MegaBaza edukacyjna Perspektywy®- Społeczna odpowiedzialność nie jest dla nas modnym sposobem promocji czy obecności w przestrzeni publicznej, ale prawdziwym zobowiązaniem – podkreślił rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Piotr Wachowiak podczas inauguracji nowego roku akademickiego.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) po raz pierwszy udostępnił nowe funkcje w ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Eksperci OPI PIB rozbudowali również system ELA o monitorowanie ścieżek kształcenia studentów. Z nowych danych wynika, że osoby ze stopniem doktora otrzymują wyższe wynagrodzenie niż absolwenci uzyskujący w tym samym czasie tytuł magistra.

Już 18 listopada 2021, podczas drugiego Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego poznamy najlepsze programy MBA na polskich uczelniach. Ranking, przygotowany przez Perspektywy po raz ósmy, po dłuższej pandemicznej przerwie, będzie rodzajem „diagnozy” polskiego rynku studiów menedżerskich. Ogłoszenie wyników Rankingu MBA 2021 będzie miało uroczysty charakter. 

Akademia Młodych Uczonych PAN wybrała nowe władze. Przewodniczącym został dr Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Podczas Inauguracji roku akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr hab. Marek Rocki zostało odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wręczył go sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

Funkcjonowanie systemu edukacji, kształtowanie kompetencji jego uczestników oraz przyszłości nauczania, szczególnie w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie – to najbardziej aktualne dziś tematy, które zostaną poruszone podczas bezpłatnej konferencji online „Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość” 26 października br.

W poniedziałek i wtorek w kampusie Politechniki Łódzkiej odbędzie się wyjątkowy piknik integrujący całą społeczność akademicką – studentów, kadrę akademicką i pracowników administracyjnych – zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. Będzie to pierwsze takie wydarzenie od momentu wybuchu pandemii COVID-19. 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu świętował w tym roku 70-lecie istnienia uczelni. Z tej okazji, po raz pierwszy zabrzmiała publicznie Kantata Uniwersytecka Krzesimira Dębskiego specjalnie skomponowana na obchody jubileuszowe. Na kampusie odsłonięto również wyjątkowy mural.

22 października br. o godz. 19:30 odbędzie się aukcja obrazów z kolekcji „Sztuka dostrzegania”. Dochód zostanie przeznaczony na specjalne projekty czterech organizacji społecznych m.in. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Celem charytatywnym FDDS jest budowa profesjonalnego call center dla 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Planowana aukcja jest organizowana z okazji 30-lecia PwC w Polsce.

Dr inż. arch. Marta Rusnak, dr inż. Andrzej Żak i dr inż. Sławomir Czarnecki zostali wybrani do prezydium Academii Iuvenum PWr. Przez najbliższy rok  będą kierować pracą elitarnego gremium młodych naukowców. Jakie mają plany? Co chcieliby zmienić?

1 października na Politechnice Wrocławskiej zaczęła oficjalnie funkcjonować elitarna Academia Iuvenum (AI), w której rektor Arkadiusz Wójs pokłada największe nadzieje odnośnie zmian na uczelni. – Stwarzamy młodym naukowcom warunki, które zachęcą ich zarówno do dalszego rozwoju, jak i związania swojej przyszłości z Politechniką – mówi Wójs. W pierwszym składzie Academii znalazło się 24 młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 lat i są niedługo po doktoracie. Prezydium AI tworzy trójka przebojowych młodych naukowców: dr inż. arch. Marta Rusnak z Wydziału Architektury (przewodnicząca), dr inż. Andrzej Żak z Wydziału Mechanicznego i dr inż. Sławomir Czarnecki z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. Czy pomogą rektorowi przywrócić należne Politechnice Wrocławskiej miejsce na światowej mapie akademickiej?

„Strategia Rozwoju Politechniki Białostockiej to kwestia przyszłości naszej uczelni – przyszłości, którą wspólnie projektujemy” – powiedziała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej podczas przemówienia inauguracyjnego. Rektor przypomniała również, że Politechnika Białostocka współtworzyła Xylopolis, wystawę w polskim pawilonie na EXPO w Dubaju.

Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach, autor projektu Czas na progres i jeden z członków grupy Superbelfrzy RP został Nauczycielem Roku 2021 w konkursie Głosu Nauczycielskiego. Gratulacje!

7 października Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) obchodził jubileusz trzydziestolecia. W okolicznościowym spotkaniu wziął udział Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w MEiN, a także przedstawiciele najważniejszych instytucji naukowych i akademickich oraz przedsiębiorstw związanych z nowoczesną technologią.

W rankingach uczelni, mimo ich różnorodności i zaawansowania, wciąż brakuje wskaźników mierzących rolę uczelni w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i gospodarki narodowej. Ta rola jest szczególnie istotna w okresie po pandemii, ponieważ uniwersytety są głównymi graczami w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Zakończył się konkurs dla edukatorów organizowany przez Fundację Startup Poland w partnerstwie z programem Incredibles Sebastiana Kulczyka. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leźnie, zwycięzca nagrody głównej, otrzyma laboratorium SkriLab stworzone przez firmę Skriware.

Wycieczka szkolna do Instytutu Badań Jądrowych, tunel czasoprzestrzenny w nieczynnym reaktorze, spotkanie ze Stanisławem Lemem i naukowcami z różnych epok, wciągające zadania, łamigłówki oraz wymagające analizy to wszystko czeka na uczestników gry rekrutacyjnej będącej pierwszym etapem nowej edycji programu ADAMED SmartUP. Rozgrywka startuje 1 października i potrwa do 15 stycznia. Nadal można się rejestrować, aby wziąć w niej udział.

VII wydanie ogólnopolskiej Nocy Bibliotek już w sobotę 9 października 2021 r. pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. Udział zgłosiło 1300 bibliotek z całej Polski, w tym ponad 70 z Warszawy, dołączają kolejne.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia to samodzielna jednostka powstała w ramach Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Jest jedną z najważniejszych inwestycji tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała prestiżową akredytację EQUIS. Przygotowania do jej uzyskania trwały kilka lat.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt