MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Przedmiot
Arkusze i oficjalne kryteria oceniania (autorstwa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
Język polski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Matematyka

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

 

Język angielski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony transkrypcja

arkusz dla klas dwujęzycznych ; oficjalne kryteria oceniania

arkusz dla klas dwujęzycznych - transkrypcja

WOS

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Historia sztuki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Biologia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Historia muzyki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język niemiecki

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny ; oficjalne kryteria oceniania

transkrypcja (egzamin dwujęzyczny)

Fizyka i astronomia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Filozofia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania
Geografia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

mapa

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Wiedza o tańcu

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język rosyjski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

Informatyka poziom podstawowy część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy część II ;

dane do poziomu podstawowego

poziom rozszerzony część I ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony część II ;

dane do poziomu rozszerzonego

Łacina

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Historia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Chemia

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język francuski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony cz. I ;

poziom rozszerzony cz. II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny ; oficjalne kryteria oceniania

egzamin dwujęzyczny - transkrypcja

Język hiszpański poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom podstawowy - transkrypcja

poziom rozszerzony część I ;

poziom rozszerzony część II ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony - transkrypcja

egzamin dwujęzyczny , oficjalne kryteria oceniania

egzamin dwujęzyczny - transkrypcja

Języki mniejszości narodowych i kaszubski
Język litewski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

Język ukraiński

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ;oficjalne kryteria oceniania

Język kaszubski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język białoruski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania

poziom rozszerzony ; oficjalne kryteria oceniania

Język łemkowski

poziom podstawowy ; oficjalne kryteria oceniania 
© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!