Członkowie Kapituły Rankingu Szkół Wyższych 2021

Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania Rankingu czuwa Kapituła, w skład której wchodzą:

 • prof. Michał Kleiber - b. prezes PAN, przewodniczący Kapituły
 • prof. Marek Safjan - sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, honorowy przewodniczący Kapituły
 • prof. Krzysztof Diks - przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • prof. Wiesław Banyś - b. rektor Uniwersytetu Śląskiego, b. przewodniczący KRASP
 • prof. Józef Garbarczyk - b. rektor PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, b. przewodniczący KRePSZ
 • prof. Bogusław Smólski - b. rektor-komendant WAT
 • prof. Marek Krawczyk - b. rektor WUM
 • dr Jarosław Protasiewicz - dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji
 • Edyta Demby-Siwek - prezes Urzędu Patentowego RP
 • Tomasz Psonka - dyrektor regionalny Elsevier
 • Włodzimierz Kiciński - wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” b. prezes PAP