Czy mamy w Polsce optymalny model kształcenia kadr menedżerskich? Czy zdefiniowaliliśmy należycie cele strategiczne i taktykę edukacji przygotowującej do sztuki dobrego zarządzania, która warunkuje mądrze rozumiany gospodarczy progres? 18 listopada 2021 w Hotelu Novotel Warszawa Centrum odbędzie się

Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego Perspektywy 2021

W ramach Forum przygotowanego po raz drugi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy omówione zostaną zagadnienia dotyczące edukacji kadr zarządczych, odbędzie się także uroczystość ogłoszenia wyników Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021.

Organizatorzy przygotowali dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, z udziałem rektorów najlepszych polskich uczelni kształcących kadry zarządczo-ekonomiczne, poświęcony będzie tematowi: Ewolucja studiów zarządczo-ekonomicznych – kogo i jak kształcić dla potrzeb popandemicznego rynku pracy?

Panel drugi, z udziałem dyrektorów najlepszych programów MBA, skupi się na temacie: Przewagi konkurencyjne programów MBA – czym są, dokąd ewoluują, jak je mierzyć?

Całość Forum wraz z uroczystą galą najlepszych programów MBA w roku 2021 będzie transmitowana w czasie rzeczywistym na stronie Perspektywy.pl i w serwisie Rankingu MBA.


Program Forum

10:15-11:00
Rejestracja uczestników, powitalna kawa

11:00-11:10
Otwarcie Forum (Prof. Elżbieta Mączyńska – honorowa prezes PTE, przewodnicząca Kapituły Rankingu i Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

11:10-12:00
Panel pierwszy – rektorski

12:10-13:00
Panel drugi – dyrektorski

13:00-13:30
Gala Rankingu MBA Perspektywy 2021

13:30-14:30
Lunch


Panele dyskusyjne i mówcy

Panel rektorski

Ewolucja studiów zarządczo-ekonomicznych – kogo i jak kształcić dla potrzeb „po-pandemicznego” rynek pracy?
W dyskusji prowadzonej przez prof. Celinę Olszak, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach udział wezmą:


prof. Celina Olszak
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

prof. Alojzy Nowak
rektor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Piotr Wachowiak
rektor Szkoły Głównej Handlowej


prof. Maciej Żukowski
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

prof. Grzegorz Mazurek
rektor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. Stanisław Mazur
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Panel dyrektorski

Przewagi konkurencyjne programów MBA – czym są, dokąd ewoluują, jak je mierzyć?
Dyskusję prowadzić będzie Mik Kuczkiewicz, członek Kapituły Rankingu MBA Perspektywy


Mik Kuczkiewicz
członek Kapituły Rankingu MBA Perspektywy

dr Barbara Geniusz-Stepnowska
ekspert zrównoważonego przywództwa, Politechnika Gdańska

Wioletta Kandziak
dyrektor wykonawcza ds. kadr
PKN ORLEN


Anna M. Kozińska
Expert HRM
CCC INSEAD Community of Practice

dr Aleksander Poniewierski
EY Global Digital & Emerging Technology Leader

oraz dyrektorzy najlepszych programów MBA


Uroczysty finał Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021

Ranking, przygotowany przez Perspektywy po raz ósmy po pandemicznej przerwie, będzie aktualną diagnozą polskiego rynku studiów menedżerskich. Uhonorujemy 15 wiodących programów z 30 uczelni spośród 41 propozycji studiów dla kadry zarządczej, które zakwalifikowały się do rankingu. Na klasyfikację generalną złożą się takie kryteria jak: opinia absolwentów, studenci programu, kadra dydaktyczna, merytoryczne cechy programu, wsparcie procesu kształcenia oraz ranga i prestiż ocenianych studiów. Przypomnijmy, iż w poprzedniej edycji zwycięzcami zostały: Executive MBA program prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego, emba@uw – Executive MBA prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) Szkoły Głównej Handlowej.

Przygotowanie Rankingu nadzoruje Kapituła pod przewodnictwem prof. Elżbiety Mączyńskiej – honorowej prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W Kapitule zasiadają: Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, Anna M. Kozińska, SGH, Mik Kuczkiewicz, partner w Romica Consulting, dr Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska, dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Sergiusz Najar, ekspert w zakresie infrastruktury oraz międzynarodowych stosunków handlowych oraz Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.