MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Link: http://perspektywy.pl/rektorzy/article/dr-inz-mateusz-kaczmarski-nowym-rektorem-uczelni-panstwowej-im-jana-grodka-w-sanoku

Dr inż. Mateusz Kaczmarski, dotychczasowy dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej, został 30 czerwca br. rektorem Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Był jedynym kandydatem na te funkcję. Wynik głosowania Kolegium Elektorów był jednogłośny. 

Dr inż. Mateusz Kaczmarski ukończył W 2009 roku studia w Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku rolnictwo specjalność agrobiologia, przedstawiając pracę pt. „Ocena osadów dennych ze zbiorników retencyjnych” i w tej samej uczelni rozpoczął studia doktoranckie, w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej pod opieką prof. dr hab. Czesławy Jasiewicz. Po obronie rozprawy doktorskiej w 2015 pt. „Przyrodnicza ocena osadów dennych ze Zbiornika Rzeszowskiego” Rada Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR nadała mu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. W 2009 roku ukończył roczne studium „Business management” w Sydney Business Institute (Sydney, Australia). Od 2010 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku (poprzednia nazwa Uczelni Państwowej), a od 2015 roku na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Rolnictwa, a następnie funkcję dyrektora Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej.

Działalność naukowa rektor-elekta jest ukierunkowana na zagadnienia związane z chemią rolną i środowiskową, ochroną i monitoringiem środowiska oraz produkcją roślinną. Ponadto od wielu lat prowadzi i rozwija rodzinne gospodarstwo rolne, ukierunkowane na produkcję roślinną. Praca w gospodarstwie pozwala mu na pogłębianie i konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, która jest przekazywana studentom podczas zajęć dydaktycznych.

Dr inż. Mateusz Kaczmarski jest wykonawcą dwóch grantów promotorskich z PO Kapitał Ludzki „Stypendium dla doktorantów”, a także wykonawcą w projekcie badawczym pn. „Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka”. Ponadto jest autorem ekspertyzy wdrożeniowej z zakresu zagospodarowania osadów dennych ze Zbiornika Rzeszowskiego dla RZGW w Krakowie (inwestycja na kwotę ok. 50 mln zł w trakcie realizacji).

Współautor czterech wniosków o powołanie nowych kierunków studiów na uczelni, a także autorem i wykonawcą projektu pn. „Transfer innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolnym i leśnym z terenów górskich i podgórskich Alp do Karpat”, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, oraz współautorem wniosku złożonego w ramach działania „Współpraca” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wniosek w ocenie).

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt