MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Wobec konieczności oszczędności spowodowanych cięciami budżetowymi wprowadzonymi przez władze prowincji Bill Flanagan, nowy prezydent Uniwersytetu Alberta uznał, że 18 wydziałów to za dużo i trzeba z tym coś zrobić.

Ponad 55 tysięcy uczniów najstarszych klas liceów i techników wzięło udział w Salonie Maturzystów Perspektywy – zorganizowanym po raz pierwszy w postaci wirtualnej. Swoją ofertę zaprezentowało im na wirtualnych stoiskach i podczas czatów 75 uczelni. 14 rektorów z uczelni będących honorowymi współgospodarzami Salonu osobiście zaapelowało do maturzystów ze swoich województw do przestawienia się na tryb intensywnej nauki. Do 30 września wszyscy maturzyści w Polsce musieli złożyć deklarację odnośnie przedmiotów, które będą zdawać na maturze 2021. Salon Maturzystów im to ułatwił.

Studenci zagraniczni, kształcący się na studiach doktoranckich w Irlandii, uważają, że oferta nauki online nie jest warta swojej ceny ze względu na obecne ograniczenia COVID-19 dotyczące szkół wyższych. Ich zdaniem jakość nauczania zdalnego jest za niska, by ponosić tak duże koszty.

Według raportu Tempus Public Foundation, która zarządza międzynarodowymi programami edukacyjnymi i szkoleniowymi, liczba studentów zagranicznych studiujących na węgierskich uczelniach wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Ok. 8000 wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników oraz blisko 5500 przyjazdów. Niemal 70 projektów o łącznej wartości blisko 55 mln euro dotyczących mobilności, metod i treści kształcenia oraz zarządzania uczelnią. Tak liczbowo można podsumować 6-letni udział UW w programie Erasmus+. Za osiągnięcia i aktywność w Programie uczelnia otrzymała nagrodę specjalną w kategorii szkolnictwo wyższe podczas III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji.

Komisja Europejska zatwierdziła wydanie ponad 71 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na budowę sieci światłowodowej i aparaturę badawczą, która ma usprawnić współpracę między laboratoriami w Polsce.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nową edycję konkursu Small Grant Scheme. Na wsparcie projektów badawczych realizowanych przez kobiety w obszarze nauk technicznych czeka 5 mln euro.

25 września w siedzibie Fundacji odbyło się pierwsze posiedzenie Rady FNP kadencji 2020-2024, która rozpoczęła się 1 września br., po zakończeniu kadencji Rady przypadającej na lata 2016-2020. Posiedzenie poprzedziło uroczyste spotkanie członków Rady ustępującej i rozpoczynającej się kadencji, w którym wzięła również udział dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Liczba studentów na wiodących polskich uczelniach niepublicznych - wbrew wcześniejszym obawom ich władz - utrzymuje się na podobnym poziomie. Niektóre uczelnie odnotowały nawet większe zainteresowanie w czasie obecnej rekrutacji niż w latach poprzednich.

Podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęcia na studiach mogą być prowadzone zdalnie nawet, jeśli nie przewidziano tego w programie studiów - przewiduje rozporządzenie resortu nauki.

Inauguracja roku akademickiego ma swoją historyczną wartość i znaczenie - tymi słowami prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreślił ważność uroczystości rozpoczynającej rok akademicki 2020/2021. Ze względu na sytuację epidemiczną w ceremonii, która odbyła się 6 października 2020 r., udział osobisty wzięła ograniczona do minimum liczba członków wspólnoty akademickiej: prorektorzy, dziekani i członkowie Senatu, natomiast pozostałe osoby mogły uczestniczyć w inauguracji poprzez transmisję online.

Inauguracja roku akademickiego ma swoją historyczną wartość i znaczenie, tymi słowami prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreślił ważność uroczystości rozpoczynającej rok akademicki 2020/2021. Ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju w ceremonii, która odbyła się 6 października 2020 r., udział osobisty wzięła ograniczona do minimum liczba członków wspólnoty akademickiej –  Prorektorzy, Dziekani i członkowie Senatu, natomiast pozostałe osoby mogły uczestniczyć w Inauguracji poprzez transmisję online.

Aby przeciwdziałać rosnącemu wykluczeniu osób młodych na rynku pracy Grupa Santander stworzyła globalną inicjatywę stypendialną #ZainwestujWSiebie. Za pośrednictwem Santander Universidades zrealizowanych zostanie siedem programów dla niemal 2 tys. studentów i młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową.

TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom drzwi do międzynarodowej kariery. Zapraszamy do niego studentów i doktorantów wyróżniających się na polu naukowym, pełnych pasji i ambicji, stawiających nie tylko na sukces w środowisku akademickim, ale też nieustanny rozwój. 

Dziś na Politechnice Świętokrzyskiej odbędą się pierwsze zajęcia na nowym kierunku – Teleinformatyce. Poza wiedzą z zakresu programowania, projektowania i zarządzania sieciami, cyberbezpieczeństwa czy tworzenia aplikacji mobilnych studenci zdobędą również umiejętności miękkie i odbędą aż 6-miesięczne praktyki, które pomogą im przygotować się do pracy w branżach IT oraz ICT.

Fot. Inauguracja na Uniwersytecie Warszawskim
Nowy rok akademicki jest wyzwaniem dla wszystkich uczelni w Polsce, ale dla dziesiątki uczelni, które zwyciężyły  w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza jest to wyzwanie szczególnie, gdyż od tego, jak wystartują w tym pierwszym roku wdrażania IDUB zależy w istocie, które z nich przyznany awansem tytuł „uczelni badawczej” obronią. Dlatego warto zapoznać się, o czym mówili podczas inauguracji ich rektorzy.

Chciałbym, żeby to wszystko co zostało zawarte w wielkiej reformie - Konstytucji dla Nauki - Ustawie 2,0 było nie tylko kontynuowane, ale rozwijane; jest dużo rzeczy do podjęcia, do zrobienia - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Trzeba zadbać o wzmocnienie etosu nauczyciela – powiedział PAP kandydat na ministra edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił też, że postawy niezgodne z polskim prawem, w tym podważające wartości chrześcijańskie, spotkają się z jego sprzeciwem.

Quod felix, faustum fortunatumque sit (oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne).Startujemy do nowego roku akademickiego w maskach, w dystansie lub zdalnie. Po raz pierwszy też, bez wiedzy o dokładnej liczbie studentów, bo ze względu na przesunięcie egzaminu maturalnego, na wielu uczelniach wciąż trwa rekrutacja. Początek kadencji nowych rektorów upływa pod znakiem pandemicznych ograniczeń i dużej niepewności.

Prof. dr hab. Jan Szmidt, były rektor Politechniki Warszawskiej, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie. Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonał Prezydent RP, Andrzej Duda podczas inauguracji roku akademickiego 2020/21, która odbyła się w gmachu Politechniki Warszawskiej 1 października br.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt