MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Od nowego roku akademickiego Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości będzie działać pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University, lidera Konsorcjum Uczelni Futurus. Ta konsolidacja na rynku uczelni wyższych to bardzo dobra informacja dla studentów i pracowników zrzeszonych uczelni, a także dla ich otoczenia społeczno-biznesowego. Oznacza ona wzmocnienie pozycji tych szkół w skali ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Za miesiąc żacy i pracownicy uczelni w całej Polsce rozpoczną nowy rok akademicki. Dla studentów Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz prestiżowej Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University oznacza on początek nowego i dobrego okresu w rozwoju obu uczelni.

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości będzie od tej pory działać pod patronatem jednej z najlepszych uczelni w Polsce czyli WSB-NLU. Będziemy z nią blisko współpracować. GWSP zdecydowało także, że stanie się częścią dużego Konsorcjum Uczelni Futurus. To pierwsza tego typu konsolidacja na Śląsku. To dobre wieści i początek kolejnego etapu rozwoju uczelni – podkreśla dr inż. Tadeusz Grabowiecki, prof. GWSP, Rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, informując o zmianach.

WSB-NLU swój pierwszy rok akademicki zainaugurowała w 1991 roku, a GWSP w 2005 roku. Obie uczelnie posiadają uzupełniającą się ofertę kształcenia, która będzie dostępna na preferencyjnych warunkach dla studentów tych uczelni, obie stawiają na rozwój nowych technologii i kreatywność, a także są bardzo wysoko oceniane przez pracodawców w rankingach uczelni wyższych. Gliwicka uczelnia będzie także działać w Konsorcjum Uczelni Futurus, w której obecnie zrzeszonych jest 7 uczelni z całej Polski. Konsorcjum stawia na rozwój uczelni w ramach grupy, nowe technologie i innowacje, pozyskiwanie środków unijnych, współpracę z pracodawcami i praktyczność nauczania oraz bardzo silną współpracę międzynarodową.

Rektor WSB-NLU, dr Wiktor Patena, również mówi o korzyściach dla uczelni. – Bliska współpraca GWSP z WSB-NLU uczelnią to umocnienie także naszej pozycji. Swoistego rodzaju fuzja, których coraz więcej obserwuje się na rynku szkół wyższych. To przede wszystkim poszerzenie oferty edukacyjnej, wprowadzenie produktów specjalistycznych w zakresie edukacji i nowych technologii, a także wzmocnienie organizacyjne. Nasze uczelnie będą miały unikatowe propozycje dla studentów z całej Polski i z zagranicy.

Głos na temat zmian właścicielskich zabierają także przedstawiciele Agencji Rozwoju Lokalnego, dotychczasowego założyciela GWSP oraz Konsorcjum Uczelni Futurus. Zgodnie przyznając, że przekazanie praw założycielskich do gliwickiej Uczelni profesjonalistom z WSB-NLU jest świetną decyzją dla dalszego rozwoju obu uczelni i samego Konsorcjum Futurus. Wszystkie instytucje zdecydowały o bliskiej współpracy oraz podjęciu działań nie tylko na rzecz rozwoju własnego, ale także regionów, w których są położone, również w oparciu o środki unijne.


© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt