MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
W budżecie na 2022 rok przewidziano znaczący wzrost finansowania m.in. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - o 38 proc. O 12 proc. wzrośnie też dotacja podmiotowa i celowa Narodowego Centrum Nauki - powiedział wiceszef MEiN Wojciech Murdzek.

Łączenie i wspieranie naukowców, przedsiębiorców w poszukiwaniu i wykorzystywaniu możliwości badawczych i innowacyjnych oraz odnajdowanie odpowiedzi na wyzwania społeczne - to cele Centrum Foresightu i Internacjonalizacji (CFI), które zainaugurowało działalność w Warszawie.

Przedmiot z zakresu zrównoważonego rozwoju zostanie wprowadzony łącznie na trzynastu kierunkach na trzech uczelniach w Polsce: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Opolskim dzięki projektowi Fundacja HumanDoc i partnerom merytorycznym z Norwegii i Islandii.

Panel rektorski „Ewolucja studiów zarządczo-ekonomicznych – kogo i jak kształcić dla potrzeb „popandemicznego” rynku pracy?” udowodnił, że zmiany w kształceniu są nieuniknione, a jednym z wyzwań jest kształtowanie liderów.

22 listopada br. odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania Akademickiego Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Jest dzisiaj w dobrym tonie, gdy uczelnia chwali się swoim zaangażowaniem w sprawy miasta, regionu, czy przemysłu. Podczas niedawnej konferencji IREG 2021 Effects of Rankings on Community and Society wiele na ten temat dyskutowano pod kątem uwzględniania tej strony działalności uczelni w rankingach akademickich. Spór co do tego, czy uniwersytet ma być „świątynią nauki”,  czy też integralną częścią lokalnej społeczności toczy się od dawna.

Podczas IX Gali Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” nagrodzono m.in. najlepsze inicjatywy studenckie. Wyróżnienia zostały przyznane także osobom i instytucjom wspierającym środowisko studenckie. W kategorii „Autorytet Środowiska Studenckiego” laureatem został prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej.

Jakie są oczekiwania wobec studentów? Jakie cechy programu MBA są ważnymi wyróżnikami z punktu widzenia biznesu? W panelu „dyrektorskim”: Przewagi konkurencyjne programów MBA – czym są, dokąd ewoluują, jak je mierzyć?, który prowadził w ramach Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego Mik Kuczkiewicz, członek Kapituły rankingu MBA, rozmawiano na temat oczekiwań pracodawców wobec programów MBA.

Czy polskie (i światowe!) studia dla kadry menedżerskiej wymagają transformacji? Jak wyzwania galopującego w nieznane świata determinują cele tej edukacji i profil absolwenta? Jak wygląda nasza edukacja menedżerska na tle światowych doświadczeń i osiągnięć? Na te pytania - w gronie przedstawicieli polskiej Ivy League, czyli rektorów najlepszych uczelni ekonomicznych, przedstawicieli korporacji, organizatorów studiów dla mistrzów biznesu, szukaliśmy odpowiedzi 18 listopada w Warszawie podczas Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego i gali Rankingu MBA Perspektywy 2021.

Polskie uczelnie potrzebują zmiany myślenia o kształceniu młodych ludzi – twierdzi prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Fot. Maciej Giedrojć Juraha/Politechnika Białostocka
Sukcesy dydaktyczne przynoszą najwięcej satysfakcji, a porażki na tym polu są najbardziej pouczające – twierdzi rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Patrzę w przyszłość, nie zapominając o przeszłości – taką dewizą kieruje się w życiu prof. Andrzej Sokala, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

26 listopada 2021 r. w godz. 16.00-22.00 odbędzie się pierwsza edycja Nocy Anglistów, w której udział weźmie 10 uniwersytetów z różnych miast Polski. Organizatorem głównym jest Wydział Anglistyki UAM.

Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Szczeciński zostały najbardziej prodoktoranckimi uczelniami w Polsce, prowadzącymi szkołę doktorską lub studia doktoranckie, w konkursie PRODOK 2021. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie otrzymał nagrodę specjalną.

fot. materiały prasowe WorldSkills Poland
Marek Wiącek
(mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych), Dawid Miotk (obsługa gości hotelowych), Radosław Kropaczewski (stolarstwo), Michał Jelinski (instalacje sanitarne i grzewcze), Emilia Wilde (fryzjerstwo), Tytus Sokołowski (frezowanie CNC), Weronika Kwiatek (florystyka), Tomasz Chlipała (instalacje elektryczne), Józef Pruszczyk (meblarstwo) zwyciężyli w konkursie dla uczniów szkół branżowych, studentów i młodych pracowników SkillsPoland Gdańsk 2021.

fot. Bartosz Proll/UMCS
Prof. dr hab. Marek Pietraś
, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS otrzymał prestiżowy tytuł: „Najlepszego Zagranicznego Naukowca 2021 roku na Ukrainie”. Tytuł ten przyznawany jest przez Narodową Akademię Nauk Ukrainy (odpowiednik Polskiej Akademii Nauk) oraz Związek Naukowców Ukrainy. Prof. Marek Pietraś został uhonorowany za wkład w rozwój współpracy naukowej pomiędzy Polską i Ukrainą. Jest to wyjątkowe i elitarne wyróżnienie. Jego przyznanie zostało przegłosowane przez parlament Ukrainy.

Jak być skutecznym liderem projektów edukacyjnych? Jak promować swój projekt, aby został zauważony przez media i opinię publiczną. Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas konferencji online „Na ważny temat”. Weź w niej udział i otrzymaj certyfikat!

Prof. Grzegorz Zaleśny z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu naukowo wyjaśnia etymologię wyrażeń nawiązujących do zwierząt i sprawdza czy powiedzenia te są faktem czy mitem.

Rozpoczęła się jubileuszowa, dziesiąta edycja międzynarodowego konkursu International VELUX Award dla studentów architektury. Jego stałym motywem przewodnim jest światło dzienne. Od lat konkurs cieszy się dużą popularnością i dotychczas wzięło w nim udział już 10 tysięcy studentów z ponad 800 uczelni ze 100 krajów, przedstawiając swoje fascynujące projekty na temat światła naturalnego. Prace oceniać będzie światowej sławy jury. Polscy studenci już kilkakrotnie byli nagrodzeni, w ostatniej edycji zwyciężył zespół z Politechniki Śląskiej. Zapisy trwają do 1 kwietnia, zaś termin złożenia pracy to 15 czerwca 2022 roku.

Dr inż. arch. Jerzy Łątka z Wydziału Architektury PWr awansował do finału międzynarodowego konkursu FameLab. 25 listopada dziesięcioro badaczy z całego świata będzie miało trzy minuty, by opowiedzieć o swoich projektach i zachwycić jurorów oraz internautów.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt