MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


19 lipca do księgarń trafiła najsłynniejsza  książka  Ernsta H. Gombricha  pt. ”O Sztuce”. To najpopularniejsza na świecie i niezwykle ceniona książka poświęcona zagadnieniom sztuki. Od lat stanowi doskonałe wprowadzenie do historii tego tematu, będąc przy tym sztandarową pozycją w kanonie lektur studentów wydziałów historii sztuki, nauk plastycznych oraz pokrewnych. Świetnie przyda się także maturzystom, którzy pragną dostać się na kierunki artystyczne.

Przygotowana przez Dom Wydawniczy Rebis polska edycja oparta jest na szesnastym wydaniu brytyjskim – poprawionym, poszerzonym i wzbogaconym o nowe opracowanie graficzne.

Trudno znaleźć dzieło równie dobrze wprowadzające do historii sztuki poczynając od malarstwa jaskiniowego, sztuki egipskiej, greckiej, rzymskiej, sztuki Wschodu, średniowiecznej Europy poprzez malarstwo włoskie, francuskie, a kończąc na eksperymentalnej sztuce współczesnej. Jak mówił Gombrich, jego celem było wprowadzenie jasnego porządku w bogactwo nazwisk, okresów i stylów, które zapełniają strony dzieł bardziej ambitnych.

Książka ta zawdzięcza swoją popularność szczerości i prostocie przekazu, a także doskonałemu stylowi pisarskiemu autora.

Jest to popularyzacja wiedzy na najwyższym poziomie. Gombrich, dokonując starannego wyboru reprezentatywnych dzieł, poddaje je wnikliwej i wielostronnej analizie formalnej i treściowej...Wybrane dzieła, osadzone w szerokim kontekście historycznym, filozoficznym i politycznym, składają się na wielobarwną mozaikę epok i stylów   ocenia dr hab. Michał Janocha, prof. Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Gombrich nie onieśmiela czytelnika trudną, fachową terminologią i zawiłymi wywodami, ale jak mądry nauczyciel objaśnia zjawiska z dziejów sztuki (niejednokrotnie trudne i skomplikowane) w sposób umożliwiający ich zrozumienie przez niefachowców  przekonuje prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Czytelnicy uważają Gombricha za prawdziwego mistrza, który łączy wiedzę i mądrość z niepowtarzalnym darem przekazywania wielkiej miłości do opisywanych przez siebie dzieł sztuki.

Trudno byłoby znaleźć lepszą pierwszą książkę – wprowadzającą w ten fascynujący świat, będący poglądowym przewodnikiem wytyczającym szlaki i punkty w gęstwinie faktów, zjawisk, dzieł, stylów i kierunków uzupełnia prof. Jarzewicz.

Dzieło Gombricha to najlepiej sprzedająca się książka na świecie o sztuce, której do dziś rozeszło się ponad 7 milionów egzemplarzy! Książka zaopatrzona jest w doskonałe ilustracje obrazujące dzieła sztuki, o których jest mowa, przedstawiane w trzech dyscyplinach: rzeźba, malarstwo, architektura. Tablice chronologiczne, mapy oraz świetną bazę bibliograficzną, a także indeks nazw geograficznych, imion, pojęć, alfabetyczny wykaz ilustracji zgodnie z państwami i miastami w których znajdują się omawiane dzieła.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!