MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit został członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Dr hab. Sebastian Stach, prof. UŚ z Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został powołany na członka Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, został powołany przez ministra obrony narodowej w skład Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Dr Paweł Poszytek, Oficjalny Delegat WorldSkills Poland, jako gość honorowy, wręczył prestiżową nagrodę "Prix de l'excellence" podczas 46 Eliminacji Krajowych WorldSkills France w Lyon, które odbyły się w dniach 13-15 stycznia 2022 roku. 

Uniwersytety w Wielkiej Brytanii odnotowują znaczny spadek liczby studentów z krajów Europy Wschodniej, zwłaszcza z Rumunii i Polski. Dzieje się tak głównie z powodu wysokich opłat za wizy studenckie, a także wzrostu czesnego.

Prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego, w swojej funkcji najbardziej lubi to, że może rozmawiać ze studentami, natomiast za swój największy dotychczasowy sukces uznaje zbudowaną od podstaw żeńską drużynę siatkówki UO, która stanowi wizytówkę uczelni.

Narodowe Centrum Nauki dołączyło do grona instytucji, które przyjęły kodeks mający na celu zapobieganie eksportowi nieetycznych praktyk badawczych do krajów o niskich i średnich dochodach. Naukowcy wnioskujący o granty z NCN będą musieli planować swoje badania z uwzględnieniem zapisów Global Code of Conduct.

Były prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Kistryn został wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na przewodniczącego tego gremium wybrano prof. Marcina Pałysa, byłego rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei drugą wiceprzewodniczącą została prof. Grażyna Borkowska z Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zaledwie 11 ma międzynarodową akredytację CEEMAN IQA, która jest przyznawana czołowym szkołom biznesu i uczelniom, które kształcą w obszarze zarządzania. W tym gronie znalazł się Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wprowadziła Plan Równości Płci na lata 2022-2024. Głównym celem opracowanego dokumentu było wypracowanie rozwiązań instytucjonalnych.

18 stycznia w Strasburgu przedstawiono dwie nowe inicjatywy Komisji Europejskiej prowadzące do bliższej współpracy między europejskimi uczelniami. Od lat, udanie i na wielką skalę, mobilność studentów w Europie wspierają programy Erasmus+. Teraz Komisja Europejska pragnie pójść krok dalej, wzmacniając proces współpracy i integracji europejskich uczelni.

Uniwersytet Wrocławski i portugalski Uniwersytet w Minho dołączają do europejskiego sojuszu uniwersytetów Arqus.

Dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu został wybrany dyrektorem naukowym międzynarodowej sieci USERN. Sieć ta zrzesza obecnie ponad 18 tys. naukowców z ponad 120 krajów.

Na początku 2022 roku na Politechnice Bydgoskiej powstał Wydział Sztuk Projektowych. Stanowisko dziekana objął dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ.

Zwiększenie liczby sojuszy uniwersytetów europejskich, wsparcie inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej, działania na rzecz utworzenia wspólnego dyplomu europejskiego, zakładają dwie inicjatywy na rzecz szkolnictwa wyższego, które ogłosiła Komisja Europejska.

Dla prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, w życiu najważniejsze są trzy wartości: prawda, piękno i dobro.

APAIE to prestiżowa międzynarodowa konferencja w obszarze szkolnictwa wyższego gromadząca tysiące uczestników z całego świata. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 27-30 marca w Vancouver i jednocześnie online. W programie znalazły się dwie prezentacje prorektorów Collegium Civitas: dr Katarzyny Maniszewskiej i dr Rolanda Zarzyckiego. Temat przewodni APAIE 20222 to Brave New Realities for Higher Education in the Asia Pacific Region.

Strony z Rankingiem Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 www.licea.perspektywy.pl, www.technika.perspektywy.pl przez pierwsze trzy dni po ich opublikowaniu (12-14 stycznia br.) odnotowały rekordową liczbę wejść – ponad milion odsłon (1 008 101) dokonanych przez 202 tys. unikalnych użytkowników.

Pandemia Covid-19 okazała się potężnym akceleratorem zmian w szkolnictwie wyższym. Nie łudźmy się, po pandemii nie wróci ono do dawnego kształtu, rozwiązań, rutyny... Internacjonalizacji dotyczy to szczególnie. Dlatego jest to odpowiedni moment na nowe spojrzenie dotyczące przyszłości umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. W znakomitym gronie, z udziałem 38 rektorów i prorektorów z czołówki polskich uczelni, będziemy o tym debatować 27-28 stycznia we Wrocławiu! Stawiamy przed uczestnikami konferencji pięć głównych pytań...

W oparciu o wyniki postępowania konkursowego oraz otrzymane rekomendacje członków Komisji Konkursowej prezes PAN prof. Jerzy Duszyński podjął decyzję o wyborze Agnieszki Stefaniak-Hrycko na stanowisko dyrektora jednostki pomocniczej PAN Stacji Naukowej w Rzymie. Jej 4-letnia kadencja rozpoczęła się z dniem 14 stycznia 2022 r.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt