MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, autorka przetłumaczonych na ponad trzydzieści języków książek, które doczekały się międzynarodowego uznania w postaci wielu nagród, m. in. takich jak Międzynarodowa Nagroda Bookera za powieść „Bieguni”, Nagroda im. Jana Michalskiego za „Księgi Jakubowe”, ponadto dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za wymienione dzieła, pisarka dwukrotnie nominowana do amerykańskiej National Book Award, została 7 października uhonorowana tytułem doktora honoris causa najstarszej polskiej uczelni.

Dr Paweł L. Polkowski, dr hab. Sebastian Glatt oraz prof. Jonatan Gutman zostali laureatami Nagród Narodowego Centrum Nauki 2021, przyznawanych utalentowanym naukowcom za osiągnięcia w zakresie badań podstawowych.

Specjalne wydanie Perspektyw z wynikami rankingu programów MBA oraz serwis dedykowany studiom biznesowym na portalu Perspektywy.pl to okazja do promocji oferty studiów MBA rozpoczynających się w 2022 r. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości!

Rektorzy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich zaapelowali o przyjęcie zasady i możliwości sprawdzania dokumentów szczepień zarówno studentów, jak i pracowników uczelni.

Zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku, 30 godzin lekcyjnych w grupach 25-osobowych – takie rozwiązanie zaproponowało Ministerstwo Edukacji i Nauki na pierwsze miesiące roku akademickiego 2021/22. To ważny krok mający na celu zapobieżenie groźnie katastrofalnego obniżenia się poziomu kształcenia na polskich uczelniach, o czym pisaliśmy w tekście „Alarm maturalny!” w poprzednim numerze „Perspektyw”.

Słowenia stała się atrakcyjnym miejscem do studiowania dla zagranicznych studentów. Podczas gdy stanowili oni 4,5% wszystkich studentów w roku akademickim 2017/2018, w roku 2020/2021 stanowili już 11% ogółu, czyli ok. 65 000 studentów.

Z badań i analiz przeprowadzonych przez Le Monde wynika, że od lat Francja ma coraz mniejszy wpływ na badania międzynarodowe. Zauważalny jest spadek liczby publikacji naukowych, wynagrodzeń badaczy, liczby stanowisk i udział w produkcie krajowym brutto (PKB).

Prawie 55 tys. studentów w Polsce pochodzi z krajów byłego ZSRR – to ponad 10 razy więcej niż 15 lat temu – wynika z analiz ekonomistek Politechniki Gdańskiej.

Nowy rok akademicki w roku jubileuszu uczelni rozpoczęło niemal 10 tysięcy studentów, w tym pierwszy rok studiów – 3000 studentów. W grupie tej blisko 800 z nich stanowią kandydaci na żołnierzy zawodowych. Aktualnie prowadzonych jest w Akademii 9 dużych inwestycji budowlanych.

Ponad 21 tys. studentów rozpoczęło rok akademicki na Politechnice Wrocławskiej, w tym prawie 550 studentów obcokrajowców. W trakcie uroczystości tytuł doktora honoris causa uczelni otrzymał dr inż. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia w latach 2002-2018.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. prof. Alojzy Z. Nowak zapowiedział podczas inauguracji nowego roku akademickiego, że  poczyni wszelkie kroki, aby na uczelni powstał niezależny wydział lekarski.

Aktualnie na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowanych jest ponad 1200 projektów na łączną kwotę 1,171 mld zł, w tym 1080 o charakterze badawczym na kwotę około 928 mln zł, poinformowano podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Naukę na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczęło około 10 000 studentów, kolejne 16 000 będzie ją kontynuować. Do przeszło trzydziestotysięcznej społeczności UŁ, dzięki konkursowi IDUB, dołączyło ponad 40 naukowców z całego świata. To największy „transfer” w historii uczelni.

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim otwarte zostało Uniwersyteckie Centrum Filmowe im. A. Wajdy. Jednocześnie odbył się wernisaż rysunków Andrzeja Wajdy. W uroczystości udział wzięła m.in. prof. Krystyna - Zachwatowicz - Wajda.

Inauguracja nowego roku akademickiego na Politechnice Śląskiej połączona była z nadaniem tytułu doktora honoris causa prof. Jurijowi Bobalo, rektorowi Politechniki Lwowskiej. Rektor prof. Arkadiusz Mężyk podkreślił, że jednym z głównych celów uczelni jest stały wzrost liczby obcokrajowców wśród studentów, doktorantów i pracowników oraz pozyskanie wybitnych naukowców.

Prof. Jacek Prokop, prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą, został wybrany na stanowisko przewodniczącego The Partnership in International Management (PIM) na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

 Pierwszą Nagrodę Heisiga przyznano ją mikrobiologowi i biochemikowi z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego – zdecydował Sejm uchwalając w piątek nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zaprezentował krótki film ukazujący uczelnię jako centrum życia studenckiego, naukowego i biznesowego w samym sercu metropolii.

Prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych UMB został wybrany wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) w kadencji 2021-2024.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt