MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Komisja Unii Europejskiej skierowała do władz szwedzkich drugie wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy (UE) 2016/801, która określa przepisy UE dotyczące warunków wjazdu i pobytu obywateli  Państw Trzecich w następujących celach: studia, badania, szkolenia, wymiana studentów, wolontariat,  projekty edukacyjne i au pair.

Od wybuchu epidemii COVID-19 ubyło ponad 100 000 miejsc pracy dla studentów w całej Belgii, jak wynika z najnowszych danych belgijskiego Krajowego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych (ONSS). Według raportu w drugim kwartale 2020 roku liczba umów o pracę dla studentów spadła o 33% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Polacy rozsiani całym świecie udowadniają, jak duży wpływ może mieć jednostka – niezależnie od dziedziny, w której działa. Do poszukiwania obszarów i wątków, które świadczą o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wezmą udział w konkursie edukacyjnym „zesPOLeni” organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała wyróżnienia CIMA Prize-Winner Award oraz Global Excellence Award. 

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński powołał nowy Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN. Celem instytutu będzie m.in. prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i szkoleń w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, biotechnologicznych, farmakologicznych i pokrewnych.

Ponad 75 mln zł dotacji celowych trafi do sześciu uczelni z województwa lubelskiego. Środki przeznaczone będą na inwestycje w rozwój uczelnianej infrastruktury.

Rada NCN pracuje w nowym składzie. Funkcję członka Rady NCN na okres od 15 grudnia 2020 roku do 14 grudnia 2024 roku objęło dwunastu profesorów. Nominację otrzymało ośmiu nowych profesorów oraz czterech dotychczas zasiadających w Radzie NCN.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wyłoniły stypendystów działania „Solidarni ze studentami”. Prawie 900 obywateli Białorusi będzie kształciło się na 73 polskich uczelniach ze wsparciem stypendiami NAWA.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ujawnił, że ponad tysiąc wizytujących naukowców z Chin, pracujących na amerykańskich uniwersytetach, opuściło kraj w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Byli oni podejrzewani o działania na rzecz rządu chińskiego lub o powiązania z chińską armią. Co najmniej pięciu z nich zostało aresztowanych.

Parlament Europejski i Rada Europejska zawarły porozumienie polityczne w sprawie programu Horyzont Europa. Program wspierający badania naukowe i innowacje będzie dysponował budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. Obecne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez PE i Radę.

Z prof. Reimundem Neugebauerem, dyrektorem Instytutu Fraunhofera w Niemczech rozmawia Waldemar Siwiński 

Tylko niezależna od polityki agencja badawczo-wdrożeniowa może uchronić Europę od technologicznego uzależnienia od USA i Chin. Ważną rolę w tym zakresie ma odegrać Joint European Distruptive Iniciative (JEDI).

Polska myśl naukowa i technologiczna nabiera rozpędu. Na horyzoncie dobrze przygotowany program ramowy „Horyzont Europa” i kolejne miliardy na badania i innowacje z budżetu Unii Europejskiej – pisze do Neslettera Akademckiego dr inż. Zygmunt Krasiński, do niedawna dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego Programów Badawczych UE.

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

To jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska, otwierające również drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnymi siłami budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.

11 grudnia br. po długiej chorobie zmarł prof. dr hab. Adam Koseski, jeden z głównych inicjatorów i twórców pułtuskiej uczelni – Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, słynnego „Oxfordu nad Narwią”. Stworzeniu nowoczesnej szkoły wyższej powstałej z marzeń, otwartej na świat, czerpiącej z najlepszych osiągnięć humanistyki i dziedzictwa kulturowego Mazowsza, poświęcił wiele lat życia jako prorektor, rektor uczelni, profesor, historyk, politolog i społecznik.

11 grudnia 2020 r. Komisja przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus+ (2021–2027)

Pełen emocji – taki był wieczór 8 grudnia w czasie Perspektywy Women in Tech Summit 2020, największej w Europie konferencji dla kobiet w technologiach. Byliśmy razem, choć wirtualnie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.Społeczna izolacja wymuszona przez pandemię nie okazała się przeszkodą, by wspólnie inspirować się, cieszyć, a nawet… tańczyć w czasie połączenia na Zoomie ze studiem w warszawskim Digital Knowledge Village.

Campus France, krajowa agencja promocji francuskiego szkolnictwa wyższego, ogłosiła nową kampanię medialną, aby zachęcić zagranicznych studentów do składania wniosków na francuskie uczelnie.

Trzy repozytoria danych badawczych zostały już udostępnione wszystkim polskim naukowcom. Można w nich bez żadnych opłat deponować i udostępniać tabele, zdjęcia, materiały audiowizualne oraz wszelkie inne dane wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby prowadzenia badań naukowych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt