MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Certyfikat „Inwestor w Kapitał Ludzki” od 19 lat jest przyznawany firmom, które realizują politykę personalną docenianą przez pracowników. Wyróżnienie jest szczególne, ponieważ o przyznaniu nagrody w 100% decyduje opinia pracowników na temat pracodawcy.

Do konkursu Łódź Naukowa, Łódź akademicka 2021 Fundacja Politechniki Łódzkiej zgłosiła dwa projekty Łódzkie Dni Informatyki 2021 oraz Łódzcy studenci uczestnikami Mistrzostw Świata Samochodów Solarnych w Australii. Oba znalazły się na liście laureatów.

Druhna Krysia Paszko z Hufca ZHP Warszawa Mokotów została laureatką EESC Civil Solidarity Prize przyznawanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Druhna Krysia podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa, na wiosnę 2020 roku, założyła sklep internetowy z kosmetykami, za pośrednictwem którego ofiary przemocy domowej, uwięzione podczas kwarantanny, mogły uzyskać pomoc.

Wykorzystanie wyników badań medycznych do podnoszenia jakości zdrowia mieszkańców Białegostoku i włączenie mieszkańców miasta w proces współtworzenia nauki to niektóre cele projektu "JoinUs4Health".

Hiszpania była jedną z głównych destynacji dla studentów zagranicznych w roku akademickim 2018/19. Na studia zapisało się wówczas prawie 1,1 miliona obcokrajowców. Obecnie uczelnie spodziewają się ogromnego spadku ich liczby.

Blisko 140 studentów z 43 krajów zostało zgłoszonych do XI edycji konkursu INTERSTUDENT. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, której gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Białorusi, liczba studentów zagranicznych w kraju wzrosła o 35% w ciągu ostatnich pięciu lat.

To stanowczo nie są dobre dni dla reformatorów nauki w Polsce, a chyba też i dla ministra Przemysława Czarnka, gdyż skala krytyki spowodowanej opublikowaniem w tym tygodniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki skorygowanej listy czasopism naukowych - które będą uwzględniane podczas ewaluacji 2022 - jest bezprecedensowa. W krytyce tej zwraca uwagę jednoznacznie negatywna ocena tej modyfikacji przyjęta jednogłośnie przez Komisję Ewaluacji Nauki, która jako oficjalny organ ma tę ewaluację przeprowadzić!

Tylko do 14 lutego swoją funkcję w Ministerstwie Edukacji i Nauki pełnić będzie Anna Budzanowska, dotychczasowa wiceminister. Dziękujemy za jej mądre zaangażowanie w sprawy nauki, otwartość i siłę we wdrażaniu reformy, a także ciągły dialog ze środowiskiem akademickim.

Dziesięć najlepszych liceów i techników z województwa łódzkiego zostało wyróżnionych podczas gali Łódzkiego Rankingu Liceów i Techników, która odbyła się online 12 lutego. Politechnika Łódzka była w tym roku Partnerem Rankingu Liceów i techników Perspektywy.  

Laurentian University to średniej wielkości kanadyjski publiczny uniwersytet w stanie Ontario. W pierwszych dniach lutego uniwersytet ogłosił niewypłacalność i poddał się, nadzorowanemu przez sąd, procesowi restrukturyzacji. Według różnych danych uniwersytet winny jest swoim wierzycielom blisko 200 milionów kanadyjskich dolarów, ale nie ma pieniędzy, żeby im zapłacić.

Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu na granty indywidualne MSCA dla doświadczonych naukowców. W polskich jednostkach będzie realizowanych 14 grantów na kwotę ponad 2,2 mln euro.

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 22 lutego.

Najlepsze licea i technika województwa podlaskiego zostały wyróżnione podczas Gali Podlaskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Gospodarzem wirtualnego spotkania, które odbyło się 10 lutego, była Politechnika Białostocka.

Instytut Fizyki Materii Skondensowanej, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, przyznał tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Stefanowi Sokołowskiemu z Katedry Chemii Teoretycznej UMCS.

Dr hab. Monika Bąk, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, została powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska do grona ekspertów Rady ds. Mobilności i Transportu.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) pozytywnie oceniła kierunek informatyka prowadzony na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Ponadto Prezydium PKA postanowiło przyznać kierunkowi Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju.

Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z partnerami z sojuszu Transform4Europe: The European University for Knowledge Entrepreneurs (T4E) uzyskał dofinasowanie projektu „Transform 4 European Research and Innovation” (T4ERI) w ramach konkursu Horyzont 2020.

W ramach UE Horyzont Europa przewidziano 95,5 mld euro na naukę. To nie tylko olbrzymie środki na badania, ale też możliwość podjęcia współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie - powiedział dr Jacek Gajewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

Resort nauki planuje prace nad nowym rozporządzeniem dotyczącym utworzenia nowej dyscypliny naukowej: nauka o rodzinie i konsultacje społeczne.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt