MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Już 50 wyższych uczelni z 17 krajów otrzymało akredytację BSIS pokazującą realny wpływ placówki na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Wśród nich - jako jedyna z Polski - znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego.

Spadek liczby rekrutacji połączony z redukcjami zatrudnienia powodują, że na rynku pracy pojawia się coraz więcej wykwalifikowanych specjalistów. Firmy, które jeszcze przed pandemią borykały się z niedoborami kadrowymi, dziś mogą zdobywać inżynierów o największych kompetencjach. Jak prognozują eksperci, ta sytuacja może potrwać jeszcze do końca bieżącego roku. Później walka o pracownika rozpocznie się na nowo.

Gwiazdy telewizji i mediów spotkają się ze zwycięzcami indywidualnych aukcji Allegro Charytatywnie, organizowanych na rzecz podopiecznych Komitetu Ochrony Praw Dziecka. To już druga odsłona tej akcji, poprzednia z udziałem wielu znamienitych osób, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Dochód z licytacji prywatnych spotkań z gwiazdami zostanie przeznaczony na przeciwdziałanie przemocy domowej oraz pomoc psychologiczną, prawną i mediacyjną rodzinom w kryzysie w czasie pandemii.

Przed wami niesamowicie ważne decyzje – przywitała maturzystów dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Będziecie uczestniczyć w bardzo ciekawych wydarzeniach w polskim szkolnictwie wyższym. Koronawirus zmienia polskie uczelnie, to, co jeszcze niedawno w sposób oczywisty było „analogowe”, na naszych oczach zmienia się w „cyfrowe”. Inne będą wykłady, seminaria, praca w laboratoriach. Życzę wam udanych decyzji, a ekipie „Perspektyw” serdecznie dziękuję za akcję Kierunkowskaz Kariery. 

Planujesz studia na politechnice?
Zastanawiasz się, który z kierunków będzie dla Ciebie najwłaściwszy i "wirusoodporny"?
Już dzisiaj zobacz, co i dlaczego warto studiować!

Przed wami niesamowicie ważne decyzje – przywitała maturzystów dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Będziecie uczestniczyć w bardzo ciekawych wydarzeniach w polskim szkolnictwie wyższym. Koronawirus zmienia polskie uczelnie, to, co jeszcze niedawno w sposób oczywisty było „analogowe”, na naszych oczach zmienia się w „cyfrowe”. Inne będą wykłady, seminaria, praca w laboratoriach. Życzę wam udanych decyzji, a ekipie „Perspektyw” serdecznie dziękuję za akcję Kierunkowskaz Kariery. 

Dobiegł końca drugi etap 19. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Spośród nadesłanych ponad trzystu zgłoszeń, jury wyłoniło 15 finalistów i finalistek.

Bądźmy razem, niezależnie od okoliczności – powiedziała prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB., otwierając konferencję CHEC 2020, dotyczącą współdziałania środowisk akademickich na całym świecie w zakresie nauczania zdalnego.

Jakie kierunki dają najlepsze perspektywy zatrudnienia i są „wirusoodporne”? Kogo poszukują pracodawcy? Co zawiera program studiów, jak można go wzbogacić czy zmodyfikować? To tylko niektóre z wielu pytań, na które odpowiedzą prowadzący Kierunkowskaz Kariery.

Na skutki pandemii w kontekście funkcjonowania świata akademickiego z pewnością można spoglądać z różnych perspektyw, a to, jak polskie uczelnie poradziły sobie z kształceniem w trybie zdalnym, oceniać każdym stopniem szkolnej skali, od „niedostatecznie” do „bardzo dobrze”. Rzadko jednak spotykane są jednoznacznie entuzjastyczne opinie. O skracaniu dystansu, autorefleksji pojawiającej się w środowisku dydaktyków uniwersyteckich oraz odczarowywaniu wizerunku naukowca jako osobnika zamkniętego w wieży z kości słoniowej czy zajmującego się problemami „z innej planety”, z drem Jakubem Bochińskim ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki rozmawia Magda Tytuła.

Nauczyciele, chcąc się rozwijać, muszą się wymieniać doświadczeniami, a media społecznościowe to miejsce, gdzie można się najwięcej nauczyć, w dodatku bezpłatnie, ponieważ to tutaj jest najliczniejsza społeczność nauczycieli – mówi Dawid Łasiński. Trzy lata temu wykreował postać Pana Belfra – Nauczyciela z Internetów, a pod koniec maja 2020 opublikował broszurę elektroniczną i serię filmów na temat aplikacji Facebooka oraz ich przydatności w codziennej pracy nauczycieli, szczególnie w okresie zawieszenia działalności szkół.

Czwarta edycja programu IT for SHE została zainaugurowana 18 czerwca online, ale nie przeszkodziło to 37 mentorom i 37 mentee w zawarciu znajomości „twarzą w twarz”. Podczas indywidualnych sesji nie tylko poznali się, ale także ułożyli pierwsze plany wspólnej pracy.

W marcu 2020 r. wprowadzono ograniczenia związane ze stanem pandemii w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego – to spowodowało, że realizacja praktyk zawodowych na studiach stała się utrudniona lub wręcz niemożliwa do realizacji. W związku z tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza - możliwe na obecnym etapie - zmiany w przepisach. Jednocześnie rekomendujemy uczelniom wykorzystanie alternatywnych form realizacji obowiązków uczelni, umożliwiających uzyskanie przez studentów zakładanych efektów uczenia się.

Konstytucja dla Nauki przetłumaczona na język angielski to kolejny element wsparcia środowiska akademickiego we wdrażaniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Żadne okoliczności nie mogą uzasadniać sformułowań pełnych pogardy, skierowanych pod adresem jakiejkolwiek mniejszości - piszą w czwartek członkowie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w apelu o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne.

„Nie potrzebujesz meteorologa, aby wiedzieć, w którą stronę wieje wiatr” – śpiewał Bob Dylan. Każdy, kto dzisiaj pracuje w szkolnictwie wyższym, nie potrzebuje meteorologa, aby wiedzieć, że międzynarodowa rekrutacja i zapisy na studia zmieniły się od czasu COVID-19 i to prawdopodobnie na zawsze – piszą Gretchen Dobson i Marguerite Dennis na łamach University World News.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna wpłynie na sytuację studentów zagranicznych oraz mobilność studentów. Wprawdzie poszczególne restrykcje są obecnie stopniowo znoszone, jednak dla realizacji przez uczelnie celów związanych z umiędzynarodowieniem konieczne jest zapewnienie  stabilności rozwiązań prawnych - na wypadek niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Chodzi o rozwiązania skuteczne i trwałe, które pozwalają na osiągnięcie równowagi pomiędzy ograniczeniami płynącymi z faktu istnienia pandemii i potrzebą rozwijania procesu umiędzynarodowienia.

Z dr. inż. Zygmuntem Krasińskim, dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) do Programu Ramowego UE Horyzont 2020, rozmawia Magda Tytuła.

Od 20 lat w czerwcu maturzyści byli już po egzaminach i, czekając na świadectwa dojrzałości, podejmowali decyzje dotyczące strategii rekrutacji na studia. W czasie pandemii, po wielu tygodniach izolacji i nauki zdalnej, trwa właśnie maturalny maraton. Jego uczestnicy  zasługują  na pomoc przy wyborze kierunku studiów i uczelni!

“Nie ma uniwersytetu bez studentów, pracowników i naukowców” – niemal przy każdej okazji władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślają, że bez ludzi uczelnia nie ma racji bytu. To ludzie tworzą uniwersytet. Właśnie hasło “Uniwersytet to LUDZIE” stało się przewodnim motywem tegorocznej kampanii promocyjno-rekrutacyjnej przeznaczonej dla maturzystów i maturzystek. Cel jak zawsze ten sam: przekonanie młodych ludzi, że Uniwersytet Jagielloński to najlepszy wybór; że studia na najstarszej uczelni w Polsce to nieograniczone możliwości zdobycia solidnego wykształcenia, szerokich zdolności, niezbędnego doświadczenia i niezapomnianych znajomości.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt