MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

artykuł sponsorowany

Studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

Uniwersytet oferuje 48 kierunków studiów podyplomowych, skierowanych zarówno do specjalistów kadry pedagogicznej (m.in. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Logopedia ogólna, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie oświatą) jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji, m.in. w dziedzinie funduszy unijnych, administracji publicznej, czy nawet zoofizjoterapii. Specjalistom dają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zaktualizowania posiadanej już wiedzy. Zajęcia na studiach podyplomowych na naszym Uniwersytecie prowadzą wykładowcy – praktycy, a w ławkach często zasiadają specjaliści z danej branży.

Rozpoczęcie studiów podyplomowych to szansa na wymianę doświadczeń, poszerzenie swojej wiedzy oraz możliwość zdobycia nowych kontaktów. Nie trzeba więc przekonywać jakiego znaczenia nabiera kształcenie ustawiczne, stąd też waga jaką Uniwersytet Jana Kochanowskiego przykłada do studiów podyplomowych. – W Instytucie Nauk Politycznych UJK udoskonalmy ofertę studiów podyplomowych, aby profil badań naukowych nastawiony był na politykę regionalną, samorządową z perspektywy Unii Europejskiej – mówi dyrektor INP dr hab., prof. UJK Kazimierz Kik. – Dlatego tworzymy m.in. Centrum Monitoringu Polityki Europejskiej i chcemy sprowadzać dla studentów najlepsze wzorce rozwiązań z różnych regionów Unii. W nowym roku akademickim stawiamy na Liderów w środowisku lokalnym.

W szerokiej ofercie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego znajdują się studia podyplomowe z obszaru nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Daje to niepowtarzalną okazję wyboru interesującej ścieżki kariery oraz sprawia, iż studia podyplomowe na UJK dają szansę stałego rozwoju. Korzyści płynące z podejmowania studiów podyplomowych są kluczowe dla wzrostu konkurencyjności na rynku pracy. Ujęte w ofercie uczelni propozycje studiów podyplomowych są powszechnie dostępne dla osób z wyższym wykształceniem (należy posiadać dyplom studiów licencjackich bądź magisterskich). Po ich zakończeniu słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Więcej informacji na: ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa.


Gabriela Szczepanik, studentka III roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK, uczestniczka projektu „Progres - Program Rozwoju: Gospodarka-Edukacja-Sukces”. Publikacja artykułu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt