online, a jego pierwsza odsłona przeznaczona była dla maturzystów z Krakowa i woj. małopolskiego. Skorzystało z niej 4 tysiące uczniów najstarszych klas liceów i techników.

Seria 10. wirtualnych wydarzeń, podczas których „matura spotyka się ze studiami” rozpocznie się 17 września w Małopolsce, a zakończy 30 września na Śląsku. Podczas każdego salonu uczniowie najstarszych klas liceów i techników będą mogli zapoznać się (w godz. 10:00-13:00) z wymogami matury 2021 oraz webinarami ekspertów i youtuberów edukacyjnych (16.00-19.00). Podczas całego wydarzenia (10-19) uczniowie będą mogli odwiedzić wirtualne stoiska uczelni, na których uzyskają wiedzę na temat oferty kształcenia i zasadach przyjęć na studia w roku akad. 2021/22.

USA celuje w pozyskiwaniu najlepszych naukowców z całego świata, Wielka Brytania zabiega o wizerunek światowego lidera innowacyjności, a Francja ma rozbudowaną sieć doradców i attaché naukowych. O roli dyplomacji naukowej i znaczeniu nauki w polityce zagranicznej mówi PAP politolog dr Monika Szkarłat.

Maturzyści, czyli kandydaci na studia w roku akademickim 2021/22 zaczynają trudny rok przygotowań do egzaminów, do wyboru kierunku studiów i uczelni. Mają za sobą dwa lata niepewności wynikającej z czasu strajku, z epidemii coronawirusowej. Są przerażeni, niepewni, często brak im motywacji i wiary w to, że poradzą sobie z absolutnie nowymi wyzwaniami w sytuacji uogólnionych niepewności. Czy muszą być „straconym pokoleniem”, czy wejdą na uczelnie jako najsłabszy rocznik w nowej historii kraju?

Uczniowie najstarszych klas liceów i techników, czyli kandydaci na studia w roku akademickim 2021/22 zaczynają trudny rok przygotowań do egzaminów, do wyboru kierunku studiów i uczelni. Mają za sobą dwa lata niepewności wynikającej najpierw ze strajku nauczycieli, a teraz z epidemii coronawirusowej. Są często niepewni siebie, brak im motywacji i wiary w to, że poradzą sobie z wyzwaniami „nowej normalności”. Czy muszą być „pechowym pokoleniem”, które wejdzie na uczelnie jako najsłabszy rocznik w najnowszej historii Polski?

Efekty wdrażania Konstytucji dla Nauki, ustrój uczelni, dobre praktyki, kształcenie, doskonałość naukowa oraz wpływ COVID-19 na system szkolnictwa wyższego i nauki – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas, zrealizowanego w ramach inicjatywy NKN Forum, spotkania z wybranymi na kadencję 2020−2024 rektorami uczelni publicznych. W konferencji uczestniczył minister Wojciech Murdzek oraz wiceminister Anna Budzanowska i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza.

7 września ruszyły zapisy do najstarszego i najbardziej prestiżowego na świecie międzynarodowego konkursu typu moot court dla studentów prawa: Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, którego obecna edycja wyjątkowo odbędzie się tylko w formule online. Przypominamy o największym jak dotąd sukcesie polskiej drużyny – zespół prawników z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zdobył 29. miejsce na świecie w konkursie Jessup 2020.

Jak wynika z najnowszej publikacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Europejski Korpus Solidarności – raport 2019” program Erasmus+ cieszy się niezmiennie ogromną popularnością w Polsce. Mimo niepewności związanej z Brexitem, udało się płynnie wejść w nową dekadę.

Przeglądając portale internetowe europejskich uniwersytetów, na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że nic się nie zmieniło. Te uczelnie, które mogą, chwalą się dobrymi miejscami w rankingach, eksponowane są strony z pięknymi widokami z kampusów, prezentowane są kierunki studiów. Pozornie życie na uczelni wygląda tak jak było. Ale wystarczy wejść na pasek lub baner ze słowem COVID-19, by dowiedzieć się, że bynajmniej nie jest tak jak było.

Według danych Ministerstwo Edukacji i Nauki Łotwy całkowita liczba studentów zagranicznych na łotewskich uczelniach spadła w tym roku. Ze względów związanych z COVID-19 na studia aplikowało mniej studentów z krajów trzeciego świata.

Estonia wymaga od uczelni, aby nadzorowały zagranicznych studentów w przestrzeganiu wymogu izolacji po przyjeździe do kraju. Szkoły wyższe są zaniepokojone przejęciem tej odpowiedzialności od opieki zdrowotnej. Jednocześnie nie mogą wszystkim zapewnić wolnych miejsc w akademikach.

OECD ostrzega, że może nastąpić gwałtowne odwrócenie trendów w międzynarodowym przepływie studentów. Uczelnie oraz instytucje szkolnictwa wyższego muszą opracować nową ofertę, która zaspokoi potrzeby międzynarodowej populacji studentów mniej skłonnych do przekraczania granic w celu studiowania. Zdaniem ekspertów OECD jest mało prawdopodobne, że studenci poświęcą więcej uwagi i pieniędzy na treści online.

W Polsce realizowane będą prestiżowe europejskie granty badawcze. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła nazwiska 436 laureatów nowej edycji programu Starting Grant. Dwa projekty zrealizują badacze z UW, a jeden - badaczka z AGH.

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia. MNiSW przygotował jednak zalecenia i wskazówki, które mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych musi pozostać absolutnym priorytetem.

Bezpieczeństwo na uczelniach, a jednocześnie jakość nauczania, pozostaną niezagrożone.

Pierwsza „pandemiczna” matura za nami, druga – na horyzoncie. Najważniejszy wniosek, jaki można wyciągnąć z tegorocznej, opóźnionej sesji brzmi: wygrali ci, którzy zaczęli powtórki z dużym wyprzedzeniem, nie czekając na studniówkę. Ci, którzy odkładali naukę albo liczyli na to, że matura się nie odbędzie, polegli lub uzyskali wynik poniżej swoich możliwości, co przekłada się na mniejsze szanse na studiowanie na dobrej uczelni.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat prócz kształcenia studentów, czy prowadzenia badań naukowych, stara się realizować tzw. III misję uczelni.  Trzecia misja uczelni polega na wspieraniu otoczenia społeczno-gospodarczego w różnych inicjatywach.

Już w najbliższy weekend entuzjaści nauki, kosmosu i wysokich technologii będą mogli uczestniczyć w najbardziej inspirującym wydarzeniu robotyczno-kosmicznym tego roku. W dniach 11-13 września 2020 odbędzie się finał szóstej edycji ERC Space and Robotics Event. Drużyny z 14 krajów świata wezmą udział w rywalizacji na największym sztucznym torze marsjańskim usypanym w Kielcach. Ich zmagania będzie można oglądać podczas trzydniowej transmisji online.

Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/21. Gratulujemy wszystkim, którzy już znaleźli swoje miejsce na wybranych kierunkach i w wymarzonych uczelniach. Tych z Was, którzy muszą dokonać rewizji swoich wcześniejszych planów, lub czekają na wynik poprawianej matury, zapraszamy na spotkania online z uczelniami, które przedstawią swoją ofertę wolnych miejsc. Spotkamy się online 15 i 16 września, w godz. 13.00-15.00

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt