MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Konsorcjum ENHANCE, które tworzy m.in. Politechnika Warszawska, jest jednym z beneficjentów konkursu Komisji Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”. W ciągu najbliższych trzech lat konsorcjum otrzyma 5 mln euro na rozwój współpracy.

9 lipca 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła wyniki drugiego konkursu „Uniwersytety Europejskie”. Z 62 zgłoszonych wniosków wybrała 24 konsorcja, w skład których wchodzi 165 instytucji szkolnictwa wyższego z 26 państw członkowskich UE oraz innych krajów uczestniczących w Programie Erasmus+. Dołączą one do 17 konsorcjów wyłonionych w pierwszym konkursie w 2019 roku.

W gronie laureatów znalazło się konsorcjum ENHANCE (European Universities of Technology Alliance) składające się z 7 uczelni technicznych: Politechniki w Berlinie (lider konsorcjum), Politechniki Warszawskiej, RWTH w Aachen, Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Göteborgu, Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim, Politechniki w Mediolanie i Politechniki w Walencji.

Na uczelniach tworzących konsorcjum ENHANCE kształci się łącznie ok. 245 000 studentów, a w ciągu ostatnich pięciu lat w programach wymiany uczestniczyło ponad 4400 studentów i pracowników.

Konsorcjum ma na celu: dążenie do osiągnięcia statusu wysokiej klasy jednostek badawczych, wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, uelastycznienie oferty dla studentów, doktorantów, kadry naukowej i administracyjnej oraz ograniczenie barier biurokratycznych.

Plan zakłada wykorzystanie trzyletniego finansowania, które wyniesie 5 mln euro, na stworzenie systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej na wszystkich uczelniach konsorcjum. Oznacza to m.in. ułatwienie studentom wyboru programów studiów z oferty każdej uczelni partnerskiej z gwarancją wzajemnego uznania efektów uczenia się.

Studenci będą mogli skorzystać z internetowych kursów przygotowanych przez uczelnie partnerskie, tworzyć międzynarodowe grupy projektowe współpracujące online, a także uczestniczyć w warsztatach i szkołach letnich.

Ważnym elementem strategii konsorcjum jest nacisk na kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, a także wykorzystywanie wiedzy i nowoczesnych technologii z myślą o korzyściach, jakie mogą one przynieść społeczeństwom.

Szczególną rolę w przygotowaniu wniosku ze strony Politechniki Warszawskiej odegrali: dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Grzegorz Robak i prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski. Pracujący pod ich kierunkiem zespół z dużym udziałem studentów PW wniósł ogromny wkład w ostateczny kształt wniosku i bez wątpienia przyczynił się do jego sukcesu. W spotkaniach dotyczących strategii projektu ENHANCE uczelnię reprezentował prorektor ds. nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz.

Działania w ramach konsorcjum pozostają w ścisłym związku z planem realizacji projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” w Politechnice Warszawskiej.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt