Ankiety do Rankingu Szkół Wyższych 2021


UWAGA

Wypełnioną ankietę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: ranking@perspektywy.pl
Jeśli - z racji procedur obowiązujących na uczelni - ewentualnie przygotowujecie Państwo również wersję papierową, z podpisem upoważnionej osoby, prosimy o przesłanie jej drogą pocztową na adres: Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa (nie jest to w tym roku obowiązkowe).
Termin przesłania ankiety - do 30 kwietnia 2021 r.

Adres: Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
z dopiskiem Dział Rankingów i Analiz