Szanowni Państwo

W dniu 31 marca rozesłaliśmy drogą elektroniczną oficjalne pisma do Rektorów z zaproszeniem do udziału w XXII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Ogłoszenie wyników rankingu, na łamach miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” i w serwisie ranking.perspektywy.pl, planowane jest na połowę czerwca, w formule konferencji prasowej, której - jeśli warunki pozwolą - towarzyszyć będzie temu tradycyjna Gala Rankingu w Warszawie.

Ze względu na szczególne warunki, w jakich funkcjonuje polskie szkolnictwo wyższe, a także z uwagi na poszerzającą się dostępność zewnętrznych baz danych wysokiej jakości – znacznie ograniczyliśmy objętość ankiety rankingowej i zestaw informacji uzyskiwanych bezpośrednio z uczelni. Tegoroczny ranking zostanie przygotowany na podstawie bazy POL-on, bazy patentów UP RP  i PATSTAT, bazy Scopus-SciVal, danych z badania Ekonomicznych Losów Absolwentów oraz wyników badania ankietowego wśród pracowników akademickich uczelni (grupa najmłodszych profesorów „belwederskich” i doktorów habilitowanych, którzy otrzymali tytuły i stopnie naukowe w latach 2016-2020). 

Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa Kapituła, w skład której wchodzą: prof. Michał Kleiber, b. prezes PAN, przewodniczący Kapituły, prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, prof. Krzysztof Diks, przewodniczący PKA, prof. Wiesław Banyś, b. przewodniczący KRASP, prof. Józef Garbarczyk, b. przewodniczący KRePSZ, prof. Bogusław Smólski, b. rektor-komendant WAT, prof. Marek Krawczyk, b. rektor WUM,  Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

W zakładce „Ankiety 2021” są dla Państwa dostępne do pobrania wersje elektroniczne ankiet wraz z informacjami jak wypełniać poszczególne tabele. W rankingu będą brane pod uwagę jedynie te uczelnie, które mają przynajmniej dwa roczniki absolwentów. W przypadku uczelni akademickich, uczelnia musi posiadać minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. W przypadku uczeni niepublicznych magisterskich łączna liczba studentów stacjonarnych i niestacjonarnych nie może być mniejsza niż 300 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych Ranking nie obejmie uczelni niepublicznych posiadających jedynie uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia.

Zwracamy uwagę, że opublikowany zostanie także Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021 obejmujący co najmniej 70 kierunków studiów prowadzonych w uczelniach akademickich. Zostanie on ogłoszony w tradycyjnym układzie (kierunków lub grup kierunków), ale bez rozbicia na wydziały. Układ ocenianych kierunków zostanie uzgodniony z uczelnią (poprzez „ankietę kalibracyjną”).

Będziemy wdzięczni za odesłanie wypełnionej Ankiety Uczelni w terminie do 30 kwietnia. Kontakt roboczy: red. Małgorzata Sowińska, m.sowinska@perspektywy.pl

Perspektywy