MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
The action 'Students for Ukraine - We help' started almost three weeks ago at The University of Gdansk. During this time, students with the support of doctoral students and employees have undertaken the organisation of several activities for people affected by the warfare in Ukraine.

The Rector of the Silesian University of Technology, professor Arkadiusz Mężyk, has signed an ordinance on the establishment of the "SUT helps" programme. The main aim of the programme is to support charitable activities at the University.

The Academic Community of the Medical University of Bialystok joined together to help Ukraine.They want to buy an emergency ambulance and deliver it to the hospital in Lviv.

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita. Przedstawiono na nim m.in. planowane inicjatywy, w które zaangażowane jest FarU.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ruszył kurs języka polskiego dla osób ewakuowanych z Afganistanu.To młodzi ludzie związani z medycyną, wśród których są lekarze, studenci medycyny i osoby, które chciałyby w Polsce podjąć studia medyczne.

From 28th Feb 2022, UMCS designated a drop off point for all donations and an online fundraiser for UMCS together with Ukraine campaign.

Minister Przemysław Czarnek poinformował podczas wspólnej konferencji prasowej z rektorem Mazowieckiej Uczelni Publicznej MUP w Płocku, że w 2023 roku zostanie w niej uruchomiony kierunek lekarski.

Prowadzenie wspólnych badań naukowych i projektów edukacyjnych zakłada porozumienie o wzajemnej współpracy między Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT a Morskim Centrum Nauki.

Deklaracje zatrudnienia pracowników z Ukrainy złożyło 26 instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

More than 120 people escaping the war zone in Ukraine found refuge in the dormitory of Gdańsk University of Technology in Brzeźno, a district of Gdańsk.

Collegium Civitas otrzymało certyfikat European School of Sustainability Sciences and Research na lata 2022-2024.

Weszły w życie przepisy regulujące m.in. kwestie związane z edukacją, szkolnictwem wyższym i nauką dla uchodźców z Ukrainy.

Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Instytucie Psychologii UJ oferuje bezpłatne wsparcie psychiczne studentom, doktorantom oraz pracownikom UJ niezależnie od narodowości dotkniętym bezpośrednio i pośrednio skutkami działań wojennych.

Politechnika Białostocka wspólnie z Fundacją DIALOG uruchamia bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zmuszonych do ucieczki przed konfliktem zbrojnym.

 Władze uczelni we współpracy z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AGH służą m.in. wsparciem w zakresie uzyskania zapomogi finansowej.

11 marca został uruchomiony internetowy system rejestracyjny dla studentów z Ukrainy, którzy musieli przerwać studia na ukraińskich uczelniach, a chcą aplikować o kontynuację studiów na Politechnice Warszawskiej. W systemie mogą rejestrować się wyłącznie studenci mający obywatelstwo ukraińskie lub polskie.

Na potrzeby przybywających do miasta rodzin z dziećmi Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oddaje do dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego halę sportową przy ul. Młyńskiej w Poznaniu.

Powstaje centralny system informatyczny umożliwiający studentom, doktorantom i pracownikom naukowym z Ukrainy znalezienie kierunku studiów, wolontariatu lub pracy na polskich uczelniach.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej postanowiła uruchomić Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej. FNP sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

Polscy studenci kierunków medycznych w Ukrainie będą mogli kontynuować naukę w Polsce na tych samych zasadach jak w Ukrainie – uczelnie otrzymają refundację.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt