MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


10. Sesja Selekcyjna European Youth Parliament Poland zgromadzi 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z całej Polski, jak i Europy. Sesja Selekcyjna, organizowana jest we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego AGH i jest pierwszym projektem EYP Poland, którego tematem przewodnim jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

Delegaci (uczniowie) zostaną podzieleni na komitety, w których będą obradować w języku angielskim nad tematami dotyczącymi zagadnień politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych. Ze względu na temat przewodni Sesji, zarówno część merytoryczna, jak też sam przebieg wydarzenia, będą nastawione na kształtowanie postaw proekologicznych, jak też poruszanie problematyki energetyki.

To 4-dniowe spotkanie zawiera regularne elementy spotkań EYP, tj. Team-building (gry integracyjne), Committee Work (pracę w komitetach) oraz General Assembly (Obrady Generalne). Co istotne dla idei integracji europejskiej, w sesji wezmą udział przedstawiciele European Youth Parliament (EYP) z około 15 krajów europejskich, występując w charakterze delegatów, doświadczonych trenerów komitetów (chairpersons) oraz dziennikarzy sesyjnych (journalists) dokumentujących wydarzenie i wydających Sesyjną Gazetkę.

Jury wyłoni 14 przedstawicieli naszego kraju do uczestnictwa w prestiżowych Sesjach Międzynarodowych European Youth Parlament zaplanowanych w Tbilisi (2013) i Rydze (2014), oraz umożliwi wybranym udział w planowanej na lato 2014 Sesji w Barcelonie. Sesje Międzynarodowe to najważniejsze wydarzenia organizowane przez European Youth Parliament, trwające 10 dni. Biorą w nich udział jedynie selekcjonowani przez Komitety Narodowe delegaci (wybierani podczas Sesji Selekcyjnych), a także najbardziej doświadczeni chairpersons i journalists. Sesje te gromadzą około 300 osób z wszystkich krajów zaangażowanych w EYP i stanowią niepowtarzalną okazję do poznania wielokulturowego środowiska młodzieżowego, a także debaty na najwyższym poziomie. Rezolucje, które pozytywnie przeszły przez głosowanie    podczas Sesji Międzynarodowych, wysyłane są jako „głos młodzieży” do Parlamentu Europejskiego.

To niezwykłe wydarzenie rozpoczyna się już 4 września i potrwa 4 kolejne dni. Miejscem, które ugości młodych europarlamentarzystów jest miasto polskich królów – Kraków.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!