MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Z udziałem wicepremiera Ukrainy, ambasadora Polski i delegacji rektorów odsłonięto na Politechnice Kijowskiej pomnik wybitnego polskiego uczonego prof. Wojciecha Świętosławskiego.

(Kijów, 30 sierpnia 2013) Z udziałem przedstawicieli państwowych władz Ukrainy oraz dyplomatyczno-akademickiej delegacji polskiej odsłonięty został 30 sierpnia w Kijowie pomnik prof. Wojciecha Świętosławskiego, wybitnego polskiego uczonego, absolwenta KPI, rektora Politechniki Warszawskiej, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego II RP. Pomnik stanął na terenie Politechniki Kijowskiej (KPI), przed gmachem wydziału chemii, gdzie uczony studiował. Dwujęzyczny napis na cokole głosi: „Prof. Wojciech Świętosławski – człowiek, który łączy Ukrainę i Polskę”.

W ceremonii uczestniczył wicepremier Ukrainy Konstantin Griszczenko i władze Politechniki Kijowskiej, z rektorem Michaiłem Zgurowskim. Na czele polskiej delegacji stał ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin oraz prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Obecne było liczne grono profesorów i młodzieży KPI i innych kijowskich uczelni oraz przedstawiciele środowisk polonijnych.

Idea upamiętnienia profesora Świętosławskiego wyszła od polskiej Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej, która liczy ponad 300 osób. Poparły ją następnie władze politechnik w Kijowie i Warszawie oraz Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", która zajmuje się promocją polskich uczelni na Ukrainie.

Rektor KPI prof. Michaił Zgurowski wyraził przekonanie, że działalność Świętosławskiego będzie inspiracją dla młodzieży. – Ta postać łączy narody Polski i Ukrainy. Jesteśmy zaszczyceni, że Wojciech Świętosławski, teraz w brązie, wraca do Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy. Naszym zadaniem jest wychowywanie kolejnych pokoleń uczonych i działaczy państwowych. Możemy to robić najlepiej powołując się na tak wielkich ludzi, jak Świętosławski – podkreślił.

Wicepremier Ukrainy Konstantin Griszczenko powiedział: – Wojciech Świętosławski był człowiekiem, który uosabia najlepsze cechy obu narodów – polskiego i ukraińskiego. Jego oddanie dla nauki i swojej macierzystej uczelni oraz jego wybitne osiągnięcia są dowodem, że Politechnika Kijowska była i jest wiodącym centrum naukowym.

Powołując się na słowa prezydenta Wiktora Janukowicza, że wyzwaniem dla Ukrainy jest obecnie zwiększanie roli szkolnictwa wyższego i badań naukowych, Griszczenko podkreślił, że Politechnika Kijowska odgrywa kluczową rolę jako centrum nauki i badań. Wyraził też przekonanie, że uczelnia w dalszym ciągu będzie umacniać przyjazne stosunki między Ukrainą i Polską.

Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin przypomniał bogate tradycje przyjaznych stosunków między Polską a Ukrainą i podkreślił, że współpraca naszych krajów nabiera dziś nowego tempa i jakości. Ważną rolę odgrywa w tym procesie współpraca uczelni i wymiana młodzieży. – Obecnie prawie tysiąc polskich studentów uczy się na Ukrainie, a 10 tysięcy Ukraińców studiuje w Polsce. Rozwijają się programy staży naukowych i podwójnych dyplomów. Być może w przyszłości nasi następcy będą mieć okazję odsłaniać kolejne pomniki postaci tak wybitnych, jak prof. Świętosławski i mówić o przyjaznych kontaktach Ukrainy i Polski – stwierdził ambasador.

Swoją wielką satysfakcję z odsłonięcia pomnika wyraził rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt. Podkreślił, że dla społeczności największej polskiej uczelni technicznej ma to wartość szczególną, gdyż uhonorowano na Ukrainie wieloletniego wybitnego profesora, prorektora i rektora Politechniki Warszawskiej.

W składzie polskiej delegacji uczestniczącej w odsłonięciu pomnika byli także: Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Janusz Fuksa, przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Absolwentów KPI, prof. Henryk Szewczuk, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Kijowie, Adam Rożak, wiceprezes Zarządu Głównego AZS oraz Bartłomiej Korpak, sekretarz generalny AZS.

Po odsłonięciu pomnika odbyło się na Politechnice Kijowskiej polsko-ukraińskie sympozjum „Wojciech Świetosławski – człowiek, który połączył Polskę i Ukrainę”. Podczas sympozjum, prowadzonego przez rektorów politechnik z Warszawy i Kijowa, odczytane zostały specjalne posłania od minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej i prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera do uczestników uroczystości. Zaprezentowano referaty dotyczące zarówno kluczowych okresów życia i działalności Wojciecha Świętosławskiego, jak i polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i studenckiej. Wszystkie wystąpienia wydane zostaną w okolicznościowej księdze.

Warto przypomnieć, że działające przy Politechnice Kijowskiej bardzo aktywne Centrum Ukraińsko-Polskie KPI ma duże zasługi dla rozwoju programu „Study in Poland” na Ukrainie. Dzięki temu zwiększa się szybko zarówno liczba ukraińskich studentów w Polsce, jak i Polaków studiujących na Ukrainie.

Znamiennym uzupełnieniem cyklu uroczystości na Politechnice Kijowskiej było zaprezentowanie koncepcji „Polsko-Ukraińskiego Centrum Rozwoju Źródeł Energii Odnawialnej”, które zostanie wkrótce uruchomione na Wydziale Elektroenergetyki i Automatyzacji KPI – przy wsparciu finansowym Ambasady RP w Kijowie, realizowanym w ramach prowadzonego przez MSZ programu „Polska Pomoc”.

Członkowie polskiej delegacji uczestniczyli również w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Kijowskiej oraz w okolicznościowym przyjęciu wydanym przez ambasadora Henryka Litwina dla przedstawicieli polskich i ukraińskich kręgów akademickich.

Patrz także:

www.perspektywy.pl/swietoslawski

http://kpi.ua/13-08-30_pl

http://kpi.ua/13-08-30

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt