MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Ruszyła V edycja programu edukacyjnego „Zagrzewamy do nauki”, realizowanego przez firmę PGNiG TERMIKA SA wraz z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami oraz Business for Society. Akcja realizowana jest od 2009 r. w dwóch szkołach partnerskich PGNiG TERMIKA SA: Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu oraz Zespole Szkół nr 40 im. S. Starzyńskiego w Warszawie.

Podczas inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu, została oddana do użytku uczniów klasy technik energetyk, nowa pracownia energetyczna.  Została zmodernizowana i nowocześnie wyposażona dzięki wsparciu finansowemu firmy PGNiG TERMIKA SA. W tym roku planowane jest oddanie do użytku kolejnych pracowni energetycznych w drugiej szkole partnerskiej firmy.

Rozpoczynamy już piątą, okrągłą edycję programu „Zagrzewamy do nauki”, który z każdym kolejnym rokiem dynamicznie się rozwija. Wymiernym efektem naszej współpracy jest zatrudnienie pierwszych absolwentów, którzy w zeszłym roku zostali zatrudnieni w zakładach firmy – mówił podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu, Aleksy Bartoszewicz, Kierownik Wydziału Wytwarzania Ec Siekierki i C Kawęczyn, PGNiG TERMIKA SA. – Jurto rozpoczynamy kolejną rekrutację skierowaną do tegorocznych absolwentów szkół partnerskich. Potwierdzeniem wkładanej przez nas pracy w program „Zagrzewamy do nauki”, jest otrzymana w tym roku przez naszą organizację statuetka „Pracodawcy Jutra”, za realizację spójnych działań skierowanych do młodych energetyków, konsekwentne dążenie do przywrócenia kształcenia w zawodzie technik energetyk oraz wprowadzanie rozwiązań systemowych.

Najważniejsze cele programu „Zagrzewamy do nauki” to: pozyskanie młodych techników, dobrze przygotowanych do pracy w zakładach firmy, promocja zawodu technik energetyk wśród gimnazjalistów oraz wsparcie edukacyjne i finansowe szkół partnerskich. Ważną częścią programu są stypendia zawodowe przyznawane co roku 24 uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce przedmiotów zawodowych.

W obu szkołach objętych programem kontynuowane i rozwijane będą działania realizowane w poprzednich edycjach projektu, m.in. cykl praktycznych warsztatów technicznych oraz warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, zajęcia specjalizacyjne dla maturzystów, konkursy dla gimnazjalistów i uczniów szkół partnerskich, a także praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich, organizowane w zakładach PGNiG TERMIKA SA w Warszawie.

Wszystkie aktualne informacje na temat wydarzeń programu „Zagrzewamy do nauki” pojawią się we wrześniu na stronie internetowej ZagrzewamyDoNauki.pl, która pełni także rolę platformy komunikacyjnej dla uczniów średnich szkół technicznych oraz gimnazjalistów zainteresowanych branżą energetyczną.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt