MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Milena Králíčková została wybrana rektorem Uniwersytetu Karola w Pradze - po raz pierwszy od 1348 roku! Będzie 509 rektorem tej uczelni. Jej kadencja rozpocznie się w lutym 2022 roku.

Jaki jest udział polskich instytucji w akcjach centralnych programu Erasmus+ adresowanych do sektora szkolnictwa wyższego w latach 2014-2020? Podsumowanie.

Od 2017 roku Perspektywy dzielą się z  akademickimi uczelniami promocyjną siłą Rankingu Liceów i Techników współorganizując ogłoszenie wyników siedzibach uczelni-gospodarzy. Dlaczego? Bo najlepsze szkoły kandydaci wybierają w ramach swojego regionu. Bo uczelnie są zainteresowane, przede wszystkim,  maturzystami ze "swoich" wiodących liceów i techników. Bo dobrze jest dzielić się sukcesem w gronie tych, którzy znają się i potrzebują wspólnej satysfakcji z edukacyjnych sukcesów.

Mazowiecka Dolina Wodorowa ma zajmować się produkcją i wykorzystaniem zero- i nisko-emisyjnego wodoru. Wodór ten znajdzie zastosowanie m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

Już za trzy miesiące Wrocław stanie się stolicą umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, tu bowiem - w dniach 27-28 stycznia 2022 - odbędzie się, już po raz piętnasty, doroczna konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce". Ogłaszamy konkurs na wystąpienia dla wszystkich, którzy chcą zaprezentować podczas konferencji swoje przemyślenia, osiągnięcia lub projekty. Każdy ma szansę wzbogacić program konferencji, bo pandemia zmieniła tak radykalnie krajobraz umiędzynarodowienia, że trzeba je wspólnie poddać gruntownej analizie i niejako wymyśleć od nowa!

Pogarszająca się sytuacja epidemiczna i kolejno odwoływane lub przenoszone na wiosnę imprezy targowe, które jeszcze 2-3 tygodnie temu wydawały się możliwe do zrealizowania, wymuszają na nas tymczasowy (mamy nadzieję) powrót do wydarzeń wirtualnych.

Ostatni tydzień września delegacja Fundacji Edukacyjnej Perspektywy spędziła eksplorując akademicki i  technologiczny krajobraz  Kirgistanu. Celem wyjazdu była promocja programu Poland IT Hub, w ramach którego organizowany jest program stypendialny dla najbardziej utalentowanych studentek informatyki i młodych profesjonalistek, umożliwiający przyjazd do Warszawy na nadchodzący Perspektywy Women in Tech Summit 2022.

Tegoroczną laureatką Honorowej Nagrody SARP, uznaną za najbardziej prestiżową polską nagrodę architektoniczną, została warszawska architektka Ewa Kuryłowicz. Kapituła doceniła projektantkę m.in. za przepełnioną empatią twórczość architektoniczną i wielowymiarową społeczną aktywność.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło XII edycję konkursu w ramach programu LIDER. Największą liczbę punktów zdobył projekt Jakuba Kupeckiego z Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego.

Zwróciliśmy się do ministra zdrowia o zlikwidowanie obowiązkowego rocznego stażu zawodowego dla absolwentów kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych - powiedział przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych prof. Marcin Gruchała.

Prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz został powołany na członka Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. Janusz Kapuśniak,  prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie został wybrany wiceprezydentem European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE).

Prof. Andrzej K. Koźmiński otrzymał nagrodę za udowodnienie, że współpraca szkolnictwa wyższego z biznesem może przynieść edukacyjny i ekonomiczny sukces. Honorowy Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego odebrał nagrodę podczas Europejskiego Forum Nowych Idei EFNI 2021 w Sopocie.  

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraziła zaniepokojenie sytuacją humanitarną na granicy polsko-białoruskiej

22 października 2021 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyły się wybory na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  wybrali 12 przedstawicieli na kadencję 2022-2025.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, 27 października spotkała się Kapituła Rankingu Liceów i Techników. Obrady, które odbyły w sali Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, prowadziła prof. Barbara Marcinkowska, rektor APS i przewodnicząca Kapituły.

Europejski Urząd Patentowy (EPO) opublikował informację o udzieleniu patentu na wynalazek opracowany przez naukowców z UMB współpracujących z badaczami Politechniki Białostockiej.

Delegacja Akademii Górniczo-Hutniczej wraz z prof. Jerzym Lisem, rektorem AGH, odwiedziła Tuluzę, gdzie uczestniczyła m.in. w konferencji „Kosmos i Uniwersytety Przyszłości w Europie” oraz w obradach grup projektowych konsorcjum UNIVERSEH.

Szkoła IT Coders Lab rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem SWPS i została partnerem dydaktycznym otwartego w tym roku kierunku informatyka. Eksperci szkoły opracowali program laboratoriów kodowania, które poprowadzą w ramach zajęć z podstaw matematyki i programowania. Cykl warsztatów z praktykiem branży IT będzie miał formę bootcampu programistycznego. Pierwsze zajęcia dla studentów informatyki na Uniwersytecie SWPS odbędą się w październiku.

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy we współpracy z Wajda School przygotowało specjalny pokaz filmu dokumentalnego „Andrzej Wajda: Róbmy zdjęcie!” dla szkół. Uczniowie i uczennice po seansie wezmą udział w warsztatach, które poprowadzi jeden z jego reżyserów – Maciej Cuske. Dodatkowo na platformie VOD Warszawa nauczyciele znajdą film „Zemsta” oraz scenariusz lekcji na jego podstawie przygotowany przez Annę Równy.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt