MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
- Z całą mocą potępiam bezprawną napaść na niezależne, niepodległe Państwo – podkreśliła w swoim oświadczeniu, prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego

- Jestem wstrząśnięty ogromem zła, które spotyka Waszą ojczyznę – zwrócił się do studentów z Ukrainy prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.

- W imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego chcemy zadeklarować pełne wsparcie dla naszych ukraińskich przyjaciół, koleżanek i kolegów – oświadczył rektor Uniewersytetu Wrocławskiego, Przemysław Wiszewski.

Jako UAM dołożymy wszelkich starań, by choć trochę ulżyć Państwu w tym trudnym momencie – podkreśliła prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwracając się do ukraińskich studentów.

- Sytuacja zmieniła się dramatycznie. Mamy do czynienia z dramatycznym konfliktem za naszymi granicami - powiedział prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego podczas posiedzenia Senatu UG.

- Polska jako kraj «frontowy» powinna mieć scenariusz działania na wypadek kryzysu migracyjnego – podkreślił niedawno w rozmowie z "Kulturą Liberalną" wybitny znawca polityki migracyjnej prof. Maciej Duszczyk.

SGGW jest Waszą uczelnią, ale też bezpiecznym domem – podkreślił prof. Michał Zasada rektor SGGW.

Możecie liczyć na nasze wsparcie w tych trudnych dla Was, Waszych Rodzin i Przyjaciół chwilach – zwrócił się do ukraińskich studentów prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytet Jagiellońskiego.

- Z niepokojem i smutkiem obserwujemy to, co dzieje się na granicach i terytorium tego państwa, a sytuację tę odbieramy osobiście – podkreślił prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej.

Politechnika Białostocka jest uczelnią, w której demokracja, równość i wolność są fundamentami współczesnego świata – czytamy w oświadczeniu dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB rektor Politechniki Białostockiej.

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy - czytamy w oświadczeniu.

Atak na wolną Ukrainę jest atakiem na Europę! - te słowa wypowiedziane przez naszą noblistkę w pierwszym dniu agresji putinowskiej Rosji na Ukrainę są najtrafniejszym określeniem dziejących się na naszych oczach dramatycznych wydarzeń. - Chciałabym pokłonić się nisko Ukrainkom i Ukraińcom brutalnie zaatakowanym przez moskiewski reżim - zaczęła swoje wystąpienie Olga Tokarczuk, noblistka z dziedziny literatury 2018 roku podczas uroczystości, w której odebrała doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. - I choć brakuje słów na takie barbarzyństwo, chcę wyrazić moją, naszą, solidarność, wsparcie i dodać im otuchy. Atak na wolną Ukrainę jest dla mnie atakiem na Europę. Stan wojenny nie ma granic, raz rozpoczęta będzie siedziała w naszych umysłach aż nie zrobimy wszystkiego, żeby ją zakończyć.

Fundacja Kaszubska i Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby uruchamiają Uniwersytet Ludowy w Kartuzach.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wraz z ośmioma europejskimi uczelniami stara się o wejście do Europejskiej Sieci Uniwersytetów. Wniosek do Komisji Europejskiej składać będzie koordynator konsorcjum – Universidad de Extremadura z Hiszpanii.

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia kierunkowi weterynaria prowadzonemu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej (jednolite studia magisterskie) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM z Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa została powołana w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Prezydent Andrzej Duda powołał dr. hab. Ireneusza Dąbrowskiego, prof. SGH, do Rady Polityki Pieniężnej.

EBEC to jeden z największych konkursów inżynierskich w Europie. Organizowany przez Stowarzyszenie BEST w ponad 31 krajach. W Polsce jest to już XVI edycja, która odbywa się na 5 wiodących uczelniach: Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Śląskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Gdańskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Projekty infrastrukturalne realizowane przez Politechnikę Gdańską liczone są w setkach milionów złotych. Pozwolą one uczelni m.in.na poprawę jakości badań naukowych.

W kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” PKA wyróżniła budownictwo (studia I i II stopnia) prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt