MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W marcu 2020 r. wprowadzono ograniczenia związane ze stanem pandemii w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego – to spowodowało, że realizacja praktyk zawodowych na studiach stała się utrudniona lub wręcz niemożliwa do realizacji. W związku z tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza - możliwe na obecnym etapie - zmiany w przepisach. Jednocześnie rekomendujemy uczelniom wykorzystanie alternatywnych form realizacji obowiązków uczelni, umożliwiających uzyskanie przez studentów zakładanych efektów uczenia się.

Konstytucja dla Nauki przetłumaczona na język angielski to kolejny element wsparcia środowiska akademickiego we wdrażaniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Żadne okoliczności nie mogą uzasadniać sformułowań pełnych pogardy, skierowanych pod adresem jakiejkolwiek mniejszości - piszą w czwartek członkowie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w apelu o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne.

„Nie potrzebujesz meteorologa, aby wiedzieć, w którą stronę wieje wiatr” – śpiewał Bob Dylan. Każdy, kto dzisiaj pracuje w szkolnictwie wyższym, nie potrzebuje meteorologa, aby wiedzieć, że międzynarodowa rekrutacja i zapisy na studia zmieniły się od czasu COVID-19 i to prawdopodobnie na zawsze – piszą Gretchen Dobson i Marguerite Dennis na łamach University World News.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna wpłynie na sytuację studentów zagranicznych oraz mobilność studentów. Wprawdzie poszczególne restrykcje są obecnie stopniowo znoszone, jednak dla realizacji przez uczelnie celów związanych z umiędzynarodowieniem konieczne jest zapewnienie  stabilności rozwiązań prawnych - na wypadek niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Chodzi o rozwiązania skuteczne i trwałe, które pozwalają na osiągnięcie równowagi pomiędzy ograniczeniami płynącymi z faktu istnienia pandemii i potrzebą rozwijania procesu umiędzynarodowienia.

Z dr. inż. Zygmuntem Krasińskim, dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) do Programu Ramowego UE Horyzont 2020, rozmawia Magda Tytuła.

Od 20 lat w czerwcu maturzyści byli już po egzaminach i, czekając na świadectwa dojrzałości, podejmowali decyzje dotyczące strategii rekrutacji na studia. W czasie pandemii, po wielu tygodniach izolacji i nauki zdalnej, trwa właśnie maturalny maraton. Jego uczestnicy  zasługują  na pomoc przy wyborze kierunku studiów i uczelni!

“Nie ma uniwersytetu bez studentów, pracowników i naukowców” – niemal przy każdej okazji władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślają, że bez ludzi uczelnia nie ma racji bytu. To ludzie tworzą uniwersytet. Właśnie hasło “Uniwersytet to LUDZIE” stało się przewodnim motywem tegorocznej kampanii promocyjno-rekrutacyjnej przeznaczonej dla maturzystów i maturzystek. Cel jak zawsze ten sam: przekonanie młodych ludzi, że Uniwersytet Jagielloński to najlepszy wybór; że studia na najstarszej uczelni w Polsce to nieograniczone możliwości zdobycia solidnego wykształcenia, szerokich zdolności, niezbędnego doświadczenia i niezapomnianych znajomości.

Link: http://perspektywy.pl/rektorzy/article/prof-alojzy-z-nowak-nowym-rektorem-uniwersytetu-warszawskiego

Prof. dr hab. Alojzy Nowak, obecny dziekan Wydziału Zarządzania UW, został 17 czerwca br.  rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie 45. rektorem w historii Uniwersytetu Warszawskiego. W głosowaniu na rektora oddano 375 głosów, 374 były ważne. Rektor-elekt otrzymał 208 głosów, jego kontrkandydaci – prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału MIM – 106 głosów, prof. Andrzej Tarlecki, prorektor  ds. kadrowych i polityki finansowej – 60. Głosowanie przeprowadzono w pięciu lokalizacjach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W niespodziewany sposób zakończyła się rozgrywana w bieżącym roku szkolnym (2019/2020) XXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich na zlecenie Ministerstwa Edukacji  Narodowej.

Centrum Myśli Jana Pawła II po raz 16. rozpoczyna nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. O finansowe wsparcie ze strony miasta oraz udział w specjalnie przygotowanym programie edukacyjnym mogą ubiegać się warszawscy uczniowie i studenci. Wnioski można składać od 26 czerwca.

Czy mogę pokazać uczniom film pobrany z sieci? Gdzie mogę znaleźć utwory, z których mogę korzystać zgodnie z prawami autorskimi? Czy mogę używać prywatnego laptopa łącząc się ze swoją klasą? Na te i wiele innych pytań odpowiadał Sebastian Wasiołka, ekspert od edukacji interaktywnej i kształcenia zdalnego z ramienia VULCAN w ramach darmowego webinarium dla nauczycieli poświęconego bezpieczeństwu w sieci. To nie koniec webinarów od VULCANA, wkrótce dostępne będą kolejne.

Na początku czerwca br., rozstrzygnięto przetarg na dostawę zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią dla Akademii Pomorskiej w Słupsku. Spośród zgłoszeń, Władze Akademii zdecydowały się na rozwiązanie firmy Kalasoft Sp. z o.o. Wdrożenie nowych funkcjonalności usprawni zarządzanie placówką i stworzy nowe udogodnienia dla studentów. Kolejne etapy działań, takie jak wdrożenie dopasowanych do potrzeb uczelni modułów, będą stopniowo realizowane w najbliższym czasie.

Ponad 500 osób wzięło udział w webinarium "Internacjonalizacja w czasach pandemii", które odbyło się 16 czerwca na autorskiej platformie Perspektyw.  Do dyskusji zaproszono szefów i przedstawicieli głównych instytucji, które organizują procesy umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego: MNiSW, KRASP, NAWA, FRSE oraz rektorów-elektów z uczelni publicznych i niepublicznych.

W rankingu 56 najlepszych na świecie kierunków studiów magisterskich z finansów Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się w ścisłej czołówce. Ranking opublikował 15 czerwca 2020 r. dziennik „Financial Times”.

O tym, co pandemia zmieniła w postrzeganiu przyszłości uczelni polskich, z dr hab. Katarzyną Śledziewską (WNE UW), dyrektor zarządzającą DELab UW, oraz z dr hab. Renatą Włoch (WS UW), koordynatorką DELab UW, rozmawia Magda Tytuła.

Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza na dzień otwarty ONLINE – 27 czerwca 2020 o godz. 12:00.

MBA Cyfrowa Transformacja to innowacyjne studia adresowane do menedżerów i właścicieli firm, którzy dostrzegają znaczenie internetu i technologii cyfrowych, i chcą wykorzystać wynikające z nich szanse, by szybko rozwinąć swój biznes lub go zdefiniować na nowo.

Wszystkich zainteresowanych terminem publikacji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 uprzejmie informujemy, że odbędzie się to na początku lipca, tradycyjnie tuż po zakończeniu pisemnych egzaminów maturalnych. Przygotowujemy się na formułę dużego wydarzenia online, z udziałem gości oficjalnych oraz rektorów najlepszych uczelni. Na jakim etapie prac jesteśmy?

Czołówka polskich uczelni uzyskała znakomite wyniki w opublikowanym 10 czerwca najnowszym rankingu QS: Uniwersytet Warszawski awansował o 28 pozycji i zajął 321 miejsce, Uniwersytet Jagielloński awansował o 12 pozycji (na 326 miejsce), a Politechnika Warszawska awansowała o 10 pozycji (do grupy 511-520). Do grona tysiąca najlepszych na świecie awansowała Politechnika Śląska. Co jest przyczyną tego sukcesu?

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt