Ankiety do Rankingu Szkół Wyższych 2021

Publiczne Uczelnie Akademickie

Uczelnia Ankieta Uczelni Ankieta Rekrutacyjno-Maturalna Ankieta Kierunków Studiów
Uniwersytet Warszawski .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet w Białymstoku .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Gdański .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Łódzki .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Opolski .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Szczeciński .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Śląski w Katowicach .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Wrocławski .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie .docx .xlsx .xlsx
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Rzeszowski .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Zielonogórski .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Warszawska .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Białostocka .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Częstochowska .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Gdańska .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Śląska .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Świętokrzyska .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Koszalińska .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki .docx .xlsx .xlsx
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Lubelska .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Łódzka .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Opolska .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Poznańska .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza .docx .xlsx .xlsx
Politechnika Wrocławska .docx .xlsx .xlsx
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej .docx .xlsx .xlsx
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .docx .xlsx .xlsx
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu .docx .xlsx .xlsx
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie .docx .xlsx .xlsx
Akademia Pomorska w Słupsku .docx .xlsx .xlsx
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku .docx .xlsx .xlsx
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach .docx .xlsx .xlsx
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie .docx .xlsx .xlsx
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu .docx .xlsx .xlsx
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie .docx .xlsx .xlsx
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku .docx .xlsx .xlsx
Gdański Uniwersytet Medyczny .docx .xlsx .xlsx
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Medyczny w Lublinie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Medyczny w Łodzi .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .docx .xlsx .xlsx
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie .docx .xlsx .xlsx
Warszawski Uniwersytet Medyczny .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Morski w Gdyni .docx .xlsx .xlsx
Akademia Morska w Szczecinie .docx .xlsx .xlsx
Akademia im. Jakuba z Paradyża .docx .xlsx .xlsx
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Wojciechowskiego w Kaliszu .docx .xlsx .xlsx
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego .docx .xlsx .xlsx
Akademia Sztuki Wojennej .docx .xlsx .xlsx
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie .docx .xlsx .xlsx
Lotnicza Akademia Wojskowa .docx .xlsx .xlsx
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki .docx .xlsx .xlsx
Szkoła Główna Służby Pożarniczej .docx .xlsx .xlsx
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie .docx .xlsx .xlsx
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte .docx .xlsx .xlsx
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie .docx .xlsx .xlsx
Akademia Ignatianum w Krakowie .docx .xlsx .xlsx
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie .docx .xlsx .xlsx
Akademia Katolicka w Warszawie (d. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie) .docx .xlsx .xlsx
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu .docx .xlsx .xlsx
UWAGA

Wypełnioną ankietę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: ranking@perspektywy.pl
Jeśli - z racji procedur obowiązujących na uczelni - ewentualnie przygotowujecie Państwo również wersję papierową, z podpisem upoważnionej osoby, prosimy o przesłanie jej drogą pocztową na adres: Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa (nie jest to w tym roku obowiązkowe).
Termin przesłania ankiety - do 30 kwietnia 2021 r.

Adres: Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
z dopiskiem Dział Rankingów i Analiz