MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Psychologia to najbardziej „wrażliwa” z nauk, a przez to niełatwa do zdefiniowania. Nie przeszkadza to jednak kandydatom, bo od lat była i wciąż jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Co sprawia, że wciąż jest tak popularna? Po prostu jest ciekawa, bo to nauka o nas!

scream mW pracy psychologa najważniejsza jest umiejętność komunikowania się, rozumienia i słuchania innych ludzi oraz wrażliwość na ich problemy. To są cechy, które w dużym stopniu można w sobie wyrobić, ale nie jest to raczej możliwe bez tej jednej – ciekawości i życzliwości dla ludzi. Najogólniej rzecz biorąc psycholog zajmuje się opisem, wyjaśnianiem oraz prowadzeniem działań moderujących zachowania człowieka. A do tego, jak do każdej sfery, która odnosi się bezpośrednio do losów człowieka, potrzebna jest ogromna wiedza, umiejętności w zakresie metodologii, etyki i i aplikacji psychologicznych. Psychologa obowiązują skodyfikowane zasady postępowania z drugim człowiekiem, w czym dobro bliźniego jest najważniejszą dewizą.

Popularność tego kierunku studiów wynika z faktu, że nabyte na studiach umiejętności można wykorzystać również w wielu, nie tylko psychologicznych dziedzinach np.: podczas negocjacji, w zarządzaniu ludźmi czy w komunikacji społecznej.

Psychologia jest obszerną dziedziną interdyscyplinarnej wiedzy, przekazywaną wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich Absolwent tego kierunku studiów musi posiąść gruntowną wiedzę na temat metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, zdobyć kompetencje w korzystaniu z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielność w konstruowaniu nowych, poprawnych pod względem psychometrycznym. Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego.

rank psychologia

Zawody, które można wykonywać po studiach psychologicznych: psycholog, psycholog społeczny, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, doradca zawodowy, biegły sądowy doradca personalny, szkoleniowiec – trener, koordynator projektu; specjalista ds. reklamy i zachowań konsumenckich; specjalista ds. wizerunku; negocjator.

Najczęściej spotykane miejsca pracy: służba zdrowia edukacja i oświata, doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi, reklama i public relation.

Prof. Bogdan Wojciszke, dziekan Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie twierdzi, że psychologia jest ważna jako wiedza wpływająca na kontakty między ludźmi. W związku z tym nieoczekiwanie nabrała bardziej praktycznego charakteru niż miała kiedykolwiek. Kiedyś ograniczona była do zaburzeń psychicznych, wspomagania rozwoju i ewentualnie takich zagadnień organizacyjnych jak dopasowanie pracy do pracownika czy odwrotnie. Teraz ten zakres zastosowań psychologii znacznie się poszerzył, ponieważ bardzo dużo część pracy to jest właśnie działanie na ludzi – oddziaływanie, przekonywanie, rozwiązywanie konfliktów.

Czy można się tego nauczyć? Można, zwłaszcza jeśli uczelnia proponuje dużo zajęć o charakterze praktycznym i z psychologami praktykami, którzy pracują w różnych miejscach, czy to związanych z biznesem, czy ze szpitalnictwem, czy z instytucjami wychowawczymi. Zatem w większości są to sprawy wyuczone, można np. się nauczyć rozwiązywania konfliktów w taki sposób, że jest to łagodne i satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych. Warto więc zwracać uwagę na program, który obok dobrej, akademickiej dydaktyki wykładanej przez doświadczonych profesorów realizują także praktycy. SWPS przykłada do tego dużą wagę.

Marek Brzeziński, student neurokognitywistyki w SWPS jest dumny, że mógł uczyć się od najlepszych, gdyż ten kierunek w SWPS jest pierwszym w Polsce i ciągle jedynym programem kształcenia na poziomie uniwersyteckim w zakresie neuropsychologii, nowatorską, interdyscyplinarną specjalnością, która łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu i jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii na świecie. Pozwala obiektywnie mierzyć i opisywać zjawiska psychologiczne przez analizę aktywności mózgu i obwodowego układu nerwowego, tworzyć modele funkcjonowania mózgu. – Studia są szansą zdobycia unikalnych umiejętności, np. samodzielnego prowadzenia badań z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury badawczej, takiej jak elektroencefalograf (badanie fal mózgowych), eye tracker (badanie ruchów gałek ocznych), galwanometr (badanie reakcji skóry) czy elektrokardiograf (aktywność elektryczna serca).

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!